คณิตศาสตร์น่ารู้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

รายวิชานี้ วิชาคณิตศาสตร์น่ารู้ เป็นบทเรียนที่ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาจากการเรียนในชั้นปกติ เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจ นักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะครับ

ครูอู๋จะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้ เดี๋ยวครูอู๋จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับคณิตศาสตร์น่ารู้ พร้อมรึยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย

การบวก ลบ เลขไม่เกิน 3 หลัก

ความหมายของการบวก-ลบเลข

การบวก การลบเลขคืออะไร

การบวกเลขเป็นการนำตัวเลขมารวมกัน เช่น 3 และ 5 ในการนำมารวมกันนั้นก็จะมีการใช้สัญลักษระเพื่อบ่งบอก การจัดกระทำกับข้อความนั้น เช่น การบวก จะใช้เครื่องหมาย + การลบจะใช้เครื่องหมาย -

จากภาพด้านซ้ายมือ เป็นการแสดงการบวก ที่แทนจำนวนด้วยวัตถุต่างๆ เช่น มะม่วง  3 ลูก รวมกับมะม่วง 15 ลูก เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นการบวก จากตัวอย่างคือ 18

นักเรียนลองดูนิทานเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ตามที่ครูแนบไว้ด้านบนนี้นะครับ เมื่อนักเรียนเข้าใจหลักการแล้วก็จะสามารถบวก ลบ เลขได้อย่างแม่นยำนะครับ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

45+12=?

  • 22
  • 57
  • 47
  • 58