คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบ

ข้อที่1 ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  • เมาส์
  • คีย์บอร์ด
  • หร้าจอ
  • ถูกทุกข้อ