KeyLib Foundation (NL)

In deze training leer je werken met KeyLib, de testautomatiseringsoplossing van ALMG.

De training bevat uitleg, opdrachten en vragen. Om de training met goed gevolg te kunnen afleggen moeten alle opdrachten worden gemaakt en alle vragen worden beantwoord. Bij een voldoende resultaat krijg je het KeyLib Foundation certificaat.

KeyLib Foundation (NL)

Wat is KeyLib?

KeyLib is het platform om tijd te besparen en de kwaliteit van je software te verbeteren. Met KeyLib kun je testen automatiseren, de performance van processen en applicaties monitoren en (werk)processen automatiseren.

Hoe werkt het?

KeyLib herkent teksten en afbeeldingen op het scherm en werkt daardoor op elk platform met elke applicatie.

Voor het automatiseren van testen is geen programmeerkennis benodigd. Met eenvoudige keywords zijn uit te voeren acties makkelijk te definiëren.

Systeeminrichting

KeyLib gebruikt 2 systemen, één waar de KeyLib software op is geinstalleerd en een tweede systeem waar de testen op worden uitgevoerd – de KeyLib client. 

KeyLib maakt hiervoor gebruik van remote access software.

Benodigdheden

Om deze training te kunnen volgen heb je een werkende KeyLib-installatie nodig (de KeyLib software en de KeyLib Client). Neem contact op met je systeembeheerder mocht je dit nog niet hebben.

Vraag: Welke applicaties kunnen met KeyLib getest worden?

 • Alleen Windows-applicaties
 • Alleen applicaties die in een browser draaien
 • Alle Windows- en browserapplicaties
 • Elke willekeurige applicatie op vrijwel elk platform

Opdracht: KeyLib starten

 • Start KeyLib door te dubbelklikken op het KeyLib-icoon op het bureaublad.  
 • Voer in het inlogscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat je van systeembeheer hebt gekregen.
 • Klik op de LOGIN-knop.

Het KeyLib hoofdscherm

Hieronder vind je een voorbeeld van het KeyLib hoofscherm. Beweeg de muis over de info-iconen voor uitleg over de verschillende onderdelen.

Opdracht: Een nieuwe Solution maken

 • Kies in het File-menu van KeyLib voor “New Solution”.
 • Geef de Solution de naam “KeyLib CBT”.
 • Klik op “Create”.

De nieuwe Solution wordt nu getoond in de Solution Explorer

Opdracht: Een nieuwe KeyFile maken

 • Klik met de rechter muisknop op de naam van de Solution.
 • Kies de optie “New KeyFile”.
 • Geef de KeyFile de naam “Start Testform”
 • Klik op “Create”.

De KeyFile wordt nu toegevoegd aan de Solution en geopend in de editor.

Voorbeeld: Het START keyword toevoegen

Onze eerste stap is het starten van de testapplicatie. We gebruiken hiervoor het keyword START. Bekijk de video hieronder om te zien hoe je dat doet.

Opdracht: Het START keyword gebruiken

Om te beginnen starten we de testapplicatie.
 
 • Klik in de KeyFile editor op COMMENT.
 • Scroll in de lijst naar beneden en kies het START keyword uit de lijst.
 • Type in het veld achter het keyword: “www.keylib.nl/testform”.
Je KeyFile ziet er nu uit als in het voorbeeld hiernaast.

Opdracht: De test starten

We gaan de test nu starten.
 
 • Vink eerst in de menubalk van KeyLib de keuze "Live" aan. Dit zorgt ervoor dat je met de test mee kunt kijken.
 • Start daarna de test door op de "Run"-knop in de KeyFile-editor te klikken.
Je ziet nu dat het Live-venster wordt geopend en dat de testapplicatie wordt gestart.

Voorbeeld: De Capture Tool gebruiken

KeyLib herkent obecten op het scherm en weet daardoor op welke plaats handelingen moeten worden uitgevoerd.

Deze objecten leggen we vast met de Capture Tool. Bekijk de video hieronder om te zien hoe deze werkt.

Opdracht: Leg het KeyLib-logo vast met de Capture Tool

Doe het nu zelf:

 • Start de Capture Tool (menu Tools - Capture Tool).
 • Klik op de knop "Capture".
 • Scroll in het venster naar het KeyLib-logo.
 • Trek met de muis een rechthoek om het logo.
 • Klik op "Save" en sla de afbeelding op met als naam "Logo".

Pro-tip: Leg altijd een afbeelding vast die uniek is voor het scherm of het schermelement dat je wilt gebruiken en maak de afbeelding zo klein mogelijk. Hiermee verklein je de kans dat bij wijzigingen aan de software de afbeelding opnieuw moet worden vastgelegd.

Opdracht: Controleer de vastgelegde afbeelding in de Object Editor

Controleer of je de afbeelding goed hebt opgeslagen.

 • Kies in het menu voor "Tools"-"Object Editor".
 • Klik op de naam van de zojuist vastgelegde afbeelding.

Als je het logo goed hebt vastgelegd, ziet het eruit als in het voorbeeld hiernaast.

Opdracht: Uitgangssituatie herstellen

Voor het uitvoeren van een test zorg je ervoor dat het juiste scherm in beeld staat met de juiste informatie. We noemen dit de uitgangssituatie. 

We hebben net met de test de applicatie gestart. We gaan de uitgangssituatie herstellen zodat de test opnieuw uitgevoerd kan worden. Dit doen we door de testapplicatie te sluiten. 

 • Activeer het Live-venster door op de tab van het Live-venster te klikken.
 • Sluit de browser

Opdracht: Wacht tot de testapplicatie is gestart

 • Voeg het WAIT keyword toe aan je KeyFile.
 • Laat het veld "Seconds" leeg (hiermee geef je aan dat KeyLib een vast aantal seconden moet wachten).
 • Klik op het object veld achter het WAIT keyword.
 • Selecteer in de lijst het logo dat je met de Capture Tool hebt vastgelegd (hiermee geef je aan dat KeyLib moet wachten totdat het logo in beeld staat).
 • Start de test door te klikken op de "Run"-knop in de KeyFile editor;

Je ziet nu dat KeyLib wacht totdat het Keylib-logo is gevonden.

Belangrijk: Wachten

Na elke actie waarbij de inhoud van het scherm wijzigt (zoals het starten van een applicatie of het openen van een venster) is het belangrijk om te wachten tot je zeker weet dat de volgende actie uitgevoerd kan worden.

Hiermee voorkom je dat KeyLib al verder gaat met de volgende stap, terwijl het scherm nog niet volledig wordt getoond.

Opdracht: Het resultaat van de test bekijken

Tijdens de uitvoer van een test en na afloop wordt het resultaat weergegeven in het resultatenvenster. 

 • Klik op de "Results"-tab onder de KeyFile editor. Als deze niet zichtbaar is, kies dan "View"-"Results" in het KeyLib-menu.
 • Klik op het plus-icoon voor het groene vinkje. Hiermee worden de stappen die zijn uitgevoerd getoond.

Je ziet aan de groene vinkjes dat de stappen succesvol zijn uitgevoerd.

Vraag: Vul de volgende zin aan: Het START-keyword start een applicatie op de KeyLib Client door

 • deze op te zoeken in de lijst met programma’s
 • te dubbelklikken op het icoon van het programma op het bureaublad
 • het pad naar de applicatie in te typen in de Windows Run-dialoog
 • het pad naar de applicatie in te typen in Windows Explorer

Vraag: Hoe zorg je er voor dat KeyLib de stappen niet te snel uitvoert?

 • Dat is niet nodig. KeyLib kan nooit sneller werken dan de applicatie die wordt getest.
 • Dat is niet nodig. KeyLib kijkt bij elk keyword naar het scherm wacht tot de gezochte afbeelding verschijnt.
 • Bij elke schermovergang bouw je een vaste wachttijd in die lang genoeg is om wisselende responstijden van de applicatie op te vangen.
 • Bij elke schermovergang laat je KeyLib wachten op een object waaraan je kunt zien dat de applicatie klaar is om verder te gaan.

Vraag: Waarom kun je plaatjes het beste zo klein mogelijk vastleggen?

 • Grote afbeeldingen zorgen ervoor dat KeyLib soms vastloopt
 • Hoe kleiner de afbeelding, hoe kleiner de kans dat deze opnieuw moeten worden vastgelegd bij wijzigingen aan de applicatie
 • Kleine afbeeldingen worden sneller gevonden dan grote afbeeldingen
 • Kleine afbeeldingen nemen minder schijfruimte in beslag. Zeker als je testset groter wordt, kan de benodigde hoeveelheid schijfruimte flink oplopen.

Voorbeeld: Een tekstveld vastleggen

In de volgende opdracht gaan we een naam in een invoerveld invoeren. Hiervoor moeten we dit veld eerst vastleggen met de Capture Tool. 

Bekijk de video hieronder om te zien hoe dat werkt.

Uitleg: de hotspot

In de video op de vorige pagina werd de rode cirkel vanuit het midden van de geselecteerde rechthoek in het tekstveld gesleept.

We herkennen het invoerveld aan de naam die erboven staat, maar de plek waar de actie moet worden uitgevoerd geven we aan met deze cirkel.

We noemen deze cirkel de hotspot.

Opdracht: Je naam in het veld invoeren

Voer nu je naam in het tekstveld in. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

 • Open de Capture Tool.
 • Selecteer de tekst "Name".
 • Sleep de hotspot in het bijbehorende tekstveld.
 • Sla het plaatje op met de naam "fieldName".

Opdracht: Je naam in het veld invoeren (2)

 • Maak een nieuwe KeyFile met als naam "Rent A Car" (hint: klik met de rechter muisknop op naam van de Solution in de Solution Explorer).
 • Voeg het EDIT keyword aan de KeyFile toe. Het EDIT keyword voert tekst in een tekstveld in.
 • Gebruik als object bij EDIT het zojuist vastgelegde object.
 • Voer bij "Tekst to type" je eigen naam in.
 • Start de test door op de "Run"-knop in de KeyFile-editor te klikken.
Je ziet nu dat je naam in het tekstveld wordt ingevuld.

Vraag: Wanneer verplaats je de hotspot van een afbeelding?

 • Als de plaats waar de handeling moet worden uitgevoerd niet in het midden van de te zoeken tekst of afbeelding staat.
 • Omdat KeyLib anders misschien op de verkeerde plek klikt.
 • De hotspot hoeft eigenlijk bijna nooit verplaatst te worden.
 • De hotspot hoeft alleen verplaatst te worden bij het keyword Edit.

Opdracht: Het adres invoeren

We gaan nu het adres invoeren in het adresveld. 

 • Leg het adresveld vast met de Capture Tool op dezelfde manier als het naamveld uit de vorige oefening.
 • Sleep het EDIT keyword uit de lijst in je KeyFile direct onder het eerste EDIT keyword.
 • Kies bij Object het zojuist vastgelegde adresveld.
 • Type achter het EDIT keyword de straatnaam in.
 • Klik op het veld "Enter keycombinations here" en druk op de Return- of Enter-toets. De Return-toets wordt nu toegevoegd aan de tekst.
 • Voer achter de tekst {Return} de postcode en het huisnummer in.
 • Voer de test uit.

Je ziet nu dat in de beide velden de door jou ingevoerde waarden worden ingevuld.

Opdracht: Een andere auto kiezen

In deze opdracht gaan we KeyLib opdracht geven om zowel een afbeelding als een tekst op het scherm te vinden.

 • Open de Capture Tool.
 • Selecteer de tekst "Car type" en sleep de hotspot in de keuzelijst.
 • Sla het plaatje op met als naam "choiceCar".

Opdracht: Een andere auto kiezen (2)

 • Sleep het keyword COMBOBOX uit de lijst met keywords onder het tweede EDIT keyword.

Het keyword COMBOBOX opent een keuzelijst en selecteert daarin een waarde.

 • Kies als Combobox Object de zojuist vastgelegde afbeelding van de keuzelijst.
 • Vul bij Combobox Item de tekst "Volkswagen" in. Omdat je dit niet als afbeelding hebt vastgelegd zal KeyLib de tekst op het scherm zoeken.
 • Voer de test uit.

 Je ziet nu dat KeyLib dat de juiste auto selecteert in de keuzelijst.

Opdracht: Kies het type verzekering

 • Leg met de Capture Tool een afbeelding vast van de verzekering "Passengers".
 • Voeg het keyword RADIOBUTTON aan je KeyFile toe om deze optie te selecteren.
 • Voer de test uit. 

Je ziet nu dat de gekozen verzekeringsvorm wordt geselecteerd.

Opdracht: Opties selecteren

 • Gebruik de Capture Tool om de opties "Airconditioning" en "Navigation system" vast te leggen.
 • Voeg twee keer het keyword CHECKBOX aan je KeyFile toe om deze opties aan te vinken.
 • Voer alleen de laatste twee regels van de KeyFile uit door met de rechter muisknop op de eerste CHECKBOX regel te klikken en de optie "Run from here" te kiezen.

Je ziet nu dat beide opties worden aangevinkt.

Voorbeeld: Scrollen

Soms moet je scrollen om alle informatie op het scherm te kunnen invullen. Hiervoor gebruik je het keyword “SCROLL”. Hiermee scrolt KeyLib naar het object dat je wilt gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat in het juiste venster wordt gescrold, zetten we eerst de muiscursor op de goede plek. Start de video hieronder om te zien hoe dat werkt.

Opdracht: Scroll naar beneden

 • Gebruik de Capture Tool om afbeeldingen vast te leggen van de cursorpositie en de tekst "Upload ID".
 • Scroll in het Live-venster weer naar boven zodra je de tekst "Upload ID" hebt vastgelegd.
 • Voeg het keyword SCROLL toe aan je KeyFile.
 • Kies in het eerste veld de richting "Down".
 • Vul in het veld Object to scroll to de afbeelding van "Upload ID" in.
 • Vul in het veld Cursor position de afbeelding van de cursorpositie in.
 • Voer de test twee keer uit vanaf de laatste regel in de KeyFile (Run from here). 

Je ziet dat het invulformulier de eerste keer naar beneden scrolt totdat de tekst "Upload ID" in beeld staat en dat er de tweede keer niet wordt gescrold omdat de tekst al in beeld staat.

Pro-tip: Als het Scroll keyword niet werkt, dan staat de muiscursor waarschijnlijk niet in het scherm waarin gescrold moet worden. Om dit op te lossen geef je in het veld “Cursor position” een object aan. De muiscursor wordt dan voordat er wordt gescrold op de hotspot van dit object gezet.

Vraag: Wat is het doel van de cursorpositie bij het scrollen?

 • Hiermee zorg je ervoor dat muis niet op de plaats staat waar het plaatje gevonden moet worden
 • Hiermee zet je de muis in het venster waarin gescrold moet worden
 • Hiermee zorg je ervoor dat KeyLib niet voorbij het te zoeken plaatje scrolt.
 • Hiermee voorkom je dat er gescrold wordt als het te zoeken plaatje al in beeld staat

Opdracht: Het aantal dagen huren invoeren

Onderin het formulier staat een veld waarin het aantal dagen huur kan worden ingevuld.

 • Leg het veld Dagen vast met de Capture Tool.
 • Voer in het veld de waarde 3 in.
 • Sluit de invoer af met de Tab-toets (hint: gebruik het veld "Enter keycombinations here" om de Tab-toets toe te voegen).
 • Voer alleen de laatst toegevoegde regel uit.

Je ziet nu dat in het tekstveld de waarde 3 wordt ingevuld en dat in het veld met het totaalbedrag de waarde 210 komt te staan.

Uitleg: Uitgangssituatie herstellen

De test kan nu niet meer in zijn geheel worden uitgevoerd. De velden die in het begin worden ingevuld staan niet meer in beeld. Om de test in zijn geheel uit te kunnen voeren, gaan we de uitgangssituatie herstellen.

We doen dit geautomatiseerd door de testapplicatie opnieuw te starten. Hiervoor passen we de KeyFile aan waarmee de testapplicatie wordt opgestart.

Voorbeeld: IF keyword

Om de uitgangssituatie te herstellen, kijken we eerst of de testapplicatie al draait. Hiervoor gebruik je het IF-keyword. Als de testapplicatie draait, dan sluiten we de applicatie door Alt+F4 te typen en wachten we tot de applicatie is gesloten (het KeyLib logo is dan niet meer zichtbaar op het scherm).

Daarna wordt de testapplicatie opnieuw gestart. Start de video hieronder om te zien hoe dat werkt.

Opdracht: Pas de opstart KeyFile aan

 • Open de KeyFile "Start Testform" door op de naam te dubbelklikken in de Solution Explorer.
 • Sleep het IF-keyword uit de keywordslijst naar het begin van de KeyFile.
 • Selecteer bij object het KeyLib logo.
 • Sleep het TYPE keyword uit de keywordslijst bovenop het IF-keyword in je KeyFile.
 • Klik op het plus-icoon voor de IF.
 • Klik in het veld "Text to type" achter het TYPE keyword.
 • Toets Alt+F4 op je toetsenbord (houdt de Alt toets ingedrukt en druk dan op F4). Deze toetscombinatie sluit de actieve applicatie af.
 • Sleep het VALIDATE keyword uit de keywordslijst op het IF-keyword
 • Kies bij VALIDATE als object het KeyLib logo en kies in het veld erachter "Not Exists".
 • Voer de test uit. 

Je ziet nu dat de testapplicatie opnieuw wordt opgestart.

Pro-tip: Om er zeker van te zijn dat we de testapplicatie pas starten als de vorige versie is afgesloten, wachten we tot het KeyLib logo niet meer in beeld staat. Om te wachten tot iets niet meer op het scherm zichtbaar is, gebruiken we VALIDATE met de optie "NotExists".

Uitleg: Shared KeyFiles

De KeyFile "Start Testform" is een blokje dat de uitgangssituatie herstelt.

Om dit blokje beschikbaar te maken voor gebruik in andere KeyFiles maken we het blokje shared.

Je doet dit door met de rechtermuisknop op de naam van de KeyFile te klikken en in het popup menu de optie "Is Shared" te selecteren.

Opdracht: Maak de KeyFile shared en voeg hem toe aan de KeyFile voor reserveringen

 • Klik met de rechtermuisknop op de KeyFile "Start Testform"
 • Kies de optie "Is Shared".

Je ziet nu dat het icoon voor de KeyFile verandert. Dat icoon geeft aan dat deze KeyFile nu in andere KeyFiles gebruikt kan worden.

 • Activeer de KeyFile "Rent A Car"
 • Sleep de KeyFile "Start Testform" vanuit de Solution Explorer naar het begin van de KeyFile "Rent A Car"
 • Voer de test uit.

De testapplicatie wordt nu afgesloten, opnieuw  opgestart en daarna wordt de test wordt uitgevoerd.

Vraag: Wanneer herstel je voor een test de uitgangssituatie?

 • Als door het uitvoeren van een vorige test de te testen applicatie niet meer de verwachte inhoud heeft
 • Als door het falen van een vorige test de te testen applicatie in een onbekende toestand is achtergebleven
 • Als er door het scrollen in een scherm bepaalde velden niet meer zichtbaar zijn
 • Voor het uitvoeren van een test herstel je altijd de uitgangssituatie

Opdracht: Een datafile maken

Om te controleren of het veld met het totaalbedrag de juiste waarde bevat gaan we de waarde van dit veld ophalen.

Gegevens die we uit een applicatie ophalen slaat KeyLib op in een datafile. We gaan dus eerst een datafile aanmaken.

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekst "Datafiles" onder de Solution Explorer.
 • Kies de optie "New Datafile".
 • Geef de datafile de naam "CBT Data".

Je ziet nu dat de datafile wordt toegevoegd en wordt geopend in de editor.

Opdracht: Een variabele aan de datafile toevoegen

Een datafile bevat variabelen. Een variabele is een geheugenlocatie met een naam waar je een gegeven in opslaat.

Variabelen beginnen in KeyLib altijd met een apenstaartje (@).

 • Klik op de eerste cel in de data-editor en voer in het veld de tekst "@Total" in.

Je hebt nu een variabele gemaakt met de naam @Total. 

De waarde van de variabele wordt ingevoerd in de tweede kolom. Deze laten we nu nog leeg.

Opdracht: Datafile koppelen

 • Koppel de datafile aan KeyFile "Rent A Car" door met de rechtermuisknop op de naam van de KeyFile te klikken en in het popup-menu "Data file"-"Select" te kiezen.
 • Selecteer in de Select a datafile" dialoog de "CBT Data" datafile en klik op "Select".

De variabelen in de datafile zijn nu te gebruiken in je KeyFile.

Opdracht: Het totaalbedrag uitlezen

 • Activeer de KeyFile "Rent A Car".
 • Leg met de Capture tool de tekst "Rental price" vast met de hotspot in het veld waarin het totaalbedrag staat.
 • Voeg het keyword READ toe aan je KeyFile.
 • Kies bij object de zojuist vastgelegde afbeelding.
 • Type in het veld "Variabele" de naam van de variabele uit de datafile in (@Total).Voer alleen de laatste stap in je KeyFile uit. 

Je ziet nu dat de variabele in je datafile de waarde heeft gekregen die in het veld staat.

Pro-tip: De namen van variabelen zijn hoofdlettergevoelig. Als je een typefout maakt in de naam van een variabele, dan zie je dit gelijk bij het uitvoeren van de test. Je krijgt dan een foutmelding dat de variabele niet bestaat of de naam van de variabele wordt in het veld ingevoerd.

Opdracht: Gebruik VALIDATE om de gelezen waarde te controleren

 • Voeg het keyword VALIDATE aan je KeyFile toe. 
 • Vul in het eerste veld de variabele @Total in.
 • Kies in de selectielijst achter het eerste veld "Equals".
 • Vul in het derde veld de waarde 210 in.
 • Voer alleen de laatste stap van je KeyFile uit.

Je hebt nu gecontroleerd dat de variabele de juiste waarde bevat.

Opdracht: De reservering bevestigen

Zoals je bij het COMBOBOX keyword al hebt gezien kan KeyLib ook teksten herkennen. We gaan dit gebruiken om te klikken op de knop "Reserve" in de testapplicatie.

 • Voeg het keyword MOUSE toe aan je KeyFile.

De eerste twee velden achter het MOUSE keyword zijn al goed ingevuld (CLICK en LEFT).

 • Voer bij object de tekst in die op de knop staat: "Reserve".


Opdracht: De reservering bevestigen (2)

Na het klikken op de knop "Reserve" laat de testapplicatie een  tweede pagina zien waarop de ingevoerde gegevens gecontroleerd kunnen worden.

 • Gebruik het keyword WAIT en wacht op de tekst "Check Page"
 • Voer de hele KeyFile uit door op de Run-knop in de KeyFile editor te klikken.

Belangrijk: Net als bij het opstarten van de testapplicatie, is het ook nu belangrijk om te wachten totdat je zeker weet dat vorige actie is afgerond. In deze opdracht doen we dat door te wachten op de controlepagina.

Opdracht: Resultaat analyseren

In het resultatenvenster zie je een rood kruis bij de laatst uitgevoerde test. 

 • Klap de teststappen uit door op de plus voor het rode kruis te klikken

De melding "Object was not found" geeft aan dat KeyLib de tekst "Check Page" niet heeft gevonden. 

 • Dubbelklik op de laatste regel in het resultatenvenster.

Er wordt een nieuw venster geopend met meer informatie over de fout.

Uitleg: Detailinformatie over de fout

In Result Detail wordt een schermafbeelding van de KeyLib client getoond van het moment dat de teststap faalde. De tekst "Check Page" stond nog niet op het scherm.

De teststap is gefaald omdat KeyLib standaard maximaal 15 seconden naar een tekst of een afbeelding zoekt. In de schermafbeelding is te zien dat de controlepagina na 15 seconden nog niet zichtbaar was. 

Opdracht: Timeout property aanpassen

Hoe lang KeyLib maximaal wacht is in te stellen met de "Timeout" property in het Properties-venster.

Omdat het laden van de controlepagina meer dan 15 seconden duurt, passen we de Timeout-property aan:

 • Klik op de laatste stap (WAIT Check Page) in je KeyFile.
 • Stel voor deze stap in het Properties-venster  (rechts onderin het KeyLib scherm) de Timeout in op 25 seconden. 
 • Als het Properties-venster niet zichtbaar is, kies dan "View"-"Properties" in het KeyLib menu.


Opdracht: Terug naar de invoerpagina

De controlepagina is nu wel zichtbaar. Om de test opnieuw uit te kunnen voeren gaan we terug naar de invoerpagina.

 • Voeg een stap aan je KeyFile toe die klikt op de knop "Correct data". 

Dit zorgt ervoor dat de testapplicatie weer terug gaat naar de invoerpagina. Ook nu is het weer belangrijk om te wachten totdat de invoerpagina geladen is.

 • Voeg een stap aan je KeyFile toe die wacht op de invoerpagina.
 • Voer alleen de laatste twee stappen in je KeyFile uit. 

Je ziet dat de testapplicatie de invoerpagina weer toont.

Opdracht: Aangepaste Timeout testen

 • Voer de laatste 4 regels van je KeyFile uit.

Je ziet dat de testapplicatie naar de controlepagina gaat en weer terug naar de invoerpagina.

Vraag: Hoe kun je analyseren wat er gebeurd is als er iets misgaat?

 • Door te dubbelklikken op de gefaalde stap in het Results-venster wordt een schermafbeelding en detail-informatie getoond.
 • Door de test in zijn geheel nog een keer uit te voeren en in het Live-venster mee te kijken
 • Beide manieren kunnen je helpen om een fout te analyseren.

Opdracht: De testapplicatie opnieuw starten

 • Open de KeyFile "Start Testform"
 • Voer alleen het eerste stuk uit door met de rechtermuisknop op de IF te klikken en te kiezen voor "Run selected".

De testapplicatie wordt nu gesloten.

 • Voer nu de hele KeyFile uit door op de Run-knop in de editor te klikken.

De testapplicatie wordt opnieuw gestart. Het uitvoeren van de IF duurt lang, omdat KeyLib 15 seconden naar het logo zoekt maar dit niet op het scherm kan vinden.

Opdracht: Timeout aanpassen

Om te controleren of de testapplicatie al gestart is, hoeft KeyLib geen 15 seconden te wachten. Het logo is er of wel of niet.

 • Activeer de KeyFile "Start Testform".
 • Klik op de IF-regel in de KeyFile.
 • Zet in het Properties venster de waarde voor de timeout op 1.
 • Sluit via het Live-venster de testapplicatie.
 • Voer de KeyFile nu in zijn geheel uit.

Je ziet dat het opstarten van de testapplicatie veel sneller gaat.

Opdracht: Variabelen toevoegen voor naam, adres en aantal dagen

Je kunt variabelen ook gebruiken om gegevens in de applicatie in te voeren. 

Hierdoor kun je met dezelfde KeyFile meerdere gegevens invoeren en controleren zonder dat je de KeyFile hoeft aan te passen.

 • Maak in je datafile 3 nieuwe variabelen aan
 • Voer in de tweede kolom de waarden in zoals in het voorbeeld hiernaast


Opdracht: Vervang de teksten in je KeyFile door variabelen

 • Activeer de KeyFile "Rent A Car".
 • Vervang de tekst bij het eerste EDIT keyword door de variabele @Name.
 • Vervang de tekst bij het tweede EDIT keyword door @Address.
 • Vervang de "3" bij het derde EDIT keyword door @Days. Let op dat de tekst {Tab} blijft staan.
 • Start je KeyFile door op de Run-knop in de editor te klikken. 

Je ziet dat in de tekstvelden de inhoud van de variabelen wordt ingevoerd.  

Opdracht: Variabele toevoegen voor het te controleren eindbedrag

Als het aantal dagen wordt aangepast naar 4, verandert ook het huurbedrag (dit wordt 280). Dit controleren we met een nieuwe variabele.

 • Voeg aan de datafile de variabele @Check toe met de waarde 280.
 • Verander de waarde van de variabele @Days in 4.
 • Gebruik de variabele @Check bij het VALIDATE keyword.
 • Voer alleen de laatste 7 regels in de KeyFile uit (vanaf het laatste EDIT keyword).

Vraag: Wat zou er aan de hand kunnen zijn als niet de inhoud maar de naam van de variabele wordt getypt?

 • Dan is er een typefout gemaakt in de naam van de variabele
 • Dan bestaat de variabele niet
 • Dan is de datafile niet gekoppeld aan de KeyFile
 • Alle bovenstaande mogelijkheden kunnen hier de oorzaak van zijn

Afsluiting

Gefeliciteerd. Je hebt de KeyLib Foundation training afgerond. Je kunt nu zelfstandig aan de slag met KeyLib om testgevallen te automatiseren. 

Voordat je aan de slag gaat, geven we je graag nog de volgende tips mee:

 • Gebruik altijd het WAIT keyword als het scherm verandert. Hiermee zorg je ervoor dat KeyLib niet sneller gaat dan de applicatie aankan. Als je dit vergeet zul je merken dat je tests soms wel en soms niet slagen.
 • Als je wel overal WAIT hebt gebruikt tussen schermovergangen, en tests toch soms niet slagen, verhoog dan de Timeout waarde voor de hele Solution. Dit doe je door op de naam van de Solution in de Solution Explorer te klikken en in het propertiesvenster de waarde voor de Timeout-property te verhogen.
 • Leg plaatjes in de Capture Tool zo vast dat ze uniek zijn voor het scherm, maar maak ze zo klein mogelijk. Hiermee verminder je de kans dat je plaatjes opnieuw moet vastleggen als de applicatie wijzigt.
 • Gebruik shared scripts aan het begin van elke test om de uitgangssituatie te herstellen. Hiermee zorg je ervoor dat je test altijd op dezelfde plek begint.

Voor een compleet overzicht van alle KeyLib-functionaliteit lees je de Handleiding en het Keywords en functies document. Mocht je vragen hebben, kijk dan eerst in onze frequently asked questions database op ons klantenportaal. Je kunt hier een account voor aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]