User-Generated Content on the Internet by David Stojanovski 141126

Корисничките генерирани содржини на интернет, граѓанскиот ангажман и психолошкото оспособување добија значителен интерес во последниве години. Додека студиите од минатото ги испитуваа онлајн граѓанското учество и политичкото јакнење, начинот на кој граѓанскиот ангажман и генерирањето на содржини преку интернет се поврзани со психолошкото зајакнување не е темелно истражен. Целта на оваа студија е да ги адресира улогите кои ги задоволуваат барањата од генерирањето содржини преку Интернет и граѓанска ангажираност во офлајн игра за предвидување нивоа на содржини генерирани од корисниците на интернет и како задоволството на генерирањето на содржини преку Интернет, граѓанското ангажирање и содржините создадени од корисниците влијаат на трите компоненти на психолошкото зајакнување. Оваа студија потврдува дека психолошката еманципација може да се зајакне со степенот на генерирање на содржини онлајн и од ставот и однесувањето на граѓаните во присуството на граѓаните.

Pull Technologies - Повлечи Технологии

Feeds – фидот им испраќа на претплатените корисници често ажурирани содржини според распоредот што го одредува корисникот. Фидот може да вклучува теми за вести, ажурирања на блогови или подкасти.

Newsgroups - Група за вести е група за дискусија која се појавува преку компјутерска мрежа со многу корисници кои придонесуваат за одредена тема. Интернетот има илјадници новински групи на многу различни теми.

Mashup е веб-страница која ги комбинира податоците и функционалноста од различни веб-ресурси за да создаде нова веб-страница која е ажурирана од тие ресурси.

Mailing List - Листа за мејлинг е листа на имиња и е-маил адреси за група на луѓе кои што имаат заеднички интерес во одредена или широка тема и разменуваат информации со пријавувањето на листата.

Podcasts - Подкаст е аудио или видео емитување што е создадено и зачувано во дигитален формат, а потоа се чува на компјутер или сервер. Корисниците можат да се претплатат на подкаст за да ја слушаат содржината

Што претставува Mashup?

 • Веб-страница која ги комбинира податоците и функционалностите од различни веб-ресурси
 • Веб-страница која ја користиме за гледање на спортски натпревари
 • Социјална мрежа

Што содржи една Mailing List (Мејлинг листа)

 • Листа на имиња
 • Листа на телефонски броеви
 • Листа на емаил адреси
 • Листа на градови во една држава

Дали подкастот може да биде во видео форма?

 • Да/Не

Web 2.0

Некои луѓе мислат дека зимање содржина е "стариот" интернет. Морале да ги пронајдат ресурсите и да утврдат како ќе ги повлечат информациите на нивниот компјутер.

Во текот на изминатите неколку години, мрежата еволуираше така што поврзаните луѓе ги притискаа информациите за корисниците кои го бараат или само талкаат во неа. Оваа промена понекогаш се нарекува "нов интернет" или веб 2.0.

Веб 2.0 создава корисници кои активно учествуваат во пишувањето на содржината што ја гледаат - оттука и терминот "кориснички генерирани содржини".

Веб 2.0 корисниците не само што комуницираат со содржината, тие исто така добиваат нови и лесни начини да ја создадат истата.

Апликациите на Веб 2.0 се разликуваат, но сите тие се потпираат на интеракции на заедниците на луѓето и нивните податоци. Веб 2.0 вклучува онлајн социјални мрежи, миксерки, сајтови за споделување на фотографии и видеа, микро / блогови, фидови и подкасти.

Што се подразбира под "стариот интернет"?

 • Користење на облак за зачувување на податоците
 • Превземање на содржината на нашиот компјутер
 • Читање на информациите онлајн

Што вклучува Веб 2.0 ?

 • Онлајн Социјални мрежи
 • Сајтови за споделување на фотографии и видеа
 • Блогови
 • Фидови
 • Подкасти

Дополнете...

Веб 2.0 корисниците не само што  со содржината, тие исто така добиваат нови и лесни начини да ја  истата.

Добивање на информации од RSS Feeds

Usenet е само еден пример за извор кој користи технологија за повлекување (pull technology) за да ги доставува променетите содржини до корисниците. Оваа промена на содржината може да биде од блог, веб-страница или организација за вести.

Форматот што се користи за дистрибуирање веќе објавени содржини од една на друга страна се нарекува RSS, акроним за Really Simple Syndication; друг формат е Атом. И RSS и Atom овозможуваат компјутерите да ги споделуваат ажурирањата.

Feeds се слични на newsgroups со тоа што тие ви дозволуваат да се претплатите на содржини што сакате да ги примате на Вашиот уред. Сепак, изворите се разликуваат од newsgroups поради начинот на кој содржината се доставува до претплатниците.

Прегледите на вести доставуваат преку е-пораки, а изворите се доставуваат преку програма која содржи резиме и линк до објавената или вистинската содржина, во зависност од тоа како ќе одберете да ја примите

Usenet е каков тип на технологија?

 • Pull технологија
 • Push технологија
 • Ни едно од понудените

Форматот што се користи за дистрибуирање веќе објавени содржини од една на друга страна се нарекува?

 • Rss Feed
 • Е-маил
 • Вести
 • Линкови

Дали Извори ( Feeds ) ви дозволуваат да се претплатите на содржини што сакате да ги примате на вашиот уред?

 • Да / Не

Нешто повеќе за Podcasts

MP3 е формат на компресирана дигитална аудио-датотека што во голема мера ја намалува големината на датотеката без да го жртвува квалитетот на нејзината содржина. Кога MP3 форматот стана популарен во раните 1990-ти, многу луѓе почнаа да купуваат MP3 плеери

Во раните 2000-ти години, група на програмери ги создале потребните технички спецификации за кодирање на аудио снимките во каналите. Тие работеле кон целта да можат да синхронизираат и кодираат аудио датотеки во каналите. Ова води кон развој на подкастинг

Подкастинг му овозможува на корисникот да се претплати на аудио или видео извор, а потоа да го слушне или да ја гледа содржината по погодност на корисникот на компатибилен уред, како компјутер или мобилен уред како iPod или мобилен телефон.

Кога MP3 форматот станува популарен?

 • Раните 1970ти
 • Раните 1980ти
 • Раните 1990ти
 • Раните 2000ти

Дополнете...

MP3 е формат на компресирана аудио датотека што во голема мера ја намалува големината на датотеката без да го жртвува на нејзината содржина

Што е точно за подкастингот?

 • Овозможува претплата на аудио извор
 • Овозможува претплата на видео извор
 • Содржината не може да се прегледува на некој компатибилен уред

Visual Overview

Веб-страница за споделување фотографии и на видеа дозволува корисниците да креираат сметки во кои можат да испраќаат фотографии или видеа, за да можат другите корисници да ги гледаат. Овие сајтови се насочени кон заедниците на корисници.

Разговорот(chat) е општ термин за комуникација во реално време што се појавува преку Интернет користејќи веб-страница или програма за разговор. Разговорите можат да вклучуваат текст, глас или видео, во зависност од типот на разговор и употребената опрема.

Социјална мрежа е општ термин кој се однесува на секоја заедница на луѓе кои користат Интернет за да споделуваат информации, кои може да вклучуваат надградби, деловни информации, контакти, фотографии, видеа или линкови до други корисници или сајтови.

Инстант пораката е испратена во реално време помеѓу корисниците кои разговараат преку мрежа и користат мрежни уреди. Инстант пораките обично се појавуваат преку интернет конекција користејќи компјутери, или преку мобилна мрежа користејќи мобилни уреди.

Блогот е често ажурирана веб-страница која ги изразува мислењата на авторите, со содржина која е фокусирана на одредена тема или категорија на информации.

Микроблог е форма на блогирање во која корисниците испраќаат кратки пораки во многу чести интервали.

Што е точно за разговорот(chat)?

 • Комуникација преку зборување
 • Комуникација преку интернет
 • Комуникација преку хартија

Што е микроблог?

 • Форма на блогирање во која корисниците испраќаат долги пораки во многу ретки интервали
 • Форма на блогирање во која корисниците испраќаат кратки пораки во многу ретки интервали
 • Форма на блогирање во која корисниците испраќаат кратки пораки во многу чести интервали
 • Форма на блогирање во која корисниците испраќаат долги пораки во многу чести интервали

Што е социјална мрежа?

 • Група на луѓе кои користат интернет за да споделуваат информации
 • Група на луѓе кои користат хартија за да споделуваат информации
 • Група на луѓе кои користат мимики за да споделуваат информации