Introduktion til alarmbranchen

At introducere nye medarbejder for alarmbranchen og give mulighed for at udføre jobbet som vagtassistent på kontrolcentralen med indsigt hvordan markedet fungere og hvordan de forskellige enheder sammenspiller. 

Kursesset er opdelt i 4 dele som overordnet beskriver de enmer en vagtassistent på kontrolcentralen har behov for at vide.

Introduktion

Velkommen

Velkommen til "Introduktion til alarmbranchen" kursus. Dette interaktive kursus er designet til at give dig de nødvendige værktøjer for at kunne udføre arbejdet som vagtassistent på kontrolcentralen og samarbejde effektivt med kunder, eksterne samarbejdspartner og interne afdelinger. 

Kursus er opdelt i 4 moduler som i hovedtræk dækker de behov en vagtassistent har behov for at kende.

Efter hvert modul vil der være en online eksam som skal bestås. Der vil være instruktioner til at gennemføre eksamen efter hvert modul. 

Generel gennemgang

Objektiver

Dette modul giver et overblik over alarmbranchen. Når du starter som vagtassistent på kontrolcentralen er det vigtigt at have kendskab til de mennesker og systemer som udgør alarmbranchen og hvor de forskellige tekniske installationer og procedure hjælper til at beskytte mennesker og ejendele. 

Modulet vil:

• Beskrive alarmbranchen, alarmsystemer og udstyr der anvendes.

• Identifier komponenterne, kaldflow og offentlig myndigheders respons på tyverialarm, brandalarm og personlige overfaldsalarmer. 

• Beskrive hvordan andre specielle alarmer, som tekniske, system fungere og deres funktion. Des

Generelt

Alarmsystemer har udviklet sig fra en simpel vagt på sin natlige rundering til komplekse elektroniske systemer. Ikke mindst computer teknologi og andre advancerede system har forbedret mulighederne med alarmsystemer og hvordan de bliver brugt i det daglige.  

Dog altid med fokus på kundens behov under hensyn til offentlig sikkerhed.

Mennesker i alarm branchen

Der er fire grundlæggende grupper af aktører, der udgør alarmen branchen. Sæt musen over et af de 4 billeder

Disse fire grupper udgør grundlaget for alarmen branchen. Hovedformålet med kontrolcentral gruppen er at være det forbindende og reagere led mellem de 3 andre aktører. Dvs. at du som vagtassistent spiller en væsentlig rolle i at sikre sammenspillet og at sikre at alarmbranchen fungere. 

Tjek 1.1

 • Vagtassistenter på kontrolcentralen står for installation af alarmsystemer
 • Vagtassistenter på kontrolcentralen er bindeleddet mellem de forskellige aktører i alarmbranchen
 • Vagtassistenter på kontrolcentralen reagere og rykker ud til alarmerne
 • Vagtassistenter på kontrolcentralen udføre reparation af tekniske udstyr på kontrolcentralen
 • Vagtassistenter på kontrolcentralen reagere og videreformidler alarmsignaler til andre aktører.

Alarmsystem

Der er fire typer af alarmsystemer, baseret på, hvordan de er tilsluttet og hvem der overvåger dem. Hver har sine egne karakteristika for beskyttelse af en ejendom.
 

 • Tilsluttet til kontrolcentral
 • Lokal anlæg
 • Lukkede anlæg
 • Offentlige tilsluttet anlæg


 

Tilsluttet til kontrolcentral

Kontrolcentral overvågning er tilgængelig for både kommercielle og privatkunder. Begge bruger de komponenter, der er på stedet sammen med vagtassistenterne på kontrolcentralen beskytter ejendommen.

Ved aktivering af tyverialarm på stedet sendes besked direkte videre til kontrolcentralen. Vagtassistenterne reagere prompte og videreformidler informationerne til de relevante kontaktpersoner. 

Lukkede anlæg

Alarminstallationen på stedet anvender sirene eller andre former for lys eller lysgiver for at gøre opmærksom på at alarmen er aktiveret. 

Det er optil personale på stedet at være opmærksom og reagere på sådanne en alarm. 

Selv overvågede anlæg

Anvendes typisk i private installationer hvor alarmen er sender en besked direkte til kontaktpersonerne via SMS, APP, E-mail eller andre kommunikationsformer.

Installationen er ikke tilsluttet nogen kontrolcentral og reaktionen er alene afhængig af kontaktpersonerne responds. 

Offentlige overvåge anlæg

Installationer i offentlige institutioner kan vælges af myndighederne at blive tilsluttet det lokale beredskab. Typiske vil alle brand alarmer have den slags tilslutning, men enkelte kommuner har også aftaler omkring overvågning af tyverialarmer i institutionerne. 

Beredskaber er ikke godkendt og kan derfor ikke udføre arbejdet på samme niveau som en godkendt kontrolcentral

Bemærk

At alle ovennævnte alarminstallationer ofte er installeret på samme fremgangsmåde - det er  udelukkende alarmtransmissionsformen som udgør forskellen.

Tjek 1.2

 • Systemet installeret på adressen
 • Reponds tiden
 • Lokalt anlæg er kun anvendt til det private marked
 • Et lokalt anlæg sender ikke signaler til kontrolcentralen
Forskellen mellem et alarm anlæg til sluttet til kontrolcentral og et lokal anlæg er:

Alarm udstyr

Alarminstallationer er forskellige udfra til hvilket formål de er installeret. Generelt er der 4 kategorier, men de kan også kombineres.

 • Tyveri alarm
 • Brand alarm
 • Nødkald
 • Teknisk overvågning

Alle ovenstående installationer er bestående af udstyr som detektere en eller anden form for forstyrrelse og sender en eller anden form for signal når de er påvirket. 

Forskellen på installationerne er baseret på den detektering og rapportering der sker. 

Komponeneter

En alarminstallation består typiske af følgende dele.

 • Central
 • Tastatur
 • Detektor/sensors

(billede af alarminstallation indsættes)

Alarmpanel

I alle de alarmsystem typer, er sensor m.m. forbundet til kontrolpanelet enten ved ledninger eller gennem trådløst udstyr. Panelet vurderer signaler og behandler signalerne fra de forskellige sensor.


 
I nogle systemer, kan kontrolpanelet tilgås remote af vagtassistenter på kontrolcentralen, der bl.a. giver mulighed for at til og frakoble. Signalet fra kontrolpanelet er sendes normalt via telefonlinjer, mobiltelefon, eller internettet til alarm modtagende enhed på kontrolcentralen. Kommunikationens tilstand eller kombinationer af tilstande afhænger af mange forskellige faktorer. Systemet kan skræddersys efter kundens behov.