OpenOffice Calc - Formatowanie komórek

Formatowanie komórek

Liczby

formatowanie liczb w komórkach

1. Wpisz w dwie dowolne kolumny, dowolną liczbę

2. Następnie kliknij zaznacz obie lewym przyciskiem myszy następnie kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję "Formatuj komórki..." i pozostań w zakładce liczby

3. Zmień Kategorie na "Waluta", Format na "GBP £ Angielski (WIelka Brytania)", język pozostaw "Polski", dwa miejsca po przecinku oraz aby liczby ujemne miały kolor czerwony.

4. Tak powinien prezentować się końcowy efekt.

Liczby można formatować dowolnie, zmieniać kategorie na procenty, ułamki itp., dodawać wiele miejsc po przecinku. Wykorzystanie tych funkcji zależy od naszych potrzeb do których je wykorzystujemy.

Czy formatowanie liczb w komórkach jest już dla Ciebie jasne?

  • Tak
  • Nie

Czcionka, efekty czcionki i wyrównanie

Czcionka w komórkach

1. W dwie komórki wpisz dowolne słowo.

2. Zaznacz jedne z nich i kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcje "Formatuj komórki...".

3. W zakładce "Czcionka" ustaw czcionke "Browallia New", ustaw kursywę i rozmiar 12, po czym naciśnij "OK"

4. Zaznacz kolejne słowo i kliknij prawy przycisk myszy wybierając opcję "Formatuj komórki..."

5. W zakładce "Czcionka" ustaw czcionkę "Arial". pogrubiona kursywa, rozmiar 20. Przejdź do zakładki "efekty czcionki" gdzie ustawisz wykropkowane podkreślenie, kolor czcionki czerwony, i zaznaczysz "cień". Przejdź do następnej zakładki "Wyrównanie" i obróć tekst o 90 stopni wyrównując w poziomie do prawej.

6. Efekt końcowy powinien być taki jak na załączonym screenie. Funkcje te są przydatne gdy opisujemy danymi komórkami jakieś wiersze w tabeli bądź kolumny. 

Czy formatowanie czcionki jest dla Ciebie również jasne?

  • Oczywiście, że tak!
  • Niestety nie...

Krawędzie i tło

Kreowanie tabel

1. Zaznacz dwanaście komórek (3 wiersze i 4 kolumny [patrz screen obok] ), kliknij prawy przycisk myszy i wybierz "formatuj komórki...".

2. Wybierz zakładkę "krawędzie", styl 2.50 pt, kolor pomarańczowy, z domyślnych ustawień linii wybierz czwartą opcję.

3. Przejdź do zakładki "tło" i zmień tło na granatowe, po czym naciśnij "ok"

4. Nasza tabela powinna wyglądać tak jak obok. Jest istnieje również zakładka "Ochrona komórek" tam można np. ukryć jakieś komórki w druku co oznacza że w arkuszu na komputerze będzie ta komórka widoczna, natomiast na wydruku jej kompletnie nie będzie.

Ustawianie krawędzi i tła jest banalne prawda?

  • Tak, szybko się tego nauczyłem!
  • Muszę jeszcze nad tym trochę pomyśleć

Zadanie podsumowujące

Wykonaj zadanie!

Utwórz tabelę o granatowym obramowaniu (niebieski 3) rozmiar 1,00 pt z czerwonym tłem (rozmiar 3 wiersze 6 kolumn) w który w pierwszych wierszach wpiszesz dowolne słowa, w dwóch kolejnych liczby. Słowa mają zostać wpisane kolorem zielonym i mają być wpisane pod kątem 45 stopni, arialem rozmiar 12. Liczby będą to numery w drugim wierszu (3 miejsca po przecinku) oraz waluta (Forint Węgierski) w trzecim wierszu (liczby ujemne w normalnym czarnym kolorze 2 miejsca po przecinku)

Do której tabeli twoja tabela jest podobna?