วิทยาศาสตร์

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน   วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะค่ะ  วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก  ๕  หมู่

องค์ประกอบของอาหารหลัก ๕ หมู่

ความหมายของอาหารหลัก  ๕  หมู่

อาหารหลัก  ๕  หมู่  คืออะไร   อาหารหลัก  ๕  หมูู่  คือ  สารอารหารที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการในแต่ละวัน

ประเภทของอาหารหลัก  ๕  หมู่

หมูที่  ๑  โปรตีน   หมู่ที่  ๒  คาร์โบไฮเดรต  หมู่ที่  ๓  วิตามิน    หมู่ที่  ๔  เกลือแร่  หมู่ที่  ๕  ไขมัน  

หมู่  ๑  โปรตีน  สารอาหารประเภทโปรตีน  ได้จาก  เนื้อ  นม  ไข่  หมู่  ๒  คาร์โบไฮเดรต  สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  

ได้จาก  ข้าว  แป้ง   มัน  เผือก

วีดีโออาหารหลัก  ๕  หมู่

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ศึกษาจากใบความรู้ที่  ๑

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  ๑  เรื่อง  อาหารหลัก  ๕  หมู่  ให้ครบทุกหัวข้อในใบความรู้นี้

เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จแล้ว  ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเกี่ยวกับอาหารหลัก  ๕  หมู่ จัดส่งครูทาง  e-mail  :  [email protected]  นะค่ะ

ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถค้นหาข้อมูลเรื่อง  อาหารหลัก  ๕  หมู่  ได้ทางเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้

อาหารหลัก 5 หมู่

องค์ประกอบของอาหารหลัก  ๕  หมู่

แบบฝึกหัดข้อที่  ๑   อาหารหลัก  ๕   หมู่  คือ

  • สารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
  • สารอาหารที่คนเราขาดแล้วต้องตาย
  • สารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

แบบฝึกหัดข้อที่  ๒  อาหารหมู่ที่  ๑  ได้จากอะไร

  • ผักต่างๆ
  • ผลไม้ต่างๆ
  • แป้ง ข้าว ขนมปัง
  • เนื้อ นม ไข่