- Module 1: CATV -

Inleiding

In dit document vind je de oefenvragen voor het theorie examen. Ook staat hier de informatie in die je nodig hebt omtrent het ZIGGO theorie examen. Het oefenexamen is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van het examen en de netlearnmodules. Dit wil zeggen dat dit oefenexamen niet letterlijk terugkomt op het echte examen. ZIGGO is natuurlijk ten alle tijden vrij om dit examen te wijzigen. Ga dus niet blind het examen in met het idee dat alles letterlijk terugkomt. Gezond verstand en een goede voorbereiding zijn het belangrijkste!

 

Dit document is puur een handvat ter voorbereiding op het examen.

 

Veel Succes!

Inhoudsopgave Sectie

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2. Overzicht - Module 1: CATV- Module 2: DTV- Module 3: Internet  Voip en Open vragen

Overzicht

Voordat je op examen gaat krijg je te horen waar het examen plaats vind en hoe laat je er moet zijn. Zorg dat je ruim van te voren aanwezig bent op het examen. 5 minuten te laat is namelijk geen toegang meer.

Je dient eerst het theorie examen te behalen voordat je praktijk examen kan doen. Het theorie examen bestaat uit drie modules:

 1. Algemene CATV en rekenvragen 
 2. Digitale Televisie en productkennis
 3. Internet, Telefonie en ServAssure

Voor het theorie examen geld dat je een minimale score nodig heb van 85%. Dat betekent dat je niet meer dan 2 of 3 fouten mag maken per examenonderdeel.

- Module 1: CATV -

De afkorting CAI betekent:

 • Central Access Intelligence
 • Centrale Antenne Inrichting
 • Centrale Antenne Installatie

Wat wordt ook wel een "node" genoemd?

 • Eindversterker
 • Local Loop
 • Wijkcentrum
 • Groepversterker

In welke volgorde van buiten naar binnen is een coax kabel opgebouwd?

 • Kunststoflaag, mantel, diëlektricum, kern
 • Mantel, kern, kunststoflaag, diëlektricum
 • Diëlektricum, kunststoflaag, mantel, kern
 • Mantel, diëlektricum, kunststoflaag, kern

In welke volgorde van binnen naar buiten is een coax kabel opgebouwd?

 • Kunststoflaag, mantel, diëlektricum, kern
 • Kern, diëlektricum, mantel, kunststoflaag
 • Diëlektricum, kunststoflaag, mantel, kern
 • Mantel, diëlektricum, kunststoflaag, kern

Hoe wordt het ontvangststation ook genoemd?

 • Backbone
 • Wijkcentrum
 • Node
 • Main Headend

Hoe noemen wij de spanning die alle actieve componenten voedt? En wat is de maximale waarde van deze spanning?

 • Telnetvoeding, 65V
 • Telefoonspanning, 60V
 • Televoeding, 60V
 • Telnetvoeding, 60V

Met welke eenheid meten wij het signaal van Ziggo?

 • dB
 • dBmV
 • dBuV
 • ohm

Wat betekent AOP?

 • Abonnement overname plek
 • Abonnee overname punt
 • Abonnement overname punt
 • Abonnee overname plek

Waar dient de MTA modem van de klant te allen tijde geplaatst te worden? En wat is de maximale afstand?

 • Op 1 meter afstand van waar de WCD staat
 • Op 2 meter afstand van waar de NTP1 hangt
 • Op 2 meter afstand van het AOP
 • Binnen 15 meter van het WiFi apparaat van de klant

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Telefoonmodem
 • Wandcontactdoos
 • Abonnee Overname Punt (AOP)

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • CAM module
 • CAM kaart
 • CI+ module

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Telefoonmodem
 • Internetmodem
 • Modem

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Humax HDDVR
 • Cisco HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Humax HDDVR
 • Extra Mediabox
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • IP Client
 • Humax HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Cisco HDDVR
 • Humax HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Modem
 • Switch
 • Router

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Router
 • WiFi Router
 • AccessPoint

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • WCD
 • AOP
 • DIO

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • AOP
 • WCD
 • ISRA

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Multitap
 • Splitter
 • WCD

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Woonkamer AOP
 • NTO-1 AOP
 • Meterkast AOP

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Een verzegelde meterkast AOP die je niet mag vervangen
 • Een verzegelde woonkamer AOP die je mag vervangen
 • Een verzegelde meterkast AOP die je mag vervangen

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • WCD
 • AOP

Waarom is monteren van een metalen coaxstekker beter dan monteren van een stekker met een plastic kapje?

 • Een metalen stekker is veel steviger
 • Een metalen stekker past beter in de contactdoos
 • Een metalen stekker is makkelijker opnieuw te monteren
 • Een metalen stekker is beter afgeschermd tegen instraling

Wat word bedoeld met het Acces Network van ZIGGO

 • De plaats van conversie van glasvezel naar koper
 • Het aanvoernetwerk via Hubs
 • Het landelijke hoofdnetwerk van het multimedianetwerk van ZIGGO

Je wilt een eMTA modem voor internet en telefonie aansluiten in de meterkast. Er is echter niet genoeg ruimte.

 • 0.5 Meter
 • 1 Meter
 • 2 Meter
 • 3 Meter

Je wilt de modem dus op iets grotere afstand van het aansluitpunt zetten, hoe lang mag de coaxkabel die je in dit geval gebruikt tussen het aansluitpunt en de modem maximaal zijn?
 

Met coax 12 word aangegeven dat de kabel:

 • 12 mm dik is.
 • 12 dB per kabellengte demping geeft.
 • 12 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 860 Mhz.
 • 12 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 230 Mhz.

Met coax 9 word aangegeven dat de kabel:

 • 9 mm dik is.
 • 9 dB per kabellengte demping geeft.
 • 18 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 860 Mhz.
 • 18 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 230 Mhz.

Welk van de volgende eigenschappen is van toepassing op coaxkabel?

 • Hoe lager de frequentie hoe hoger de demping.
 • Hoe hoger de frequentie hoe hoger de demping.
 • Hoe korter de kabel, hoe hoger de demping.
 • Hoe langer de kabel, hoe hoger de demping.
Meerdere antwoorden juist.

Het uitgangspunt van een versterker is ingeregeld op 155 dBuV. De versterker versterkt het signaal met 13 dB. Wat is het ingangsvermogen van de versterker?

 • 142 dB
 • 142 dBuV
 • 168 dB
 • 168 dBuV

Je hebt een versterker met een uitgangswaarde van 140 dBuV. Hoeveel dBmV is dat?

 • 80 dBmV
 • 140 dBmV
 • 200 dBmV

Waar staat de afkorting RGB voor?

 • Rood, Geel, Blauw
 • Rood, Groen, Blauw
 • Rood, Groen, Bruin
 • Rood, Geel, Bruin

Wat is het aantal beeldlijnen van de PAL standaard?

 • 8
 • 432
 • 625
 • 1080

Welke waarde geeft een full HD resolutie weer?

 • 625
 • 720
 • 1920
 • 432

Stel, het signaal op een bepaalde tap is 10 dBmV. Het minimale signaal niveau op de aansluitdoos is -3,5 dBmV, het maximale signaal niveau is 12 dBmV. Doosdemping 1 dB. Wat is de maximaal mogelijke demping bij het aansluiten van de coax 12 kabel.

 • 3 dB
 • 12,5 dB
 • 6,5 dB
 • 8,5 dB

Stel, Het signaal op een bepaalde tap is 20 dBmV op 860 MHz, het minimale signaal niveau op de aansluitdoos is -3,5 dBmV, het maximale signaal niveau is 12. Wat is de minimale lengte van de coax 12 kabel om te zorgen dat er een goed signaal binnenkomt?

 • 8 Meter
 • 29 Meter
 • 12,5 Meter
 • 68,7 Meter
De coax 12 heeft een demping van 0.24 dB per meter bij 860 MHz. Vergeet niet dat de doos ook 1dB dempt.

Wat is de theoretische demping van 17 meter coax 18 bij 230/860 MHz?

 • 3 dB @230MHz en 6 dB @860MHz
 • 1,8 dB @230MHz en 3,6 dB @860MHz
 • 4,2 dB @230MHz en 5,2 dB @860MHz

Wat is de theoretische demping van een 100 meter coax 9 bij 860MHz?

 • 17 dB
 • 18 dB
 • 19 dB
Huis aansluitkabels werden in het verleden gelegd met een coax 12 of coax 6. Tegenwoordig word hiervoor coax 9 (schuim)kabel gebruikt. Voor coax 12 geld dat de demping per 100 meter 12 [email protected] MHz en 24 [email protected] bedraagt. Voor coax 9 geld een dempingswaarde van 9dB @230MHz bij een lengte van 100 meter. Wat is de theoretische demping van een 100 meter coax 9 bij 860MHz?

Je rijdt een dagje storingen als NWS monteur en controleert een multitap. De storing bij de klant is opgelost als:

 • De signaalniveaus niet binnen de norm zijn en het vervangen van de connector niet zinvol is.
 • De signaalniveaus goed zijn en de connector vervangen is.
 • De signaalniveaus goed zijn en de connector niet vervangen is.

Wanneer is er sprake van een kabelkruising?

 • als de kabel van de klant los is op de multitap en de kllant geen signaal meer kan ontvangen.
 • Als de kabel van de klant los is op de multitap en bij de klant nog steeds signaal aanwezig is.

Zet de stappen van de storing aan de multitap in de goede volgorde van 1 tot 6.

 • D. Openen eindversterker kast
 • A. Zoeken multitap
 • F. Zoeken juiste kabel
 • X. Connector controleren
 • B. Signaal niveau controleren
 • L. Sluiten van de kast

Met welke indicator meet de sniffer standaard?

 • dBuV
 • uVm
 • dBuVm
 • dB

Wat betekent galvanisch scheiding?

 • Wanneer de ingang en uitgang van AOP gescheiden zijn doormiddel van isolatoren, waardoor het signaal doorgevoerd word doormiddel van de wisselspanning.
 • Wanneer de ingang en uitgang van een AOP gescheiden zijn doormiddel van condensators.
 • Wanneer het netwerk beschermd is tegen bliksem inslag.
 • Om een kabelbreuk te voorkomen.

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • Een WCD heeft standaard een verlies van 4 dB
 • Binnenhuis kom je doorgaans coax c9 en c12 tegen.

Uit welk volgorden, uit welke delen bestaat het multimedia netwerk van ziggo?

 • Backbone, Acces network, Local loop
 • Backbone, Local loop, Acces high, Acces low
 • Aanvoer, Backbone, Acces network, Node
 • Acces network, Backbone, Local loop

Wat word er bedoelt met het skineffect?

 • Bij een hogere demping meer verlies op een kabel door de elektronen van het signaal.
 • Bij een hogere frequentie meer verlies op de kabel door de elektronen van het signaal.
 • Bij een langere lengte van de kabel meer verlies door de elektronen van het signaal.

De main hub staat in verbinding met?

 • Acces low netwerk & Local loop
 • Backbone & acces low als aanvoer van hubs
 • Wijknet

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • Het wijkcentrum staat via glasvezel in verbinding met de groepversterker.
 • De conversie van glasvezel naar koper vindt plaats in het node.

Wat betekent RGB?

 • Rood, Grauw, Blauw
 • Rood, Geel, Blauw
 • Rouge, Groen, Blank
 • Geen van de bovenstaande antwoorden zijn goed.

Uit welke delen bestaat het acces network?

 • Fiber acces en coax acces network
 • Acces high en local acces network
 • Acces high en acces low network