Toets bij de basiscursus infectiepreventie

Deze toets is de afronding van de online basiscursus infectiepreventie. Je krijgt 10 vragen die je allemaal goed moet beantwoorden, je mag 2 vragen herkansen. Heb je de toets goed afgerond? Dan kom je in aanmerking voor een certificaat. 

De toetsvragen

Welke stelling is juist

 • Handschoenen kunnen gaatjes hebben, kapot gaan en tijdens het uittrekken kunnen de handen vies worden.
 • Na het dragen van handschoenen hoeft geen handhygiëne te worden toegepast
 • Beide stellingen zijn juist

Welke micro-organismen zijn ongevoelig voor handalchol

 • Clostridium difficile
 • E. coli
 • MRSA
 • Alle 3 micro-organismen zijn ongevoelig voor alcohol

Wanneer moeten er handschoenen worden gedragen?

 • Indien er contact kan zijn met bloed, lichaamsvocht, excreta of slijmvliezen
 • Altijd in de patiëntomgeving
 • Alleen als er contact kan zijn met bloed
 • Alleen als een patiënt er vies uit ziet

Wat is de meest voorkomende verspreidingsweg van micro-organismen?

 • Via de handen
 • Via de lucht
 • Via voedsel
 • Via voorwerpen

Op de vloer is urine terecht gekomen. Wat is de correcte wijze om het gemorste materiaal op te ruimen?

 • doe handschoenen aan, dep op, reinig met een klamvochtige microvezeldoek en desinfecteer de vloer met chloor
 • doe handschoenen aan, desinfecteer de vloer met chloor
 • dep op, desinfecteer de vloer de vloer met chloor
 • doe handschoenen aan, reinig met een klamvochtige microvezeldoek

Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot handhygiëne is waar?

 • De meest vergeten delen bij handhygiëne zijn vingertoppen/tussen vingers/polsen/duimen
 • Kranen open je met je handen en sluit je met je elleboog
 • Handen moet je met koud water wassen
 • Na toiletbezoek worden de handen gedesinfecteerd met handalcohol

Wat wordt onder handhygiëne verstaan?

 • Handreiniging met water en zeep of handdesinfectie met handalcohol
 • Steriliseren van de handen en verzorgen van de handen
 • Handschoenen dragen
 • Handen wassen met water en zeep en handschoenen dragen

Welke stelling is juist?

 • Desinfectie van niet zichtbaar verontreinigde handen met handalcohol heeft de voorkeur boven reinigen met water en zeep
 • Reinigen van niet zichtbaar verontreinigde handen met water en zeep heeft de voorkeur boven handdesinfectie
 • Beide stellingen zijn juist
 • Beide stellingen zijn onjuist

Welke plekken worden vaak vergeten bij handhygiëne?

 • Vingertoppen, tussen de vingers, polsen en duimen
 • Vingers en duimen
 • Bovenkant van de handen
 • Onderkant van de handen

Uw hand is optische verontreinigd met urine. Hoe handelt u?

 • Ik was mijn handen met water en zeep
 • Ik desinfecteer mijn handen met handalcohol
 • Ik was eerst mijn handen met water en zeep en desinfecteer daarna mijn handen met handalcohol
 • Ik desinfecteer mijn handen met handalcohol en reinig hierna mijn handen met water en zeep

Welke stelling is juist?

 • Beide stellingen zijn onjuist
 • Zeep- en handalcoholdispensers mogen bijgevuld worden
 • Je kunt handschoenen gebruiken als je geen handhygiëne wilt of kunt toepassen
 • Beide stellingen zijn juist

Op welke wijze verplaatsen micro-organismen zich?

 • Zij laten zich verplaatsen
 • Zij hebben daar zweepstaartjes (flagellen) voor
 • Zij hoeven zich niet meer ter verplaatsen: immer overal zijn al bacteriën
 • Zij springen op een geschikte gastheer

Handen wassen en daarna desinfecteren is beter dan alleen desinfecteren

 • Oneens
 • Eens

U bent verkouden. Omdat u verder geen klachten heeft gaat u toch naar uw werk. Regelmatig snuit u uw neus in een disposable tissue. Deze gooit u direct weg in de vuilnisbak met voetbediening. Uw handen zijn niet optisch verontreinigd. Vervolgens:

 • desinfecteer ik mijn handen
 • was ik mijn handen met water en zeep
 • doe ik niets want ik gebruik disposable tissues en ik draag bij de uitoefening van mijn werkzaamheden zo vaak als mogelijk handschoenen

Welke van de volgende beweringen is waar?

 • geen van de beweringen
 • handalcohol mag direct na handenwassen op de natte handen toegepast worden
 • handalcohol kan direct op zichtbaar vuile handen gebruikt worden
 • handalcohol mag gebruikt worden voor desinfectie van kleine oppervlakken, zoals een tafeltje

Wat is de functie van zeep?

 • Losmaken van vuil van dragermateriaal
 • Desinfectie van een oppervlak
 • Doden van bacteriën en virussen
 • Doden van bacteriën

Wat is de beste wijze voor het reinigen van materialen?

 • Klamvochtige microvezeldoek
 • Allesreiniger en vaatdoekje
 • Alcohol 70%
 • Chloor 1000ppm

Voor het opruimen van gemorst patiëntmateriaal geldt:

 • Opdeppen, reinigen en desinfecteren
 • Opdeppen en desinfecteren
 • Desinfecteren met alcohol
 • Opdeppen en reinigen
 • Desinfecteren met chloor

Gebruikt instrumentarium dat in aanraking is geweest met intact slijmvlies dient

 • Te worden gereinigd en gedesinfecteerd
 • Te worden gereinigd
 • Te worden gereinigd en gesteriliseerd
 • Aan de patiënt mee te worden gegeven en thuis te worden gereinigd

Is het dragen van handschoenen een alternatief voor handhygiëne?

 • Nee
 • Ja

Als je het koud hebt, mag je over je dienstkleding een vest met korte mouwen dragen?

 • Nee
 • Ja