Introductie VGM Systeem

Visie

Kennismaken met onze visie

Gericke BV streeft een optimaal werkklimaat na voor haar mede­werkers en derden en wil dit bereiken door het opstellen en voeren van een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid.

Uitgangspunten hierin zijn:

 • De hoogste prioriteit voor het voorkomen van bijna ongevallen / incidenten en persoonlijk letsel;
 • voorkomen van materiele en milieuschade;
 • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

Iedereen die betrokken is bij Gericke BV is hiervoor noodzakelijk, daarom betrekken wij onze medewerkers en leveranciers actief bij het bereiken van de doelstellingen en worden ze gecontroleerd en aangesproken op de uitvoering van opgedragen taken op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De directie stelt de benodigde middelen beschikbaar (financieel, materieel, personeel, opleiding en tijd) om de werking en doeltreffendheid van het beleid in stand te houden en waar mogelijk continue te verbeteren.

Gericke BV

Hoevelaken,

6 september 2017

Bas Derks

Single choicevraag zonder titel

 • Zet uw antwoord optie hier...
 • Zet uw antwoord optie hier...

BELEID & DOELSTELLINGEN

VGM Beleidsverklaring

Gericke BV streeft een optimaal werkklimaat na voor haar medewerkers en derden en wil dit bereiken door het opstellen en voeren van een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid.

Uitgangspunten hierin zijn:

 • een hoge prioriteit voor het voorkomen van bijna ongevallen / incidenten en persoonlijk letsel;
 • voorkomen van materiele en milieuschade;
 • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

Iedereen die betrokken is bij Gericke BV is hiervoor noodzakelijk, daarom betrekken wij onze medewerkers en leveranciers actief bij het bereiken van de doelstellingen en worden ze gecontroleerd en aangesproken op de uitvoering van opgedragen taken op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De directie stelt de benodigde middelen beschikbaar (financieel, materieel, personeel, opleiding en tijd) om de werking en doeltreffendheid van het beleid in stand te houden en waar mogelijk continue te verbeteren.

Gericke BV

Hoevelaken,

15 september 2014

Bas Derks

Wat zijn de uitgangspunten voor het VGM systeem?

Meerdere antwoorden mogelijk

 • een hoge prioriteit voor het voorkomen van bijna ongevallen / incidenten en persoonlijk letsel
 • voorkomen van materiele en milieuschade
 • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

Doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 • Het  handhaven een de IF (Injury Frequency = (aantal arbeidsongevallen met verzuim x 1.000.000(aantal gewerkte uren)) van 0
 • Rapporteerbare ongevallen (alle ongevallen met letsel)
 • Milieu- incidenten
 • Meldingen van onveilige situaties/ handelingen

Zie het actieplan voor de actiepunten voortkomende uit de doelstelling.  De periodieke evaluatie van de realisatie van de doelstelling en acties gebeurt tenminste eenmaal per jaar.

Hoeveel ongevallen waren er in 2014?