Databeskyttelseskursus for medarbejdere, der arbejder med medarbejderdata

Stabsfunktion der behandler medarbejderdata

Video stabsfunktion der behandler medarbejderdata

Når Søren behandler medarbejderoplysninger, skal han være særlig opmærksom på:

 • at kartotekskabe og lokaler med medarbejderoplysninger er aflåst efter arbejdstid
 • at korrespondancer med kandidater så vidt muligt foregår på e-mail via Outlook
 • at efterlade medarbejderoplysningerne på sit skrivebord, så hans kolleger har mulighed for at arbejde videre med disse, hvis han bliver syg

Her kan du læse mere

Sletteoplysninger medarbejderdata - rekruttering

Video slettepolitik medarbejderdata - rekruttering

Hvor lang tid gemmes oplysninger om kandidater i HR Portalen?

 • Indtil de slettes manuelt
 • De bliver slettet, når stillingen er besat
 • De bliver automatisk slettet 6 måneder efter sidste aktivitet på kandidaten

Her kan du læse mere

Slettepolitik medarbejderdata - løn- og personaleadministration

Video slettepolitik medarbejderdata - løn- og personaleadmnistration

Hvornår skal lønoplysninger slettes?

 • To år efter endt ansættelse
 • Fem år efter endt ansættelse
 • Fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører

Her kan du læse mere

Indsigtanmodning medarbejderdata

Video indsigtanmodning medarbejderdata

Hvad gør man, hvis man modtager en indsigtsanmodning fra en medarbejder?

 • Man videresender den til medarbejderens nærmeste leder
 • Man videresender den til Service Desk på [email protected]
 • Man videresender den til HR

Her kan du læse mere

Instruks til medarbejdere der behandler medarbejderdata

Video instruks til medarbejdere der behandler medarbejderdata

Hvad må behandlingen af medarbejderoplysninger bruges til?

 • Personaleadministrative formål
 • Udsendelse af reklamer for den lokale sportsforening
 • Til videresalg

Her kan du læse mere

Profiloprettelse

Video profiloprettelse

Hvad skal du gøre, hvis du modtager en uopfordret ansøgning på mail?

 • Du skal videresende mailen til HR med ansøgeren på som CC
 • Du skal bede ansøgeren om selv at genfremsende sin ansøgning til HR
 • Du skal bede ansøgeren om at ansøge via hjemmesiden og derefter skal du slette mailen

Her kan du læse mere

Samtykke reference

Video samtykke reference

Hvad gør Hanne, når hun indhenter referencer?

 • Hun får navn og telefonnummer på referencer samt mundtligt samtykke til at kontakte dem, når kandidaten er til samtale
 • Hun beder kandidaten eftersende navn og telefonnummer på referencer i en mail
 • Hun bruger samtykkeskemaet til referencer

Her kan du læse mere

Samtykke test

Video samtykke test

En testperson kan altid

 • Tilbagekalde sit samtykke så testen skal slettes
 • Forlange at testen videresendes til en ny arbejdsplads
 • Forlange at gentage en test ved utilfredsstillende resultat

Her kan du læse mere