Test cursus Carien 2

In deze cursus is het vertrekpunt in EG "assessment' geweest.

Deze tekst is als word document opgeslagen in mijn documenten.

Voor wie?

Bijgaande toets kan je in de volgende situatie maken:

 

Dit onderdeel bevat een aantal MC vragen uit deel 2 Introductie nieuwe cliënt van de toets medicatie van HB.

Er is een nieuwe cliënt opgenomen op de groep en jij doet de opname. Wat is belangrijk om te doen?

 • Ik zorg dat de cliënt goed wordt opgevangen, check de medicatie, vul het formulier “medicatie nieuwe cliënt” in en geef de meegebrachte medicatie op de tijden die doorgegeven zijn door de ouders (verzorgers).
 • Ik laat de medicatie op de kamer van de cliënt liggen, zodat deze de medicatie zoals thuis zelfstandig in kan nemen
 • Ik vraag de ouders (verzorgers) om een medicatiepaspoort, check de medicatie, vul het formulier “medicatie nieuwe cliënt” in en stuur dit naar de poli (medische dienst ) met het medicatiepaspoort.
 • Ik leg de medicatie in de kluis en rapporteer het medicatiegebruik in het systeem.

Ongeveer twee dagen na opname van een nieuwe cliënt heb je nog geen toedienlijst van de desbetreffende cliënt gehad. Wat doe je?

 • Ik geef de medicatie aan de desbetreffende cliënt en maak hiervan een notitie.
 • Ik maakt zelf een lijst op de computer en teken die af bij medicatie verstrekking.
 • Ik bel de arts om te vragen waar de toedienlijst blijft.
 • Ik vul een “registratie ter verbetering” formulier in en stuur deze naar de poli verpleegkundige.

Een “cliënt mutatielijst” vul je in bij de volgende situatie:

 • Als een cliënt met ontslag gaat en/of als er sprake is van een ziekenhuisopname.
 • Als de cliënt opgenomen wordt in het ziekenhuis.
 • Als een cliënt met ontslag gaat.
 • Als een cliënt een weekend naar huis gaat.

Dit onderdeel bevat een aantal MC vragen uit deel 1 Baxter van de toets medicatie van HB.

1 Een maal per week worden de medicatiekoffers op de Hondsberg geleverd door de apotheek. Wat behoort er in de koffer te zitten ?

 • Baxterrollen en toedienlijsten
 • Baxterrollen en losse medicatie
 • Weekcassette’s en toedienlijsten
 • Formulieren.

Er is een fout ontstaan bij de levering van de medicatie. Hoe ga je dit oplossen?

 • Ik pak het meteen op en bel naar de apotheker.
 • Ik geef de medicatie volgens instructie aan de cliënt en vul een fobo medicatie formulier in.
 • Ik vul een “registratie ter verbetering” formulier in en neem contact op met de poli (medische dienst.)
 • Ik vraag de persoonlijk begeleider wat te doen.

Oude of overgebleven medicatie, waar laat je die?

 • Die leg ik in de kluis, waar deze veilig opgeslagen wordt voor de volgende keer.
 • Ik gebruik die voor een andere cliënt die dezelfde medicatie gebruikt.
 • Ik geef de medicatie af bij de poli (medische dienst) met een briefje er bij dat ze vernietigd mogen worden.
 • Ik neemt de medicatie mee naar huis en vernietig deze.