Training verbeterregister

Verbeterkansen liggen voor het oprapen. Zo krijgen we bijvoorbeeld regelmatig signalen uit interne/externe audits, klantervaringen, een bezoek van de inspectie of een PRISMA onderzoek die te vertalen zijn in concrete verbeteracties. Iedere afwijking of bevinding vormt feitelijk een kans (en vaak noodzaak) tot verbeteren.

Alle verbeteracties kunnen systematisch worden vastgelegd en beheerd in dit Arkin-brede verbeterregister. Doormiddel van het verbeterregister maken we onze verbetercyclus (Plan-Do-Check-ACT) zichtbaar, maar worden we vooral zelf ook geholpen om gestructureerd te werken aan verbetering. 

Openen van het verbeterregister

Openen van het verbeterregister

Open het programma via de tegel 'Verbeterregister' onder 'Zorgverlening' op het Arkin portaal OF via de link https://arkin.patientsafety.com.

En login met je Arkin gebruikersnaam en wachtwoord

Aanmaken van een verbeterdossier

Aanmaken van een verbeterdossier

Een verbeterdossier is een verslag van bijvoorbeeld een audit, inspectiebezoek, visitatie of PRISMA waarin één of meerdere verbeteracties worden aanbevolen.

In het volgende filmpje wordt er als voorbeeld een verbeterdossier n.a.v. een inspectiebezoek aangemaakt.

Aanmaken van een verbeteractie

Aanmaken van een verbeteractie

Een verbeteractie betreft een verbetering die zo SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) mogelijk geformuleerd is. Een verbeteractie kan op zich zelf staan OF afkomstig zijn uit een verbeterdossier.

In onderstaand filmpje is er gekozen voor een verbeteractie die afkomstig is uit een (fictief) inspectierapport (voorbeeld verbeterdossier). 

Beheer en monitoring van verbeteracties

Beheer en monitoring van verbeteracties

In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven over je dashboard en hoe je opvolging geeft aan de verbeteracties waar jij eigenaar van bent.

Handleiding verbeterregister

Handleiding verbeterregister

De stappen die werden doorgelopen in de filmpjes zijn ook terug te vinden in een handleiding. Onderstaande handleiding kan je nog desgewenst downloaden en uitprinten.

Handleiding Verbeterregister