Obliczanie narzutu za pomocą Microsoft Excel

Obliczanie narzutu za pomocą Microsoft Excel

Narzut %

Jak obliczyć cenę razem z narzutem % ?

Cena = ?

Formuła do obliczenia:

=Koszt*(1+Narzut %)

Jak obliczyć narzut % ?

Narzut % =  ?

Formuła do obliczenia:

=(Cena-Koszt)/Koszt

Jak obliczyć koszt?

Koszt = ?

Formuła do obliczenia:

=Cena/(1+Narzut %)

Obliczanie ceny według aktualnego narzutu %

Pierwszym krokiem jet znalezienie aktualnego narzutu %

Formuła do obliczenia:

=PODAJ.POZYCJĘ(1;... : ... ;1)

... ; ... - tutaj wpisujemy wiersz w których znajduje się narzut %

Kolejny krok to wyciągnięcie wartości %

Formuła do obliczenia:

=INDEKS(... : ... ;1;PODAJ.POZYCJĘ(1;... : ... ;1))

Ostatnim krokiem jest wyliczenie ceny

Cenę bazową mnożymy przez narzut

Formuła do obliczenia:

= ...*(1+INDEKS(... : ... ;1;PODAJ.POZYCJĘ(1;... : ... ;1)))

...- w tym miejscu wpisujemy komórkę w której jest cena bazowa