Jazyk C

Úvod

Úvod-C

Jazyk C je programovací jazyk vyvinutý DenisemRitchiem v roce 1972 pro účely programování v systému UNIX. Návrh jazyka máblízko k assembleru, aby bylo možné implementovat jednotlivé části systému. Sdrobnou nadsázkou lze tvrdit, že C je v podstatě polidštěný assembler. Z tohovychází na jednu stranu velká síla tohoto jazyka, ale také jeho komplikovanost.Jazyk C se po svém uvedení stal nesmírně populární a v dnešní době jeho vlivynajdeme v téměř každém moderním jazyce.

Specifika jazyka C

Zmiňme si v bodech ještě nějaké přednosti jazyka C:

·       Céčko je extrémně rychlý jazyka proto se používá nejčastěji k tvorbě operačních systémů nebo vyšších programovacích jazyků (v Céčku je naprogramované např. PHP nebo kompilátor C++)

·       Céčko je plně multiplatformní a dostupné na většině operačních systémů

·       Céčko je jazyk se syntaxí (zápisem) podobnou naprosté většině dnešních programovacích jazyků

·       C je strukturovaný programovací jazyk

Úlohy

Vzor

Přítomné vývojové prostředí je Dev-C++

#include <stdio.h> = knihovna příkazů a funkcí

int main()

{

(jednotlivé příkazy programu)

}

return 0; = ukončení programu


proměnná = zvolíte si identifikátor a datový typ

printf (“text“) = příkaz na vypsání textu

scanf (“%d“,&proměnná) = načte vstup uživatele

Zadání

A)    Udělejte program na výpočet dvou čísel.

B)   Program navypsání textu ze vstupu (od uživatele) př. věk

Výsledky

1)

2)