E-learning pijn - educatie, meting & registratie

Pijneducatie

Verbind de juiste definitie met het type pijn

 • Nociceptieve pijn
  Waarschuwingspijn bij weefselschade door een pijnlijke stimulus (druk, temperatuur, chemische stoffen...)
 • Inflammatoire pijn
  Pijn die optreedt bij ontsteking
 • Neuropathische pijn
  Zenuwpijn door zenuwschade, geeft een brandende, elektrische, speldenprikkende pijn
 • Disfunctionele pijn
  Verspreide pijn over heel het lichaam, zonder lichamelijke oorzaak

Hoeveel procent van de Belgische bevolking lijdt aan chronische pijn?

 • 10%
 • 25%
 • 40%
 • 50%

Stellingen over pijn - Juist of fout? (moet stellingvraag worden)

 • Pijn wordt op heden voornamelijk bekeken vanuit het biomedisch model.
 • Pijn wordt volgens de International Association for the study of Pain (IASP) gedefineerd als: ""een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging".
 • Het biopsychociaal model geldt voor alle types pijn, zoals acute pijn, postoperatieve pijn, oncologische pijn, chronische pijn...
 • Men spreekt van chronische pijn wanneer de pijn langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt.

Pijnmeting & pijnregistratie

Verbind de juiste pijnschaal met de juiste doelgroep

 • NRS
  Volwassenen
 • PAINAID
  Niet-communicatieve volwassenen
 • POKIS
  Kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Gezichtjessschaal FPS-R
  Kinderen van  tot 8 jaar

Hoeveel keer per dag dient pijn minstens bevraagd te worden?

 • 1 keer
 • 2 keer
 • 3 keer
 • 4 keer

Vanaf welke pijnscore dient een interventie of medicatie te worden opgestart, bij meting a.d.h.v. de NRS en PAINAD?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Na hoeveel tijd dient de pijnscore opnieuw gemeten te worden na toediening van pijnmedicatie?

 • 15 minuten
 • 30 minuten
 • 2 uur
 • 4 uur

Welke zaken dienen vermeld te worden in het zorgdossier van de patiënt?

 • Het uur van de pijnregistratie
 • De pijnscore
 • De plaats waar de patiënt pijn ondervindt
 • Eventuele handeling om de pijn te verminderen

Stellingen over pijn - juist of fout?

 • Indien de patiënt geen pijn heeft dient er geen pijnscore in het dossier vermeld te worden.
 • Indien de patiënt reeds enkele dagen aangeeft geen pijn te hebben dient de pijnmeting minder frequent (minder dan 3 keer per dag) te gebeuren.
 • Indien de pijnscore lager dan 4 is, dient de verpleegkundige na te vragen of de patiënt bij hoesten, bewegen of doorademenen door pijn wordt gehinderd in zijn/haar functioneren.
 • Een observatieschaal bij volwassenen wordt gebruikt wanneer het bevragen van de pijn a.d.h.v. de Numeric Rating Scale (=NRS) niet lukt.

Een meisje van 6 jaar oud verblijft in het ziekenhuis op het daghospitaal heelkunde. Haar pijn wordt gescoord a.d.h.v. de gezichtjesschaal. Wat klopt niet?

 • Indien het meisje haar pijn kan aangeven m.b.v. de NRS, dient de gezichtjesschaal niet gebruikt te worden.
 • Aangezien zij slechts 1 dag in het ziekenhuis verblijft, dient de pijn slechts 1 keer bevraagd te worden.
 • Het is belangrijk af te toetsten of het meisje het gezichtje kiest dat aangeeft hoe ze zich voelt, en niet hoe haar gezicht eruitziet.

Wie contacteer je bij welke vraag? (moet text matching vraag worden)

 • Algologisch team - vragen over pijnmeting (pijnschalen), pijnregistratie, gele vlaggen, opgenomen chronische pijnatiënten
 • Pijnartsen - vragen over medicatie en infiltraties
 • Anesthesisten - vragen over pijnpompen