Cignal TV: Ways to Approach Different Types of Customers

Knowing your customer is key for any business endeavor. Successful business owners understand what their customers want and the most effective way of making their product or service available. The depth of knowledge is also crucial – it requires knowing more than their names, ages and incomes. As a business owner, knowing your customer’s hobbies, tastes and interests along with what they watch, listen to and read can be a profitable advantage.

 

Knowledge Check: Ways on How to Approach Customers

The Potential Customer: Kapag may nakitang customer na umaaligid sa iyong Kiosk, ano ang iyong gagawin?

  • Hayaang tawagin ako ng customer. Kailangan niya muna niyang isiping mabuti kung anong plan ang gusto niya.
  • Patuluyin at paupuin sa couch/ upuan ang iyong customer. Kailangan maraamdaman nila na sila ay welcome sa Cignal. Mas mabuti din itong paraan upang maipaliwanag mabuti ang mga plans.

The Discount Customer: "May kasalukuyan akong subscription sa Sky Cable. Gusto kong malaman kung okahy ba ang deals ninyo sa Cignal. Wala ba akong makukuhang discount mula sa inyo?". Anong Promo ang pinakainam na i-offer kay customer?

  • "I-try niyo po ang aming Plan 250. Ito po ang pinakamababang plan namin at makakatipid po kayo pag ito po ang subscription na kukunin ninyo."
  • "Mas makakatipid po kayo sa aming prepaid plan. Malaki nga ang cash out pero wala namang kontrata at termination fee na babayaran kapag nagpadisconnect."
  • "Tamang tama Ma’am! May promo po kami na ang tawag ay Switcher’s promo. Ang requirements nyo lang po ay ang most recent paid bill ninyo sa Sky Cable at ID. Ang cash out po ninyo ay 1thousand pesos lang dahil na-waive nap o ang activation fee na 700. Ang unang buwan ay libre."