วิชาภาษาไทย

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ เรื่อง คำเป็นคำตายน่ารู้ กับครูเภากันคะ พร้อมแล้วไปกันเลย

คำเป็นคำตาย

ความหมายของคำเป็นคำตาย

ความหมายของคำเป็น คำตาย     

        คำเป็น   1.  คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา     รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา   

                      2.  คำที่สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว     ตัวอย่างคำเป็น มา / ทำไม / ของ / คน /  / สาย / กาว     

      คำตาย    1.  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา     ยกเว้น สระเสียงสั้น  อำ  ไอ  ใอ  เอา    

                      2.  คำที่สะกดในแม่  กก  กด  กบ     ตัวอย่างคำตาย จะ / มัก / สัตว์ / ตับ

ลักษณะของคำเป็นคำตาย

   จากภาพด้านซ้ายมือ เรามาดูกันคะ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 

คำเป็น   

1.  คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา     รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา   

2.  คำที่สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว     ตัวอย่างคำเป็น มา / ทำไม / ของ / คน /  / สาย / กาว     

คำตาย    1.  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา     ยกเว้น สระเสียงสั้น  อำ  ไอ  ใอ  เอา    

2.  คำที่สะกดในแม่  กก  กด  กบ     ตัวอย่างคำตาย จะ / มัก / สัตว์ / ตับ

   คำเป็น   

1.  คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา     รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา   

2.  คำที่สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว     ตัวอย่างคำเป็น มา / ทำไม / ของ / คน /  / สาย / กาว     

คำตาย    1.  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา     ยกเว้น สระเสียงสั้น  อำ  ไอ  ใอ  เอา    

2.  คำที่สะกดในแม่  กก  กด  กบ     ตัวอย่างคำตาย จะ / มัก / สัตว์ / ตับ

เพลงประกอบ

วีดีโอประกอบ

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

เนื้อหา

ให้นักเรียนอ่านศึกษาใบความรู้ ที่กำหนดให้ 

แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ ส่งครู

ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจให้ค้นหาเพิ่มเติมที่ วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ตัวอย่างคำเป็นคำตาย

แบบฝึกหัดข้อที่ 1 จากภาพ คือคำเป็นหรือคำตาย

ก. คำเป็น 

ข.   คำตาย

ค.   ถูกทุกข้อ

  • 1
  • 2
  • 3

แบบฝึกหัดข้อที่ ๒ จากวีดีโอที่กำหนดให้ สระที่นักเรียนเห็น เป็นคำเป็นหรือคำตาย

จากวีดีโอที่กำหนดให้ สระที่นักเรียนนเห็น เป็นคำเป็นหรือคำตาย

ก. คำเป็น 

ข. คำตาย

ค. ถูกทุกข้อ

  • 1
  • 2
  • 3