Enonic XP for superbrukere (Gratisversjon - IKKE BRUK)

Dette er et kurs for redaktører og journalister som skal skrive og publisere innhold på nav.no. 

Introduksjon

Om kurset

Dette er et kurs for redaktører og journalister som skal skrive og publisere innhold på nav.no. For generell bruk av Enonic XP henvises det til Navet og siden publisering på nett (NB! Siden må oppdateres). 

Dokumentet er utarbeidet parallelt med migreringen (oppgraderingen) til Enonic XP. Skjermdumper og funksjonalitet kan derfor se noe annerledes ut i test- og produksjonsmiljøet.  

Skjermbilder med informasjons-ikon blir brukt til å vise hvordan publiseringen foregår. Hvis du holder musepekeren over ikonet, kan du se mer tekst med nærmere forklaringer.  

Om innlogging og dashboard

Slik logger du inn

Slik logger du inn i testmiljøet

Forutsetning: Bruk Google Chrome. 

Du logger på med brukernavn og passord. Husk at dette sannsynligvis er et annet passord enn du bruker til vanlig. Du kan endre passordet ditt under brukeradministrasjon. Endring av passord er beskrevet i eget kapittel. 

Enonic XP i testmiljø: https://www-x1.nav.no/admin/tool 

Nav.no i testmiljø: https://www-x1.nav.no/no/person

Når du har logget inn

Via hamburgermeny oppe til høyre får tilgang til blant annet startsiden for Enonic XP, Brukeradministrasjon og Content studio. De to sistenevnte er de inngangene som du vil bruke mest. 

Ikonene som vises oppe til venstre trenger du ikke å bry deg om :)  

Dette er Enonic XP sett fra "innsiden" på øverste nivå. 

Til venstre ser du trestrukturen, jf. ikonet som ser ut som et tre øverst til venstre. De fleste redaktører vil kun jobbe under www.nav.no. Men for superbrukere/administratorer vil det også være nødvendig å xx. 

Oppe til venstre ser du "toppmenyen". Det er her du klikker hvis du skal opprette, endre, slette, kopier eller flytte innhold i strukturen. Du skal imidlertid ikke opprette noe på "toppnivået". Det er kun lengre ned i strukturen at du skal opprette innhold mv. 

Hvis du har valgt et innhold i venstremenyen, vil du ser en forhåndsvisning av innholdet til høyre i bildet.   

Oppe til høyre ser du om du har noen åpne saker (samme som kladder). 

Kommentar til Eivind/Sigrun: Jeg trenger input fra dere til å beskrive de andre elementene under Content Studio jf. xx over.

Slik endrer du passord

 • Klikk på Brukeradministrasjon til høyre i bildet, slik at siden Users åpner seg. 
 • Kommentar: Users bør bør bytte navn til Brukere

 • Under forstørrelsesglass oppe til venstre søker du på navnet til bruker.  
 • Velg bruker 
 • Klikk på Endre i menyen over, slik at brukerprofilen åpner seg.

 • Under  Autentisering klikker på «Endre passord»
 • Endre passordet 
 • Huks å klikk på Endre passord for å lagre. Kommentar: Knappen bør hete Lagre eller Lagre endring. 

Slik oppretter du ny bruker

 1. Klikk på Ny oppe til venstre
 2. Klikk på Lag ny
 3. Klikk på Bruker og velg Embedded
 4. Fyll inn nødvendige felter
 5. Velg Roller og Grupper. 

Kommentar: Dette punktet må oppdateres  når Tilgangsnivåer er avklart 

Steg-for-steg publisering

Om publiseringen i Enonic XP

Under vises stegene i publiseringen

Velg Content Studio i menyen til høyre på startsiden. 

Klikk på pilen foran www.nav.no for å få oversikt over nettstedet.  

Under www.nav.no velger du ikonet som heter "no", som igjen åpner alt innholdet som er publisert på norsk. Hvis du skal publisere på de engelske sidene klikker du på "en".

I trestrukturen velger du hvor du skal opprette innholdet. Dvs. om innholdet skal ligge under Person, Bedrift eller NAV og samfunn. I dette tilfellet velges Person. Klikk derfor på pilen som viser foran Person for å åpne strukturen.

Under Person velger du videre hvor i trestrukturen du skal ønsker å publisere artikkelen. Her velger du også hvor du ønsker at artikkelen skal vises på nav.no. I dette tilfellet skal jeg publisere en artikkel under Arbeid. 

kommentar oppdater eksempel som viser at du velger en sted å publisere artikkelen.

I feltet "Søk etter innholdstyper" velger du hvilket innhold du skal opprette. Hvis det er en nyhet, artikkel eller pressemelding , skal du velge Artikkel. 

I Enonic XP  er alle innholdstypene samlet i én felles mal. 

Til venstre i bildet se du hvilke felter du må fylle ut. 

Alle felter markert med * må fylles ut. 

Underveis kan du trykke på Large. Når du lagrer ser du en forhåndsvisningen av innholdet du lagrer til høyre i bildet.

Hvis du ikke har lagt inn noe innhold  til venstre vil feltet til høyre være tomt. 

Når du er klar til å publisere artikkelen, velger du Publiser oppe til høyre. Du får bare lov til å trykke på Publiser når alle påkrevde* felter er fylt ut. 

Når du klikker på publiser kommer du til publiseringsveiviseren. Publiseringsveiviseren i Enonic XP gjør følgende: 

Kommentar: Jeg trenger input til hvordan dette med avhengigheter fungerer i Enonic XP . Og hvilke problemer som kan oppstå, slik at vi kan forklare dette i kurset.

Slik publiserer du en artikkel

I Enonic XP kan du opprette og plassere innholdet i én og samme operasjon. Det vil si at når du skal opprette et innhold velger du også hvor på nav.no du ønsker at innholdet skal vises. Dette gjør selve publiseringen lettere, da du bare kan trykke på knappen "Publiser" når du ønsker at saken skal vises "live" på nav.no.  

Lykke til med publiseringen! 

Slik redigere du en artikkel

 1. I venstremenyen kan du dobbeltklikke på innholdet du vil redigere. Du kan også huke av innholdet du ønsker å redigere, deretter trykke på Endre i toppmenyen til venstre. 
 2. Rediger innholdet slik du ønsker. 
 3. Du kan trykke på Lagre, slik at du ser endringene på forhåndsvisningen til høyre.
 4. Når du er ferdig, klikker du "Publisere" oppe til høyre slik at endringene blir tilgjengelig på nav.no.

Slik oppretter du en artikkel med Relatert informasjon

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 1. Klikk på Ny i menyen oppe til venstre
 2. Velg malen artikkel ved å søke på innholdstyper eller klikk på nylig brukte.
 3. Fyll inn nødvendige felter som er markert *. 
 4. Scroll ned til feltet «Innhold i høyremenyen». Figur x under. 
 5. Her får du oversikt over hvilke elementer som kan legges til i høyremenyen. Mange av elementene er kun ment for "faktaark" dvs. når vi beskriver en ytelse eller tjeneste. Dette er for eksempel Regelverk, Medlemskap i folketrygden. klagerrettigheter mv. 
 6. Under «Søk ved å skrive»  legger du til det innholdet som skal vies under for eksempel Relatert informasjon. Hvis du ikke legger til innhold, vil ikke Relatert informasjon bli synlige i høyremenyen/undermenyen på nav.no.
  Kommentar: Det jobbes med høyremenyen. Jeg antar at dette vil se bedre ut etterhvert. 

Slik oppretter du en artikkel med høyremeny/undermeny

 1. Når du har opprettet en artikkel, kan du lage høyremeny ved å markere artikkelen i venstremenyen. Se figur 
 2. Deretter klikker du på ny artikkel, slik at det blir lagt til en underartikkel til hovedartikkelen. 
 3. Fyll inn nødvendige felter og klikk på Publiser oppe til høyre. 
 4. Da vi du se at artikkelen du nettopp opprettet ligger i høyremenyen til hovedartikkelen. 
 5. Hvis du ønsker flere enn elementer i høyremenyen/undermenyen gjentar du punktene over. 

Når du har opprettet en artikkel, kan du lage høyremeny ved å markere artikkelen i venstremenyen. NB! Ikke huk av, bare marker. 

Da får du opp et nytt vindu med spørsmål om Opprett innhold. Velg Artikkel ved å søke ellr bruk funksjonen Mest populære eller Sist brukte. 

En tom artikkel åpner seg. 

Fylle inn nødvendige felter *. 


Når du trykker på Lagre kladd eller Publiser vil du se at hovedartikkelen har fått en høyremeny. 

Hvis du ønsker flere elementer under høyremenyen gjentar du stegene over. 

Slik oppretter du en artikkelliste (subseksjon)

Hvis du skal lage en ny artikkelliste med innhold som ikke eksisterer fra før på nav.no

 1. Først velger du hvor i trestrukturen artikkellisten skal vies
 2. Klikk på Ny oppe til venstre
 3. Under Opprett innhold velger du malen Artikkelliste
 4. Fyll inn nødvendige felter (overskrift og ingress). 
 5. Trykk på Lagre 
 6. Lukk artikkellisten
 7. Marker artikkellisten i menystrukturen til venstre
 8. Deretter klikker du på Ny og velg opprett artikkel i vinduet Opprett innhold. 
 9. Fyll i nødvendige felter og publiser artikkelen. Når ovennevnte artikkel er Lagret som kladd eller publisert blir den lagt til som første artikkel i artikkellisten.
 10. Hvis du ønsker flere artikler under samme artikkelliste gjentar du punktene over.
 11. Du kan endre rekkefølgen på artiklene i artikkellisten ved å dra-og-slippe

Hvis du skal legge til innhold som allerede er opprettet

1. Åpne atikkellisten

2. Scroll ned til feltet som heter Contents (Kommentar: Endre Contents til Innhold?)

3. Legg til innhold ved å søke

4. Klikk på Lagre for å se forhåndsvisning til høyre

5. Klikk på Publiser når artikkellisten er klar for publisering

6. Sjekk hvordan endringen ser ut live på nav.no. 

 

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Slik oppretter du et artikkelsett (rapport_håndbok)

 1. Se "Slik oppretter du artikkel med høyremeny/undermeny". 
 2. Hvis du ønsker at artikkelsettet også skal vises Relatert informasjon, se «Slik oppretter du artikkel med Relatert informasjon»

Slik oppretter du en seksjonsside/forside

 1. Trykk på Ny
 2. Velg malen Oppslagstavle
 3. Kryss av for «Ja» på spørsmål om siden skal ha tavleoppføringer (dvs. bokser). 
 4. Kryss av for «Ja» på spørsmål om å prioritere underartikler. Kommentar: Må sjekke nærmere hva dette betyr. 
 5. Under Velg innhold søker du opp innholdet som du ønsker å legge til som bokser på seksjonssiden. 
 6. På spørsmål om hvor mange tavleoppføringer (bokser) som skal vises kan setter du inn ønsket antall. Du kan endre antallet senere. 
 7. På spørsmål om å ta med Nyheter, Nyttig å vite og Snarveier velger du det som passer oppsettet for seksjonssiden du skal lage. Hvis det er en av seksjonene du ønsker å utelate så krysser du av for nei. Dette kan du senere endre. 
 8. På spørsmål om å ta med prioriterte underartikler velger du «Ja» eller «Nei». Kommentar: Hvis du velger Ja betyr det? Må sjekke nærmere. 
 9. Under Velg innhold søker du opp innholdet du ønsker å publisere. 
 10. Under «Hvor mange elementer i undermenyene er tillatt» angir du hvor mange artikler som skal vises under Nyttig å vite, Nyheter og Snarveier. For Enonic CMS var det fem. Jeg foreslår at vi viderefører praksisen. 
 11. Under Menu Setting får du spørsmål om seksjonssiden skal vises i menyen. Dvs. i dropdown-menyen/nedtrekksmenyen. Kryss av for Ja eller nei.
 12. Du har også mulighet til å endre tittelen i nedtrekksmenyen under Override menu name. Kommentar:  Regner med at dette blir oversatt til norsk.
 13. Under Publiseringsplan – velger du når du ønsker at seksjonssiden skal gjøres tilgjengelig på nav.no

Slik legger du til en artikkel på en forside

 1. Velg www.nav.no /no/Person i menystrukturen til venstre.  

2. Klikk på «Endre». Forsiden åpner. 

3. I vinduet til høyre ser du en forhåndsvisning av dagens forside

4. I vinduet til venstre ser du alle elementene som vises på forsiden.

5. Malen «Tavleoppføringer» viser til bokser på forsiden. Velg ja for å vise tavle oppføringer. Du kan også velge hvor mange bokser som skal vises på siden. Antallet oppgir under «Hvis tavleoppføringer, hvor mange elementer skal på tavla». Antallet kan endres når som helst. Under feltet «Velg innhold» søker du opp de artiklene du ønsker skal vises som bokser på forsiden.  

6. Hvis du scroller videre nedover finner du for eksempel igjen Nyttig å vite, Nyheter eller Snarveier. Måten du legger til saker under de overnevnte seksjonene er lik framgangsmåte som over. Figur x viser Nyheter som eksempel: 

7. Velg hvilken artikkel du vil legge til ved å søke på navnet på artikkelen. 

8. Her kan du også evt. redigere en artikkel direkte ved å klikke på ikonet som ser ut som en blyant. Du kan fjerne artikkelen ved å klikke på krysset til høyre. Til venstre kan du dra i de stiplete prikkene (dra-og-slipp-ikonene) for å endre rekkefølgen. 

9. Når du er ferdig, kan du klikke på «Lagre kladd», og deretter klikker du den grønne knappen som heter «Publiser» oppe til høyre. Vis endringene på forsiden ved å trykke F5.

Slik lager du innholdsfortegnelse i artikler

 1. Formater mellomoverskriftene i brødteksten som ”Overskrift 3”. 
 2. Scroll ned til feltet Sett inn innholdsfortegnelse. Huke av for H3-tagger jf. bilde over. Kommentar til IT: H3-tagger bør fornorskes til "Ja" Ingen til "Nei". Det bør også legges inn en hjelpetekst til hva en innholdsfortegnelse er. 
 3. Trykk på Lagre for å se forhåndsvisning av artikkelen til høyre. 

4. Da genereres en innholdsfortegnelsen i visningen av artikkelen. Ved å trykke på en av mellomoverskriftene vil brukeren automatisk tas til dette kapitlet i artikkelen.

Hvis du ikke ønsker at det skal lages en innholdsfortegnelse huker du av for "ingen" under Sett inn innholdsfortegnelse. 

Slik publiserer du relaterte artikler

Kommentar: Sjekke nærmere med IT hvordan dette blir i Enonic XP 

"Mye av innholdet på nav.no vil ikke ha eget menypunkt, men ligge som relatert informasjon tilknyttet faktaark og artikler. 

For at disse skal få riktig brødsmulesti er det opprettet seksjoner med navn ”Relatert informasjon” under ordinære seksjonssider og menypunkter. 

Her publiseres innhold som ikke skal vises i menyen, men ha riktig brødsmulesti".

Slik publiserer du en tidligere versjon av en artikkel

Under Detaljer ser du blant annet hvem som har opprettet artikkelen, hvilke type artikkel det er mv.

Hvis du klikker på pilen foran Detaljer får du frem en nedtrekksmeny med blant annet Versjonshistorikk. 

 1. Marker den versjonen du ønsker å gjenopprette
 2. Deretter klikker du på Gjenopprett denne versjonen 
 3. Da er tidligere versjon gjenopprettet. 
 4. Deretter klikk på Publiser

Slik legger du til språkversjoner

 1. Klikk på Endre artikkel
 2. Scroll ned til Angi andre språkversjoner
 3. Søk opp de språkversjonene du ønsker å legge til. Hvis du legger til feil språkversjon klikker du på krysset ved siden av blyanten. 
 4. Klikk på Lagre slik at forhåndsvisningen til høyre blir oppdatert. 
 5. Når du har lagt til ønskede språkversjoner klipper du på Publiser.

Språkversjonene vises under Language. 

I Enonic XP skal det ikke være nødvendig å krysspublisere språkversjonene. Dvs. du trenger ikke å gå inn å legge til språkversjonene på de andre språkene. Dette blir automatisk ivaretatt. Sjekk at dette faktisk stemmer. 

Slik publiseres bilder

 1. Velg artikkel
 2. Klikk på endre
 3. Scroll ned til Legg til filer eller bilder
 4. Last opp det bildet du ønsker å legge til
 5. Velg bildestørrelse. Her kan du teste hva som ser penest ut på nav.no ved å trykke på Lagre for å se forhåndsvisning til høyre. 
 6. Legg inn bildetekst. Kommentar: Her bør det også legges til en hjelpetekst som sier følgende: Bilder skal kun brukes hvis de gir merverdi til teksten. Bildene skal ha en beskrivende tekst. 

Kommentar: fikk feilmelding når jeg klikket på ingen.Skal ingen være med? Stemmer opplysningene som står under hjelpeteksten?

Hvis du ønsker å redigere bildet klikker du på knappen Rediger jf. forrige skjermdump. 

Da åpner det seg et nytt bilde hvor du blant annet for mulighet til å beskjære bildet, sette autofokus mv. Her kan du også legge inn mer informasjon om fotografen mv. 

Kommentar: Bør vi si noe mer om bilderedigering?Slik publiseres filer (IKKE FERDIG)

 1. Velg artikkel
 2. Klikk på endre
 3. Scroll ned til Legg til filer eller bilder
 4. Under Legg ved filer laster du opp filene fra eget filarkiv.
 5. Hvis du skal legge til en fil som allerede er lastet opp i Enonic XP søker du på filnavnet. Kommentar: Er det mulig å søke på nøkkel i XP?

Hva er tenkt med at filer er en egen kategori her? Hvor legges filene du laster opp? Under relatert informasjon? I så fall er det mulig feltet for filer er unødvendig. 

Slik oppretter du eksterne lenker (IKKE FERDIG)

Hvis du har behov for å opprette en lenke til for eksempel til skatteetaten.no

Kommentar: kan dere forklare hvordan dette blir i XP?

Slik publiserer du engelske og nynorske tekster i menystrukturen (IKKE FERDIG)

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Publisering for deg som er administratorer

Slik håndterer tabeller

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik legger du til manuelt innhold i A til Å-lista

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik lager du snarveier/kortadresser

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik skjuler du innhold fra A-Å-lista

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik gjør du endringer i dropdown-menyen

Forklaring kommer

Slik publiserer du filmer

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik lager du bokmerker

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP

Slik oppretter du blå knapper

 1. Opprett lenke (med lenketekst) i brødteksten på vanlig måte. Trykk på «Lagre og godkjenn». 
 2. Trykk så på «Rediger»-knappen på nytt (dette for å få tilgang til HTML-editoren). 
 3. Trykk deretter på HTML-knappen som du finner nederst til venstre under brødteksten. 
 4. Kopierer HTML-koden (Ctrl+a)  og lime (Ctrl+v) teksten inn i et word-dokument. 
 5. I word-dokumentet finner du tilbake til lenken du satte inn i brødteksten (marker gjerne lenken med rød skrift, slik at den blir lett å finne igjen). 
 6. Deretter bytter du ut den røde lenken med «koden» som vises under. OBS! Her må du først bytte ut teksten i gul skrift med riktig lenke til den tjenesten/søknaden/skjemaet du ønsker. Du må også endre teksten i grønt, slik at den stemmer overens.  
 7. Etterpå kopierer du hele HTML-koden igjen og limer den inn i HTML-editoren. Trykk deretter på «Oppdater». Trykk så på «Lukk» for å avslutte HTML-editoren. 
 8. Gå så til fanen Innhold i Enonic. Trykk på «Lagre». Etterpå trykker du på «Forhåndsvis». Sjekk om knappen/teksten er blå og at teksten er korrekt. Sjekk også om lenken fungerer. 
 9. Hvis alt er ok, kan du trykke på «Lagre og godkjenn». 
 10. Sjekk alltid at knappen/lenken fungerer «live» på nav.no. 

Eksempel tilleggstønader:

<p><a id="goto-sendsoknad" class="btn btn-link btn-small" href="https://nav.boost.ai/" rel="external">S&oslash;k tiltakspenger</a></p> 

Eksempel foreldrepenger:
<p><a id="goto-sendsoknad" class="btn btn-link btn-small" href="https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-forprivatpersoner/Skjemaer/Familie/Foreldrepenger+og+engangsst%C3%B8nad/Innsendingsvalg+Foreldrepenger?key=267391&veiledertype=privatperson" rel="external">S&oslash;k foreldrepenger</a></p>

Slik oppdateres prioritert søk

Sjekke hvordan dette blir i Enonic XP