4. Blod-diff

Att fotografera blodceller är svårt. För att bilderna ska bli riktigt fina måste utstryket göras på rätt sätt på objektglaset (jämnt och fint), cellerna måste färgas med rätt färger och i rätt antal minuter eller sekunder (beroende på vilken färg man använder). Sedan ska mikroskopet ställas in enligt Köhlers beslysningsprincip, och kamerans skärpa, djup, färginställningar, mättnad och ljuskänslighet ska också ställas in. Alla dessa saker måste stämma överens med varandra. 

Hur du ställer in mikroskopet enligt Köhlers belysningsprincip, det gick vi igenom i kursen "Mikroskopering." Den här kursen är indelad i två delar. I den första delen går vi igenom hur ett korrekt blodutstryk görs, sedan tittar vi på hur blodceller färgas, innan vi tittar på hur de differentieras ifrån varandra, alltså hur man skiljer de olika typerna av blodceller från varandra. Det sista vi gör, innan du får försöka själv, är att gå igenom matematiken. 

I den andra delen får du göra ett bloddiff själv, via datorn. Du kommer att få se 100 fotografier av blodceller och ska bestämma vilken typ av blodcell det är. Oavsett om du svarar rätt eller fel kommer du dessutom att få lite teoretisk kunskap om blodcellen du just såg. Och så får du försöka en gång till, om du vill. Det finns alltså massor att lära på den här kursen! När du har gått igenom alla fotografier får du en räkneövning där du själv ska räkna ut antalet av varje leukocyt. 

Färgning, utstryk, identifiering och räkning

Utstryk

 1. Du kan ta antigen ett kapillärprov eller ett venprov. Stryk ut provet på objektglaset på en gång, eller ta det i ett EDTA-rör. 
 2. Placera 5 uL helblod på ett objektglas, någon centimeter ifrån glasets kortsida. 
 3. Ta ett annat objektglas med avfasad kortsida. Kanten på kortsidan ska alltså vara slipad och inte så vass. Om den är vass kommer blodceller att gå sönder när du gör utstryket.
 4. Placera den avfasade kanten framför bloddroppen, med glaset i 30 - 45 graders vinkel mot glaset som du ska dra ut utstryket på.
 5. Dra glaset baklänges in i bloddroppen. Låt droppen rinna ut utmed hela den avfasade kanten. 
 6. Dra glaset framåt utmed glaset du ska göra utstryket på i en enda bestämd rörelse.
 7. Håll glaset i handen och vifta med det fram och tillbaka några minuter.
 8. Låt lufttorka.

Två objektglas och ett EDTA-rör.

5 uL blod. 

Bakom bloddroppen.

Blodet rinner ut, utmed den avfasade kanten.

Färgning

Man kan färga blodceller med olika färger och metoder. Du bör känna till att en av de vanligaste är en färg som heter May-Grunwald Giemsa. Det består av eosin, metylenblått och azurlösning. Hur blodcellerna färgas är beroende av deras pH-värde, och av färgens pH-värde. En sur färg binder till det som är basiskt i blodcellen, medan en basisk färg binder till det som är surt i cellen. Här kommer ett exempel på hur det fungerar med den färg som cellerna i den här kursen är färgade med. 

Färgning med azur- och eosinlösning

Blodcellerna är färgade med en snabb-diff. Det finns nämligen snabbvarianter som gör att det går att färga ett objektglas med utstruket blod på bara några minuter. Metoden består av tre olika vätskor; en fixeringsvätska, en azurlösning och en eosinlösning. Fixeringsvätskan fixerar cellerna. Azurfärgen är basisk och binder därför till det som är surt (cellkärnan), eosin är surt och binder därför till det som är basiskt (cytoplasma) Cellen färgas alltså så här: 

Cellkärna: I leukocytens kärna finns som du vet kromatinet, alltså vårt DNA som är lindat runt proteiner som kallas för histoner. Det här kromatinet har ett surt pH-värde och färgas därför av den basiska azurfärgen. Färgen på cellkärnan blir blå-lila. 

Cytoplasman är vätskan som finns runt cellens kärna. Den färgas av det sura eosinet och blir gråblå. 

Ibland finns det proteiner i cytoplasman. Proteinerna är olika typer av granula och nukleoler. Dessa är ofta basiska, vilket gör att de kan färgas in med eosin. Olika typer av granula får olika färg beroende på om granulan är basofil, eosinofil eller neutrofil. Den basofila granulan får en lila-svart färg, medan den eosinofila granulan blir röd-orange. Neutrofilernas granula färgas i stället lila.

Erytrocyter färgas orange/röda av eosin. Differentiering

Erytrocyter

Erytrocyter har en speciell form, de ser "urgröpta" ut i mitten. Formen är alltså konkav. Där är de tunnare och färgen blir därför lite ljusare. Formen ska alltid vara rund Erytrocyten är större än trombocyten, men mindre än alla leukocyter.

När man räknar blodceller på en diff brukar man inte räknar erytrocyterna. 

Erytrocyter. Det här är en monolager, här ligger blodcellerna en och en, här kan man räkna leukocyter. 

Erytrocyter, i mindre förstoring,

Trombocyter

Trombocyterna är de allra minsta blodcellerna, här ser du ett par stycken små prickar bredvid några erytrocyter. De små "prickarna" är trombocyter. 

Man räknar inte trombocyterna heller, när man gör en blod-diff.

Ibland kan trombocyterna klumpa ihop sig på objektglaset, det kallas för trombocytaggregat.

Segmenterade neutrofila granulocyter

Segmenterade neutrofuler har en kärna som består av flera delar. Om en tredjedel eller mer av cellkärnan är tunnare än resten av kärnan, då är neutrofilen segmenterad. Annars kan det vara en stavformad neutrofil. 

Eftersom segmenterade neutrofiler hör till leukocyterna räknar man dessa när man gör en blod-diff. 

Segmenterade neutrofiler kan se ut på lite olika sätt. De kan bestå av två till 

Stavformade neutrofila granulocyter

Bandneutrofiler kallas också för stavformade neutrofiler. Den stavformade neutrofilen har en kärna som är jämn. Det finns en enda kärna som består av en enda bit. Man brukar säga att om mindre än 1/3 av kärnan är bredare eller tunnare än resten av kärnan, då är det en bandneutrofil.  

Bandneutrofilerna hör precis som de segmenterade neutrofilerna till leukocyterna, så dessa ska du också räkna. 

Lymfocyter

Lymfocyten har en enda hel kärna som kan ha lite olika former. Den behöver alltså inte vara helt rund.

Som du säkert vet är lymfocyten är typ av leukocyt, så du ska räkna dem när du gör blod-diffen.

Lymfocyt. 

Lymfocyter. 

Monocyter

Monocyten är stor. Cellkärnan ser lite ut som kidneybönor, den är alltså inte rund. 

Monocyten är också en leukocyt, så räkna dessa i din blod-diff. 

Basofila granulocyter

Den basofila granulocytens kärna täcks av granulan som finns i plasman. 

Basofila granulocyter hör till leukocyterna; räkna dessa när du gör en blod-diff. 

Basofil granulocyt

Basofil granulocyt

Eosinofila granulocyter

Den eosinofila granulocyten har granula, men den ligger vid sidan av kärnorna. Kärnorna är oftast två stycken. 

Eosinofila granulocyter hör också till leukocyterna, så dem ska du räkna i en blod-diff. 

Eosinofil granulocyt

Eosinofil granulocyt

Trasiga celler

Ganska ofta hittar man en eller annan trasig cell i en blod-diff. Det beror helt enkelt på att de kan gå sönder när man gör utstryket. Men trasiga blodceller brukar man göra så att om man helt säkert kan se vilken typ av cell det är så räknar man den som just en sådan cell. Kan man inte se vilken cell det har varit så räkna man inte med den. Alltså: du ska räkna 100 leukocyter. Om en av blodceller är trasig räknar du inte med den. Då räknar du en annan i stället, så när du är klar kanske du har räknat 101 celler. Men den trasiga räknas inte. Då har du ändå räknar 100 hela leukocyter.

Trasig cell. Detta kanske har varit en lymfocyt, men om jag hade sett denna i en blod-diff hade jag inte räknat den eftersom jag inte alls är säker på att det verkligen var en lymfocyt. 

Den här cellen är också lite tveksam. Cellkärnan ser ut som på en lymfocyt, men å andra sidan kanske den hade en massa granula... kan det ha varit något annat? Om jag hade räknat den hade jag räknat den som en lymfocyt... Hur hade du gjort? Hur säker är du? 

Räkning

Diff 1

Blodcell nr 1

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 2

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 3

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 4

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 5

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 6

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 7

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 8

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Cellen är trasig och räknas inte

Blodcell nr 9

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 10

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 11

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 12

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 13

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 14

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 15

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 16

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 17

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 18

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 19

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 20

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 21

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 22

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 23

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 24

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 25

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 26

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 27

 • Lymfocyt och bandneutrofil
 • Monocyt och segmenterad neutrofil
 • Segmenterad neutrofil och lymfocyt
 • Bandneutrofil och monocyt
 • Eosinofil och basofil
 • Basofil och trasig cell
 • Trasiga celler

Blodcell nr 28

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 29

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 30

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 31

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 32

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 33

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 34

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 35

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 36

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 37

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 38

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 39

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 40

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 41

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 42

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 43

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 44

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 45

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 46

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 47

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 48

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 49

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 50

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 51

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil

Blodcell nr 52

 • Lymfocyt och segmenterad neutrofil
 • Monocyt och segmenterad neutrofil
 • Eosinofil och basofil
 • Lymfocyt och Basofil

Blodcell nr 53

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 54

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 55

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 56

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 57

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 58

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 59

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 60

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 61

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 62

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 63

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 64

 • Lymfocyter
 • Monocyter
 • Segmenterade neutrofiler
 • Bandneutrofiler
 • Eosinofiler
 • Basofiler
 • Trasig

Blodcell nr 65

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 66

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 67

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 68

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 69

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 70

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 71

 • Lymfocyt och eosinofil
 • Monocyt och basofil
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil ochlymfocyt
 • Eosinofil och trasig
 • Basofil och eosiofil
 • Trasiga celler

Blodcell nr 72

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 73

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 74

 • Lymfocyter
 • Monocyter
 • Segmenterade neutrofiler
 • Bandneutrofiler
 • Eosinofiler
 • Basofiler
 • Trasiga

Blodcell nr 75

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 76

 • Lymfocyt och segmenterad
 • Monocyt och bandneutrofil
 • Segmenterad neutrofil och monocyt
 • Bandneutrofil och lymfocyt
 • Eosinofil och basofil
 • Basofil och trasig
 • Trasig och monocyt

Blodcell nr 77

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 78

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 79

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 80

 • Lymfocyter
 • Monocyter
 • Segmenterade neutrofiler
 • Bandneutrofiler
 • Eosinofiler
 • Basofiler
 • Trasig

Blodcell nr 81

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 82

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 83

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 84

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 85

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 86

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 87

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 88

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 89

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 90

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 91

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 92

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 93

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 94

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 95

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 96

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 97

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 98

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 99

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Blodcell nr 100

 • Lymfocyt
 • Monocyt
 • Segmenterad neutrofil
 • Bandneutrofil
 • Eosinofil
 • Basofil
 • Trasig

Räkna

Nu har du räknat exakt 100 leukocyter, de trasiga räknas inte till dem. Nu ska du få ett räkneexempel att räkna på. Du ska räkna ut mängden av de olika leukocyterna.  Mängden av dem fördelar sig så här: 

 • Segmenterade neutrofila granulocyter; 
 • Stavformade neutrofila granulocyter; 
 • Eosinofila granulocyter; 
 • Basofila granulocyter; 
 • Lymfocyter; 
 • Monocyter; 

Nu ska du räkna om antalet för varje blodcell till en siffra tex 9 är 0,09. Då ser det ut så här: 

 • Segmenterade neutrofila granulocyter; 
 • Stavformade neutrofila granulocyter; 
 • Eosinofila granulocyter; 
 • Basofila granulocyter; 
 • Lymfocyter; 
 • Monocyter; 

Sedan ska du multiplicera varje siffra med det absoluta talet. Det absoluta talet är en konstant... Talen ser ut så här; 

0,09 x 9 x 0,0 = 

Nu vet du att x % av blodcellerna består av ... och det är i antal.... Nu kan du jämför det här med referensintervallet för varje blodcell. Referensintervallen ser ut så här: 

 • Segmenterade neutrofila granulocyter; 
 • Stavformade neutrofila granulocyter; 
 • Eosinofila granulocyter; 
 • Basofila granulocyter; 
 • Lymfocyter; 
 • Monocyter; 

Nu kan du dra en del slutsatser. Om antalet celler som du har räknat ligger innanför referensintervallen betyder det att patienten förmodligen är frisk. Men om någon av cellerna ligger utanför referensintervallen kan det betyda att patenten är sjuk. 

Nu ska du få några tal hämtade från bloddiffar, och så ska du få räkna själv! :-) 


 • mm
 • jjj