Demonstratie Bedrijfshulpverlening

Welkom!

Hierbij de demonstratiemodule voor de verschillende Bedrijfshulpverlening modules. De demonstratie module is een compilatie van de beschikbare onderdelen. Deze zijn:

  1. Brand- en Brandbestrijding
  2. Alarmering en Communicatie
  3. Ontruiming
  4. Eerste Hulp
  5. EHBO

Als inleiding een korte introductie Bedrijfshulpverlening.

 

Van opgeleid naar voorbereid!

 

Brand- en Brandbestrijding

Procedure afdraaiendeur

Hierbij de procedure afdraaiende deur

 

Alarmering en Communicatie

Alarmering en Communicatie

Als bedrijfshulpverlener dient u altijd melding te maken van een incident waarbij u een taak heeft verricht of gaat verrichten.

In elke organisatie is vastgelegd aan wie u uw optreden dient te melden en hoe die melding in zijn werk gaat. Daarnaast is vastgelegd wie bij een ongeval, brand en dergelijke welke persoon/personen alarmeert en op welke manier. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u gealarmeerd wordt via een telefoontje of dat u een pieper op zak heeft.

Om als bedrijfshulpverlener goed in uw organisatie te kunnen functioneren, dient u te weten hoe de meldorganisatie in elkaar zit. Die informatie krijgt u in uw organisatie. In dit onderdeel behandelen we de algemene zaken die u dient te weten en die voor elke bedrijfshulpverlener gelden.

Hier komt een plaatje van de BHV hesjes. 

1-1-2

In elke organisatie is afgesproken aan wie de bedrijfshulpverlener een incident moet melden. Soms is dat de portier en soms het hoofd van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie. In uw organisatie krijgt u te horen wie dat is en waar deze persoon te bereiken is.

Bovendien is afgesproken hoe de bedrijfshulpverlener het incident moet melden: per telefoon, portofoon, pieper of op een andere manier. Het is dus van belang dat u altijd het nummer waarop u het incident moet melden bij u heeft, plus de naam van degene aan wie u uw melding kwijt kunt.

Als u bij het meldnummer geen gehoor krijgt en u kunt uw melding niet op een andere manier kwijt, aarzel dan niet, maar bel het alarmnummer:

1-1-2.

Ga na hoe in uw eigen organisatie de melding van een brand of ongeval moet plaatsvinden:

  • wanneer meldt u dit; 
  • welk soort communicatiemiddel gebruikt u;
  • aan wie richt u de melding;
  • wat houdt die melding in.