Modul A | Session 1

Velkommen til 1. e-learning session i A-modulerne i Jyske Finans Salgsakademi. Målet med første session er at bringe centrale elementer fra den tidligere træning i Salgsakademiet i fortsat bevidsthed. Vi vil senere arbejde dybere med udvalgte områder samt evaluere på forskellige niveauer.

Formålet med e-learningen er først og fremmest at fortsætte din personlige udvikling i din rolle i Jyske Finans. Vi er startet på en spændende rejse med fortsat at fastholde Jyske Finans i en førende rolle på markedet, også med nye fremtidige krav til os.

Kunde er konge

[Kunde er konge] betyder, at vi hos Jyske Finans har forståelse og motivation for at alt, hvad vi tænker, siger og gør i sidste ende skal resultere i OPLEVET KUNDEVÆRDI. Det er den oplevede værdi, som vores kunder vil betale for. Kunden har ikke altid ret

Hvad betyder [Kunde er konge] for dig...?

Hvem er din primære kunde?

Forklar begrebet primær kunde, og hvad du kan bruge det til?

Efter at du har forklaret begrebet primær kunde, vil vi bede dig redegøre for de tre kundeniveauer, som vi arbejder med hos Jyske Finans.

Hvad er "et svar" - for din kunde?

Hvad er "en løsning" - for din kunde?

Hvad er "merværdi" - for din kunde?

Kommunikation til personprofiltype

Hvilke af nedenstående sætninger vil matche en føler-personprofil?

Hvilke af disse statements mener du, passer på en tænker-profil?

Hvilke af nedenstående statements passer på en Handler-profil?

Spørgeteknik. Spørgeteknikker er afgørende at beherske for at du effektivt kan afklare din kundes behov og den aktuelle situation.

Marker de åbne spørgsmål

Marker de lukkede spørgsmål nedenfor...

Salgsintelligens

Hvad er salgsintelligens i din rolle i Jyske Finans?

Bevidst og ubevidst adfærd

Hvad er konsekvensen af, at vi menneskers adfærd er 90% ubevidst?

Hvad styrer vore indsatser og resultater

Hvordan er den rigtige sammenhæng mellem nedenstående størrelser?

Handling
Overbevisning
Resultater

Hvad betyder det, at vor overbevisning er fundamentet for vore handlinger?

Dialogens opbygning

IDA modellen er en overordnet, simpel fase model for den telefoniske dialog. Hvor er det mest kritiske område i den telefoniske dialog? (Marker dette med din mus...)

Hvad gælder i behovsafdækningsfasen i BALA?

Tak for hjælpen!

Tak for din besvarelse. Du vil få respons fra din nærmeste leder inden længe.