Nederlandse energiemarkt

In deze cursus leer je alles over de Nederlandse energiemarkt. Het kan zijn dat je gaat werken op een campagne voor een specifieke energieleverancier. Hier krijg je dan nog een aparte training voor.

Inleiding

Liberalisering energiemarkt

De energiemarkt is in 2004 geliberaliseerd. Dat betekent dat de er een vrije keuzemarkt is ontstaan om concurrentie te bevorderen. Sindsdien kunnen consumenten zelf kiezen voor een energieleverancier en overstappen, ofwel switchen van energieleverancier. Verschillende energieleveranciers mogen sinds 2004 de markt betreden en stroom en gas aanbieden aan zakelijke partijen en particulieren.

Aandachtspunten bij overstappen van energieleverancier

Als u wilt overstappen van energieleverancier zijn er een aantal punten waar u rekening mee moet houden. Wij hebben op deze pagina de belangrijkste aandachtspunten bij overstappen voor u verzameld.

Opzegtermijn en opzegvergoeding

Controleer of u een lopend energiecontract heeft of dat u contractvrij bent. Als het termijn van uw bestaande energiecontract nog niet voorbij is, dan mag uw energieleverancier een opzegvergoeding vragen bij overstappen.

Vergunning energieleverancier

Energieleveranciers die aan consumenten electriciteit en gas leveren, moeten een vergunning aanvragen bij de overheid. Er zijn ook tussenleveranciers die geen leveringsvergunning hebben. Controleer altijd of de energieleverancier waarmee de tussenleverancier samenwerkt een leveringsvergunning heeft.

Meterstanden doorgeven

Bij overstappen van energieleverancier is het verstandig om uw meterstanden voor overstappen aan uw huidige leverancier door te geven. Deze meterstanden worden dan verwerkt in de eindafrekening van uw huidige leverancier, en in de voorschotnota van uw nieuwe leverancier.

Rechten en plichten als koper

Gaat u in op een aanbod van een energieleverancier dan heeft u als koper rechten en plichten. Afhankelijk van de wijze waarop u een energiecontract aangaat, zijn deze verschillend.

Looptijd nieuw energiecontract

Als u gaat overstappen van energieleverancier moet u een nieuw energiecontract kiezen. Energieleveranciers bieden contracten met verschillende looptijden. Welk contract voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Alle kosten in beeld

Als u de energieleveranciers vergelijkt, moet u er op letten of alle kosten zijn meegenomen. Bijvoorbeeld prijzen inclusief of exclusief belastingen, met of zonder transportkosten, enkele of dubbele meter, etc. 

Geschillencommissie

Uiteraard zullen alle leveranciers proberen te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het is echter belangrijk dat een leverancier aangesloten is bij de Geschillencommissie Energie en Water. Dit voorkomt een boel ellende als u een geschil heeft.

Uw handtekening is niet vrijblijvend

U kunt een energiecontract op verschillende manieren sluiten. Bijvoorbeeld telefonisch of schriftelijk. Als u uw handtekening onder een aanbieding of offerte zet, dan tekent u voor een overeenkomst. Let daar dus op! Heeft u een overeenkomst getekend, dan kunt u er niet zomaar vanaf.

In welk jaar is de energiemarkt in Nederland geliberaliseerd?

 • 2017
 • 2004
 • 1945
 • 1998

Wat houdt de liberalisering van de energiemarkt in?

 • Na de bezetting mocht Nederland sinds lange tijd zelf weer energie opwekken.
 • Consumenten kunnen zelf kiezen voor een energieleverancier en overstappen, ofwel switchen van energieleverancier.

Een energiecontract heeft altijd een vaste looptijd.

 • Waar
 • Niet waar

Wanneer je een energiecontract afsluit is dit in principe een offerte en kun je er nog gewoon van afzien.

 • Waar
 • Niet waar

Energiemarkt: koop en verkoop van energie

Netbeheerders

Netbeeheerders

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport elektriciteit en/of gas bij u in de regio. Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeerder is. U kunt niet switchen van netbeheerder. Het netbeheer is door de overheid vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Toezichthouder van het netbeheer is de Autoriteit Consument & Markt.

Geen vrije markt voor netbeheerders

Het is niet mogelijk over te stappen naar een andere netbeheerder. Uw woonplaats bepaalt wie het netbeheer in uw regio verzorgt. Alleen door te verhuizen naar een andere regio, kunt u een andere netbeheerder krijgen.

Wilt u weten wie uw netbeheerder is? Overzicht netbeheerders

Netbeheerder bij overstappen van energieleverancier

Alle energie aanbieders op de markt maken voor de energielevering gebruik van de bestaande netwerken van de oude leveranciers. Als u switcht van energieleverancier, dan blijft u bij uw netbeheerder. Uw nieuwe leverancier verzorgt de contacten met uw netbeheerder. U hoeft uw netbeheerder dus niet te informeren.

Toezichthouder netbeheer

Omdat u niet kunt wisselen van netbeheerder, houdt de overheid toezicht op de netbeheerders. Hierdoor kan een netbeheerder zijn alleenrecht in de regio niet misbruiken door bijvoorbeeld de tarieven voor transport te veel te verhogen.Namens de overheid is de Autoriteit Consument & Markt belast met de uitvoering van en toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.De Autoriteit Consument & Markt stelt ook de maximum transport- en aansluittarieven van alle netbeheerders vast. De netbeheerder dient elk jaar een voorstel in met daarin de tarieven die zij het volgende jaar in rekening wil brengen. De Energiekamer beoordeelt voorstel en stelt vervolgens de definitieve tarieven, al dan niet gewijzigd, vast met een tarievenbesluit. Dit tarievenbesluit is openbaar en vindt u terug op de website van De Autoriteit Consument & Markt 

Transportplicht en aansluitplicht

De netbeheerder in uw regio zorgt onder meer voor het transport van elektriciteit en/of gas, het onderhoud van het energienet en het verhelpen van eventuele storingen.De regionale elektriciteitsnetbeheerder is wettelijk verplicht om elke consument, die om een aansluiting verzoekt, aan te sluiten op zijn netten en vervolgens naar die consument elektriciteit te transporteren. De regionale gasnetbeheerder heeft geen wettelijke transportplicht en ook geen wettelijke aansluitplicht.

Kosten voor netbeheer op uw energierekening

In de meeste gevallen ontvangt u 1 rekening van uw energieleverancier, met daarop ook de transportkosten van de energie. Deze netbeheerkosten (netwerkkosten) rekent de leverancier zelf af met uw netbeheerder.U kunt er ook voor kiezen om de kosten apart te betalen. U betaalt uw energieleverancier voor de geleverde energie en uw netbeheerder de transportkosten.

Alleen door te verhuizen naar een andere regio, kunt u een andere netbeheerder krijgen.

 • Waar
 • Niet waar

Door over te stappen kun je besparen op je netbheerkosten

 • Waar
 • Niet waar

Energiebedrijven

ergieleveranciers zorgen voor de levering van stroom en/of gas naar uw woning. Hiervoor maken zij gebruik van de transportnetten van de regionale netbeheerders. In onze vergelijker vindt u een overzicht van alle energieleveranciers in Nederland. Door een energie leverancier te selecteren kunt u beoordelingen en ervaringen van consumenten bekijken en krijgt u productinformatie. U mag zelf kiezen wie uw energieleverancier is. U kunt 1 leverancier voor gas en elektriciteit hebben, maar dit mogen ook 2 aparte bedrijven zijn: 1 voor de levering van gas en 1 voor elektriciteit. De keuze is aan u.

Kies uw energieleverancier en bespaar

U kunt zelf kiezen wie uw stroom en gas levert. Dit is uw energieleverancier. Wilt u geld besparen op uw energierekening? Dan kunt u het beste zo nu en dan overstappen. De netbeheerder kunt u niet kiezen: die is afhankelijk van de locatie waar u woont.

ergieleveranciers zorgen voor de levering van stroom en/of gas naar uw woning. Hiervoor maken zij gebruik van de transportnetten van de regionale netbeheerders

 • Waar
 • Niet waar

Het is mogelijk om alleen stroom óf alleen gas af te nemen bij je energieleverancier

 • Waar
 • Niet waar

Meetbedrijf

Taken en verantwoordelijkheden meetbedrijf

Het meetbedrijf is verantwoordelijk voor de opname van de meterstanden van uw elektriciteitsmeter en/of gasmeter en geeft deze door aan uw netbeheerder. Meetbedrijven verkopen, verhuren en reparen vaak ook verschillende meters. Het meetbedrijf is eigenaar van uw gas- en/of elektriciteitsmeter.Alleen een gecertificeerd meetbedrijf mag de meterstanden opnemen en reparaties van uw meter uitvoeren. TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnetwerk verzorgt de certificering.

 

Zelf uw meetbedrijf kiezen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen groot- en kleinverbruikers. Als kleinverbruiker (huishoudens en kleine bedrijven) kunt u niet zelf kiezen voor een meetbedrijf. U kunt alleen uw energieleverancier kiezen en deze betaalt u het meettarief. Grootverbruikers moeten zelf een meetbedrijf kiezen. Op deze manier kunnen zij geld besparen. De tarieven voor grootverbruikers worden namelijk niet vastgesteld door de ACM. 

Kosten meetbedrijven

Aan de diensten van het meetbedrijf zijn kosten verbonden: de huur van uw elektriciteitsmeter of gasmeter en de gegevensverzameling van de meterstanden. De kosten van het meetbedrijf vindt u (als kleinverbruiker) terug bij de transportkosten van uw netbeheerder op uw energierekening. Grootverbruikers ontvangen een aparte factuur van hun meetbedrijf. Maximum huurtarief elektriciteitsmeter Huurt u een elektriciteitsmeter van uw regionale netbeheerder, dan geldt een maximum huurtarief. Dit maximale huurtarief is door de overheid bepaald. Dit maximum geldt niet indien u heeft gekozen voor een slimme meter.

Slimme meter gaat traditionele meters vervangen

Nederlandse huishoudens krijgen in de komende jaren een digitale energiemeter aangeboden, beter bekend als de "slimme meter". Uiteindelijk moet elk huishouden zijn voorzien van een slimme meter, waarmee op afstand meterstanden opgenomen kunnen worden. Het meettarief voor slimme meters is hetzelfde. Voor het einde van 2020 moet u een slimme meter aangeboden zijn door uw netbeheerder. 

De kosten van het meetbedrijf vindt u terug bij de transportkosten van uw netbeheerder op uw energierekening.

 • Waar
 • Niet waar

Het meetbedrijf wekt zelf energie op.

 • Waar
 • Niet waar

Toezichthouder energiemarkt (ACM)

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder op de mededinging, telecommunicatie en consumentenbescherming. Op 1 april 2013 ontstond de ACM uit een fusie tussen de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De ACM is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet en de Gaswet.

 

Onze energievergelijker is onafhankelijk en betrouwbaar.

Met de gratis overstapservice van IBC energie is overstappen van energieleverancier nog makkelijker. U kunt honderden euro's per jaar besparen!

De ACM houdt toezicht op de nederlandse energiemarkt.

 • Waar
 • Niet waar

De overstapservice van IBC is helemaal gratis.

 • Waar
 • Niet waar