Overlastbestrijding en Woonfraude

Introductie

Welkom in het digitale leersysteem van CorporatieNL. Fijn dat je meedoet!

Deze cursus bestaat uit 4 multiple choice vragen en 3 open vragen. Alle vragen gaan over het thema Overlastbestrijding en Woonfraude. 

Let op: na het klikken op 'invoeren' kan een antwoord niet meer gewijzigd worden. Na het voltooien van de vragen kun je de antwoorden insturen via de knop 'dien resultaat in'. 

Veel succes!

Tamara Stam
Opleidingsadviseur 

 

 

PS: Kom je er niet uit? Ik ben er om je te helpen! 
Mail je vraag naar tstam@corporatienl.nl of bel 088 04 555 02.

Deel 1 van de cursus

Wat kun je het best als eerste doen als je een overlastklacht ontvangt?

Als je overlast wilt aanpakken dan zul je eerst daarvan op de hoogte moeten zijn. Dat kan doordat je de overlast zelf constateert of doordat anderen je erop attenderen.

 • de klacht registreren
 • direct de huurder aanspreken
 • de klacht in uw team bespreken
 • een planning en een plan van aanpak opstellen

Bekijk onderstaande video en beantwoord de volgende vragen: Is woonoverlast een groot probleem bij jouw corporatie? Welke vormen van overlast herken je bij je eigen organisatie?

 

Een belangrijke voorwaarde voor de aanpak van woonoverlast is een goede registratie van de klachten. Aan welke van de volgende eisen moet jouw klachtenregistratie voldoen?

 • aan geen enkele eis
 • schriftelijk en zorgvuldig registreren
 • zakelijk (zonder vooroordelen)
 • rekening houden met privacy van klager en beklaagde
 • controleerbaar feiten registreren
 • aan alle bovengenoemde eisen

Lees onderstaand artikel rustig door. Heeft jouw corporatie een agressieprotocol? Beschrijf een situatie waarin je dat protocol hebt gebruikt.

HANDEN AF VAN DE CORPORATIEMEDEWERKER! ANDERS EINDE HUUROVEREENKOMST

door: Marcel van Wezel

Uw medewerkers zijn getraind om huurders onder alle omstandigheden correct te woord te staan. Maar wanneer overschrijdt een huurder de grenzen van wat uw medewerkers -en uw organisatie- nog moeten accepteren? Kunt u in dat geval de huurovereenkomst beëindigen?

shutterstock_172862228 (1)

Contractuele verplichting geschonden
Uw huurder is verplicht om zich als goed huurder te gedragen. Het behoeft geen betoog dat met het mishandelen of bedreigen van een van uw medewerkers de huurder zich niet als goed huurder gedraagt. Daarmee heeft u de mogelijkheid om de huurovereenkomst door de rechter te laten beëindigen.

De uitspraak
Onlangs oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat een huurder, die een medewerker van een woningcorporatie met de dood heeft bedreigd, onmiddellijk mag worden ontruimd. De kantonrechter geeft hiermee aan oog te hebben voor het belang van uw organisatie om medewerkers tegen dit gedrag te beschermen.

Agressieprotocol
Wellicht heeft uw organisatie reeds een agressieprotocol. Heeft u daarbij ook oog gehad voor de situatie waarin uw medewerkers worden bedreigd of mishandeld? Een contactverbod is in dat geval wellicht een onvoldoende stevige maatregel. Ik adviseer om in het beleid nadrukkelijk op te nemen dat in geval van fysiek geweld of bedreiging de huurovereenkomst -indien mogelijk- wordt beëindigd.

Hoe noem je het als de huurder handelt in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de huurovereenkomst?

 • onrechtmatige daad
 • wanprestatie
 • onfatsoenlijk gedrag
 • contractbreuk

Lees onderstaand artikel rustig door. Benoem een situatie uit je eigen praktijk waarin een gedragsaanwijzing een geschikt instrument is.

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld om ’s-avonds na 22.00 uur geen harde muziek meer te draaien of geen sigarettenpeuken bij de buren op het balkon te gooien.

Gedragsaanwijzing effectief bij aanpak woonoverlast  13-01-2016 

Een gedragsaanwijzing opleggen aan een bewoner die overlast veroorzaakt, kan een bruikbaar middel zijn om woonoverlast tegen te gaan. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de pilot rond gedragsaanwijzingen, waaraan 53 woningcorporaties meewerkten.

Gedragsaanwijzing 
Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Woningcorporaties kunnen zo’n aanwijzing vrijwillig met de huurder overeenkomen of laten opleggen door de rechter. Met dit instrument kunnen corporaties iets aan de overlast doen, als het goed is zonder dat de huurder uit huis moet worden gezet.

Bekendheid 
De gedragsaanwijzing is al langer wettelijk mogelijk, maar corporaties maken er nog nauwelijks gebruik van. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) startte daarom in 2014 in opdracht van de overheid een pilot om meer bekendheid te geven aan het instrument.

Betekent dit dat een huurder ontruimd kan worden als een kennis van de huurder tijdens zijn verblijf in het buitenland een hennepkwekerij in de woning inricht?

In artikel 7:219 BW is bepaald dat: “De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.”

 • ja, altijd
 • nee, nooit
 • soms wel, soms niet

Einde deel 1, volg nu deel 2

Heel goed gedaan. Je hebt nu deel 1 van de cursus gevolgd.

Kom op 15 december 2016 van 9.30 - 16.30 uur ook naar deel 2. Deelnemers van Ymere, De Goede Woning, Portaal, Woongoed en anderen zijn ook uitgenodigd. We zien elkaar in Utrecht, dat is lekker centraal. Onze beste trainer zorgt ervoor dat je samen met de anderen veel nieuwe praktische zaken leert. Na afloop ontvang je een officieel certificaat. Ben je er ook bij? 

Er is maar een beperkt aantal plaatsen en deel 2 van deze cursus zit vrij snel vol. Meld je daarom direct aan via http://bit.ly/28XORZD

Je kunt mij natuurlijk ook eerst een e-mail sturen of bellen op 088 04 555 00. Kom je ook?


Tamara Stam
Opleidingsadviseur