คอม

แบบทด

ข้อที่1ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  • เม้าส์
  • คีย์บอร์ด
  • หน้าจอ
  • ถูกทุกข้อ