Kunskapstest E-learning Försäkringsförmedling Test

Scorm 1.2 test

Scorm 1.2 test

Den anknutne förmedlaren måste ha en ansvarsförsäkring, vem har skyldighet att teckna en sådan ?

  • Förmedlarens egna bolag
  • Förmedlarens försäkringsbolag till vem han/hon är anknuten
  • Förmedlaren själv, individen

Dokumentationskrav finns i lagen om försäkringsförmedling. När skall dokumentationen överlämnas till kunden?

  • I direkt anslutning till förmedlingen
  • Inom tre veckor
  • Inom 14 dagar