EPS 2016

Zapraszamy do testu znajomości i rozumienia Energetycznego Procesu Sprzedażowego. Wymagany poziom, by zaliczyć to 80%

Odpowiedzi znajdziesz w książeczce EPS, zanim rozpoczniesz zapoznaj się z jej treścią i wspieraj się nią przy szukaniu odpowiedzi.

Masz dwa podejścia  test nie jest ograniczony w czasie. 

Test EPS 2016

Jaki cel ma stosowanie EPS?

 • Zagwarantowanie Klientowi najwyższej jakości obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu w sprzedaży
 • Nauczenie handlowców technik perswazji
 • Stosowanie przewodnika po produktach DUON
 • Ograniczenie swobody sprzedażowej na rzecz sztywnych ram

Jak wygląda proces EPS?

 • 1. Umawianie spotkania, 2. Kontraktowanie, 3. Budowanie Relacji 4. O Grupie Duon, 5. Ankieta, 6. Business Class, 7. Finalizacja, 8. Obiekcje (opcjonalnie)
 • 1. Umawianie spotkania, 2. Budowanie Relacji, 3. Kontraktowanie, 4. O Grupie Duon, 5. Ankieta, 6. Business Class, 7. Finalizacja, 8. Obiekcje (opcjonalnie)
 • 1. Umawianie spotkania, 2. Budowanie Relacji, 3. Kontraktowanie, 4. O Grupie Duon, 5. Ankieta, 6. Finalizacja, 7. Obiekcje (opcjonalnie)
 • 1. Budowanie Relacji, 2. Kontraktowanie, 3. O Grupie Duon, 4. Business Class, 5. Finalizacja, 6. Obiekcje (opcjonalnie)

Najskuteczniejsza metoda na umówienie spotkania to

 • Zaproponowanie dwóch różnych terminów (pozorny wybór)
 • Zaproponowanie klientowi konkretnej daty i godziny
 • Pytanie otwarte o dostępny termin
 • Pytanie zamknięte o to, czy klient ma czas

Od czego rozpoczniesz budowanie relacji

 • Od opisania firmy Duon i jej produktów
 • Od luźnej rozmowy o biznesie klienta
 • Od przedstawienia korzyści ze współpracy
 • Od prezentacji swojej osoby i pokazu kompetencji eksperckich

Jak wygląda przebieg techniki kontraktowania (zgodnie z tym przedstawionym w EPS)

 • 1. Ustalenie czasu, celu i kolejnych kroków, 2. Określenie przebiegu (agendy), 3. Wyrażenie swoich oczekiwań, 4. Uzyskanie zgody Klienta
 • 1. Ustalenie czasu, celu i kolejnych kroków, 2. Wyrażenie swoich oczekiwań, 3. Wyrażenie swoich zobowiązań względem spotkania, 4. Uzyskanie zgody Klienta
 • 1. Zbuowanie relacji, 2. Wyrażenie swoich oczekiwań, 3. Uzyskanie zgody Klienta
 • Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Kiedy warto korzystać z techniki kontraktowania

 • Tylko na początku spotkania
 • Tylko na końcu spotkania
 • Tylko na początku procesu sprzedaży
 • Na początku i na końcu spotkania

Jaka relacja z Klientem nawiązuje się w związku ze stosowaniem kontraktu

 • Symetryczna
 • Z przewagą po stronie Klienta
 • Z przewaga po stronie handlowca
 • Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Ile lat na rynku istnieje Grupa Duon S.A.

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Udział Duon w rynku w gazie LNG to

 • ponad 60% rynku
 • ponad 70% rynku
 • ponad 80% rynku
 • ponad 90 % rynku

Kiedy warto opowiedzieć Klientowi o strukturze i szczegółach Grupy Duon S.A.

 • Zawsze, to ważne, by tego nie pominąć
 • Wtedy gdy Klient wykazuje realne sygnały, że chce o tym posłuchać
 • Tylko gdy Klient sam nas o to poprosi
 • Nie ma tu zasady, to zależy od stylu handlowca

Ankieta jest narzędziem, które ma na celu zbudowanie u Klienta

 • poczucia pewności siebie
 • poczucia dyskomfortu
 • poczucia zadowolenia z obecnego operatora
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytanie nr 26 w ankiecie profilu zużycia EE i gazu, ma na celu

 • Zbadać obecną sytuację na koncie energetycznym u klienta
 • Zbadać jego zadowolenie z obecnego dostawcy
 • Potwierdzić oczekiwania klienta w zakresie nowego dostawcy
 • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W ramach oferty Business Class Klient otrzymuje

 • Audyt Energetyczny
 • Audyt Gazowy
 • Audyt Opłacalności Fotowoltaicznej
 • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Porozumienie GazPrąd oferuje klientowi

 • Gaz i Prąd do domu za darmo
 • bonus finansowy od 400 do 1000 zł rocznie w zależności od zużycia
 • Prąd w najtańszej cenie do domu lub wskazanego adresu
 • Gaz w najtańszej cenie do domu lub wskazanego adresu

Na cenę Energii Elektrycznej składają się

 • marża, [para]podatki, cena hurtowa
 • marża i [para]podatki
 • marża i cena hurtowa
 • jest to uzależnione od lokalnego OSD

Kto jest właścicielem sieci przesyłowych w Energii Elektrycznej?

 • lokalny OSD
 • PSE
 • PSG
 • TGE

Kto jest właścicielem sieci dystrybucyjnych w gazie ?

 • PGNiG
 • PSE
 • PSG
 • TGE

Bazując na obecnych cenach i prognozach w zakresie energii elektrycznej, najwięcej klient zyska jeżeli

 • zakontraktuje się na jak najdłuższy okres z ceną
 • poczeka na obniżki cen EE
 • zakontraktuje się na 12 miesięcy po czym przystąpi do renegocjacji
 • pozostanie u obecnego dostawcy

Zabezpieczenie ceny energii na 3 lata daje

 • nawet 2-krotność oszczędności
 • nawet 3-krotność oszczędności
 • nawet 4-krotność oszczędności
 • nawet 6-krotność oszczędności

Do kiedy możemy zagwarantować klientowi stałą cenę gazu

 • do końca 2018
 • do końca 2019
 • do końca 2020
 • możemy na tyle na ile chce klient

Ilu indywidualnych opiekunów w centrali otrzymuje klient w ramach Business Class

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Co jest weryfikowane w audycie efektywności energetycznej

 • moc zamówiona
 • moc bierna
 • taryfa energetyczna
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Technika nr 2 "Termometr" charakteryzuje się

 • Sprawdzeniem gotowości klienta do podpisania umowy poprzez zadanie mu pytań z pozornym wyborem
 • Zbadaniem tego na ile klient jest zadowolony z przedstawionej oferty
 • Wzbudzeniem u klienta poczucia strachu
 • Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Technika nr 4 "Zarządzanie ciszą" to

 • Wprowadzanie kilkusekundowego milczenia przed ważnym argumentem
 • Świadome prowadzenie rozmowy, by nie pozwolić na "martwą ciszę"
 • Milczenie, by zmusić klienta do podjęcia inicjatywy mówienia
 • Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa