Modul C | Session 1

Velkommen til 1. e-learning session i C-modulerne i Jyske Finans Salgsakademi. Målet med første session er at bringe centrale elementer fra den tidligere træning i Salgsakademiet i fortsat bevidsthed. Vi vil senere arbejde dybere med udvalgte områder og samt evaluere på forskellige niveauer.

Formålet med e-learningen er først og fremmest at fortsætte din personlige udvikling i din rolle i Jyske Finans. Vi er startet på en spændende rejse med at bringe Jyske Finans i en fortsat førende rolle på markedet, også med nye fremtidige krav til os.

Kunde er konge

[Kunde er konge] betyder, at vi hos Jyske Finans har forståelse og motivation for at alt, hvad vi tænker, siger og gør i sidste ende skal resultere i OPLEVET KUNDEVÆRDI. Det er den oplevede værdi, som vores kunder vil betale for. Kunden har ikke altid ret

Hvad betyder [Kunde er konge] for dig...?

Hvad er det, som vi gerne vil inspirere til...

Hvad er det rigtige svar...

Hvordan kan du konkret inspirere dine kunder?

Kundeværdi og differentiering

Differentiering og kundeværdi er centrale elementer i Det komplekse Salg. Men hvordan hænger disse størrelser sammen...?

Differentieret oplevet kundeværdi

Strategiske beslutningstagere

hvorfor vil vi gerne kommunikere med strategiske beslutningstagere?

Hvilke elementer er kritiske i din kommunikation med strategiske beslutningstagere?

360 grader salgskoncept

Hvad er 360 grader konceptet?

Hvad er den optimale kronologi i brugen af 360 grader konceptet?

Jyske Finans - hvad kan vi tilbyde...
Afdækning af potentiale
Hvilken løsning er den rigtige...
Jyske Finans - hvad står vi for...
Hvad så nu...?
Rundt om virksomheden

Løsninger

Giv eksempel på, hvordan du med succes har kommunikeret løsninger og ikke produkter...

Hvad kræver det af dig at kunne sælge løsninger og ikke produkter?

Fleksibilitet er en af vore løsninger. Forklar, hvordan du kan værdisætte fleksibilitet for en kunde...

Værdier

Giv eksempel på, hvordan du med succes har kommunikeret VÆRDI (værdier) og ikke produkter

Hvordan omsætter du vore værdier til reelle kundefordele?

Forberedelse

Hvorfor er forberedelse vigtigt?

Hvordan forbereder du dig PÅ VEJ til mødet?

Peaks i mødet

Hvilke PEAKS bruger du på dine møder?

Case | Trip Trap

Læs casen ovenfor, og giv dit forslag til, hvordan vi hos Jyske Finans kan vinde kunden tilbage - hvad er løsningen?

Tak for hjælpen!

Tak for din besvarelse. Du vil få respons fra din nærmeste leder inden længe.