Promotie - één van de vier P's in de Marketing Mix

Promotie - één van de vier P's in de Marketing Mix

1. Inleiding - het begrip Promotie

Het begrip Promotie

Promotie - één van de vier P's in de Marketing Mix

Welkom in de ICT-les over Promotie.

Wat is volgens jou ‘Promotie’? Welke woorden schieten jou te binnen als je aan promotie denkt?

Het begrip Promotie - definitie

Wat betekent het woord Promotie

Promotie omvat alle activiteiten die het product, het merk of de service naar (potentiële) gebruikers communiceert. Via promotie wil men mensen bewust maken van het product, hen aantrekken en hen stimuleren om hun product te kopen.

Het begrip Promotie - stappenplan 1

Een stappenplan 

Om een goede promotiemix op te stellen moet een stappenplan doorlopen worden. 

Het begrip Promotie - stappenplan 2

 • Bepalen van de doelgroep
 • Communicatiedoelstellingen opstellen
 • Boodschap bepalen
 • Media kiezen
 • Het budget vastleggen
Versleep de onderstaande begrippen en plaats ze in de correcte volgorde: wat komt m.a.w. als eerste aan bod, wat als tweede en zo verder?

2. De doelgroep bepalen

De doelgroep bepalen

De doelgroep bepalen

Allereerst zal je je doelgroep bepalen. Je bepaalt naar wie je je communicatie zal richten. Hoe beter de doelgroep bepaald is, hoe beter de communicatie op die doelgroep kan worden toegespitst.

Bekijk even de voorbeelden op de volgende slides en ga na welke doelgroep de producent zou willen bereiken.

Tot welke doelgroep richt Coca Cola Light zich met deze videoclip?

Tot welke doelgroep richt Coca Cola Light zich met deze videoclip?

De doelgroep van de Coca Cola Light clip

Coca Cola richt zich tot vrouwen

Tot welke doelgroep richt Kazou zich met deze videoclip?

Tot welke doelgroep richt Kazou zich met deze videoclip?

De doelgroep van de clip van Kazou

Kazou richt zich tot jongeren en hun ouders.

Tot welke doelgroep richt Parship zich met deze foto?

Tot welke doelgroep richt Parship zich met deze foto?

De doelgroep van Parship

Parship richt zich tot hoog-opgeleide singles

Een doelgroep of marktsegment

Een doelgroep of marktsegment


We merken dat we met reclame telkens een gedeelte of segment van de markt gaan aanspreken. 

Het is niet mogelijk om de hele bevolking te bereiken. 

Je moet als producent dus duidelijk weten op wie je je gaat richten.

3. De boodschap bepalen

De boodschap bepalen

De boodschap bepalen

In de volgende slides zullen we je een paar foto's tonen.  Bekijk ze goed en beantwoord daarna de vragen.

Welke boodschap wordt meegegeven via deze eerste foto?Bekijk de foto goed, en beschrijf wat je ziet of voelt.

Welke boodschap wordt meegegeven via de tweede foto?Bekijk de foto goed, en beschrijf wat je ziet of voelt.

Welke boodschap wordt meegegeven via de derde foto?Bekijk de foto goed, en beschrijf wat je ziet of voelt.

Welke soort boodschap wordt meegegeven?

Er zijn drie soorten boodschappen. Een rationele boodschap, een emotionele boodschap en een morele boodschap.  Kies de gepaste soort voor elk van de bovenstaande foto's.

De foto over het zwerfvuil geeft een boodschap.

De foto van Häagen-Dazs geeft een boodschap

De foto van de BMW geeft een boodschap

Geef een paar eigenschappen van een rationele boodschap ?

Geef een paar eigenschappen van een emotionele boodschap?

Geef een paar eigenschappen van een morele boodschap

Een overzicht van de soorten boodschappen

Drie soorten boodschappen

Een rationele boodschap is vooral gericht op produkteigenschappen en is heel zakelijk.

Een emotionele boodschap wil postieve of negatieve gevoelens opwekken. Bv. liefde, humor, trots, vreugde… of angst, schuld, schaamte… Deze gevoelens moeten een klant aanzetten tot het aankopen van het product

Een morele boodschap wil vooral normen en waarden meegeven. Het geeft aan wat goed en kwaad is.

In praktijk kan ook een mix van meerdere boodschappen mogelijk zijn.

4. Media kiezen

Media kiezen - eigenschappen

Eigenschappen van verschillende media

De boodschap moet je doelgroep natuurlijk kunnen bereiken. Daarvoor heb je een medium nodig. 

Op de volgende slide geven we positieve en negatieve kenmerken van de verschillende media die gebruikt worden.  

Bestudeer deze eigenschappen en probeer te begrijpen waarom ze positief of negatief zijn.Media kiezen - verschillende eigenschappen

 • Directe impact op alle kopers (+)
 • Geen feedbackmogelijkheden (-)
 • Nauw contact met de kopers (zo kan je inspelen op mogelijke problemen (+)   
 • Extra mogelijkheid om te verkopen aan gekende personen, die andere personen kunnen beïnvloeden (+)
 • Groot bereik (+)
 • Lage betrokkenheid (-)
 • Laag bereik (-)
 • Mogelijkheid om opinieleider te creëren (+)
 • Via massacommunicatie potentiële kopers aanzetten tot persoonlijke communicatie (+)
 • Rechtstreekse dialoog tussen koper en verkoper (+)
 • Moeilijk om mond-aan-mond reclame te controleren (-)

De twee communicatiestijlen

Persoonlijke communicatie

Tussen een beperkt aantal mensen

Niet-persoonlijke communicatie

via een anoniem communicatiemedium

Welke eigenschappen zijn typisch voor persoonlijke communicatie?

Geef hieronder aan welke eigenschappen typisch zijn voor communicatie via persoonlijke media

 • Directe impact op alle kopers
 • Geen feedbackmogelijkheden
 • Nauw contact met de kopers (zo kan je inspelen op mogelijke problemen
 • Extra mogelijkheid om te verkopen aan gekende personen, die andere personen kunnen beïnvloeden
 • Groot bereik
 • Lage betrokkenheid
 • Laag bereik
 • Mogelijkheid om opinieleider te creëren
 • Via massacommunicatie potentiële kopers aanzetten tot persoonlijke communicatie
 • Rechtstreekse dialoog tussen koper en verkoper
 • Moeilijk om mond-aan-mond reclame te controleren

Sterke en zwakke punten van persoonlijke communicatie

Bij de vorige vraag heb je de juiste eigenschappen van persoonlijke communicatie aangegeven.

Duid nu aan welke eigenschappen sterke punten zijn van deze communicatiemethode, laat de zwakke punten open.

 • Rechtstreekse dialoog tussen koper en verkoper
 • Laag bereik
 • Moeilijk om mond-aan-mond reclame te controleren
 • Extra mogelijkheid om te verkopen aan gekende personen, die andere personen kunnen beïnvloeden
 • Mogelijkheid om opinieleider te creëren
 • Nauw contact met de kopers (zo kan je inspelen op mogelijke problemen)

Sterke en zwakke punten van niet-persoonlijke communicatie

Naast persoonlijke communicatie is er ook niet-persoonlijke communicatie.

Hieronder vind je een lijstje met eigenschappen van deze communicatievorm.  Duid de sterke punten aan, laat de zwakke punten open.

 • Directe impact op alle kopers
 • Via massacommunicatie potentiële kopers aanzetten tot persoonlijke communicatie
 • Lage betrokkenheid
 • Groot bereik
 • Geen feedbackmogelijkheden

Persoonlijke en niet-persoonlijke communicatie - een overzicht

 

Persoonlijke communicatie

Niet-persoonlijke communicatie

Sterke punten

 

+ Rechtstreekse dialoog tussen koper en verkoper

+ Directe impact op alle kopers

+ Extra mogelijkheid om te verkopen aan gekende personen, die andere personen kunnen beïnvloeden

+ Via massacommunicatie potentiële kopers aanzetten tot persoonlijke communicatie

+ Mogelijkheid om opinieleider te creëren + Groot bereik
+ Nauw contact met de kopers (zo kan je inspelen op mogelijke problemen)  
   

Zwakke punten

 

- Laag bereik

- Lage betrokkenheid

- Moeilijk om mond-aan-mond reclame te controleren - Geen feedbackmogelijkheden
   
   

 

Wat betekent 'buzz-marketing'?

Bij persoonlijke communicatie zijn er twee of meer mensen die rechtstreeks met elkaar in contact staan (via vertegenwoordiger, via e-mail, via telefoon, via website…). 

Ook mond-aan mondreclame en buzz marketing hoort hierbij. 

Kan je aan de hand van bovenstaand filmpje achterhalen wat buzz-marketing is?

Wat betekent 'buzz-marketing'?

Buzz-marketing

Buzz-marketing is reclame waarbij een bekende persoon een bepaald product promoot. 

In dit geval moet Romelu Lukaku ervoor zorgen dat meer mensen Kinder Bueno gaan kopen.

Welke vormen van niet-persoonlijke communicatie kennen we?

Geef voorbeelden van plaatsen of manieren waar je niet-persoonlijke communicatiekanalen tegenkomt.

Niet-persoonlijke media

Niet-persoonlijke media vind je

 • bij evenementen, 
 • in reclame op TV, 
 • op reclameborden in bushokjes…

Media kiezen - een overzicht

Een overzicht en oefening

Klik HIER om de tabel hiernaast in een aparte tab van je browser te openen. Je zal hem nodig hebben om een aantal oefeningen op te lossen.

In de volgende slides zullen we je telkens een foto tonen. We zullen je vragen bij die foto aan te geven welke mediavorm gebruikt werd en welke eigenschappen verbonden zijn aan de mediavorm

Welk medium gebruikt McDonalds?

Wanneer de mensen ’s morgens hun krant lezen en deze pagina openslaan, zullen zo hun ochtendhumeur snel kwijt zijn, voorspelt Mc Donalds!

 • Expo
 • Salespromotie
 • Merchandizing
 • Public relations
 • Reclame
 • Persoonlijke verkoop
 • Sponsoring

Welke eigenschappen heeft dit medium?

Geef hieronder een aantal eigenschappen aan die typisch zijn voor dit communicatiemedium.

McDonalds

McDonalds heeft voor reclame gekozen als medium.


 • Groot bereik: alle lezers van de krant zien de reclame.
 • Reclame op grote schaal zegt iets over de populariteit en het succes van de aanbieder.
 • Het wordt gebruikt om een lange-termijn relatie op te bouwen.
 • Het is duur: adverteren in een krant kost veel geld.
 • Onpersoonlijk: niet iedereen besteedt er aandacht aan.


Welk medium gebruikt Carrefour?

Te lezen op de website van Carrefour:

Wat is er nu zo bijzonder aan de Carrefour-producten? 

Wel, dat zijn meer dan 3000 kwaliteitsproducten die aan al je wensen voldoen! 

Ontdek elke woensdag 3 producten van het merk Carrefour die 100 % terugbetaald worden in bonuspunten.

 • Reclame
 • Salespromotie
 • Merchandizing
 • Public Relations
 • Expo
 • Persoonlijke verkoop
 • Sponsoring

Welke eigenschappen heeft dit medium?

Geef hieronder een aantal eigenschappen aan die typisch zijn voor dit communicatiemedium.

Carrefour

Carrefour koos voor Salespromotie


 • Korte termijnstrategie, waardoor de klant kan kennismaken met het assortiment, de winkel…
 • Nodigt uit tot een snelle respons, mensen gaan snel kopen.
 • Moet op lange termijn wel ondersteund worden om van een blijvende vertrouwensband te kunnen spreken.

Welk medium werd gebruikt bij de verkoop van een smartphone?

Toen Jan voor zijn dochter een nieuwe Smartphone wou kopen, besloot hij eerst eens langs te gaan bij de verdeler op het einde van het straat in plaats van hem op het internet te bestellen. 

Op deze manier kwam hij de werking van al de technische snufjes te weten en kon hij zo veel vragen stellen als hij wilde.

 • Reclame
 • Salespromotie
 • Merchandizing
 • Public Relations
 • Expo
 • Persoonlijke verkoop
 • Sponsoring

Welke eigenschappen heeft dit medium?

Geef hieronder een aantal eigenschappen aan die typisch zijn voor dit communicatiemedium.

Smartphones verkopen

De verkoper van de smartphones deed aan persoonlijke verkoop.


 • Persoonlijke touch waardoor de klant beter overtuigd kan worden.
 • Zeer tijdrovend, maar vaak ook effectief.
 • Verkoper kan soms onder druk staan


Welk medium gebruikt Fribert?

Vorige maand mochten alle klanten van Fribert Horecacenter op zijn kosten op restaurantbezoek om hen te bedanken in het vertrouwen dat ze hebben in hem. 

Ze mochten hem op dat moment vragen stellen van nieuwe producten, prijzen…

 • Reclame
 • Salespromotie
 • Merchandizing
 • Public Relations
 • Expo
 • Persoonlijke verkoop
 • Sponsoring

Welke eigenschappen heeft dit medium?

Geef hieronder een aantal eigenschappen aan die typisch zijn voor dit communicatiemedium.

Fribert

Fribert koos voor Public Relations.


 • Persoonlijk contact om op deze manier een imago te verkrijgen dat een gunstige invloed nalaat. Zo bestaat de kans dat er positief wordt gecommuniceerd met de vakpers.
 • Kan een product of bedrijf tot leven brengen.

Welk medium gebruikt Albert Heijn?

Dit kopt Albert Heijn op haar Website: 

Bij elke 10 euro ontvang je 1 AH Pannenzegel.

Spaar voor chefwaardige pannen van vivo | Villeroy & Boch Group. 

Met 60 zegels is je spaarkaart vol. Je hebt alle tijd om te sparen, want je ontvangt de Pannenzegels t/m 12 februari 2017. 

Wil je sneller sparen? Houd dan de Bonusaanbiedingen in de gaten waarbij je extra zegels krijgt

 • Reclame
 • Salespromotie
 • Merchandizing
 • Public Relations
 • Expo
 • Persoonlijke verkoop
 • Sponsoring

Welke eigenschappen heeft dit medium?

Geef hieronder een aantal eigenschappen aan die typisch zijn voor dit communicatiemedium.

Albert Heijn

Albert Heijn koos voor salespromotie.

 • Dit medium wordt gebruikt voor korte-termijn klantenbinding.

Communicatiemedia

De verschillende voorbeelden van communicatie die jullie net besproken hebben maken deel uit van de promotiemix. 

Dit is het geheel van communicatiemiddelen waarmee een bedrijf haar marketingdoelstelling probeert te bereiken.

5. Het Marketingbudget

Marketingbudget - sluitpostmethode

De Sluitpostmethode of de ‘wat kan het bedrijf missen methode’. 

Dit is niet altijd de beste strategie omdat je soms te veel en soms te weinig uitgeeft. Ze stellen het budget vast op een hoogte waarvan ze denken dat ze zich dat budget wel kunnen veroorloven. 

Soms draait dat goed uit maar soms gaat men daar ook de mist mee in.

Marketingbudget - percentage van de omzet

De ‘percentage van de omzet’-methode 

Hier is de hoogte van het budget afgestemd op het huidige of de verwachte omzet of op een percentage van de verkoopprijs. 

Dit is de eenvoudigste en de stabielste methode om je marketingbudget te bepalen.

Marketingbudget - concurrentiemethode

De concurrentiemethode

De hoogte van het budget en de communicatiemiddelen worden afgestemd op de middelen en inspanningen van de concurrentie. 

Je moet als bedrijf wel opletten met wie je je spiegelt. Als kleine hamburgertent in Brussel moet je je niet focussen op het budget van Quick of McDonalds.

Marketingbudget - taakstellende methode

Doelgerichte budgetten of taakstellende budgetteringsmethode

Bij deze methode zal het bedrijf een aantal stappen doorlopen. 

Eerst moet je een specifiek doel bepalen, dan de taken die je nodig hebt om het doel uit te voeren en tenslotte schat je de kosten die je nodig hebt voor de uitvoering. 

De som van deze kosten is dan het voorstel van je promotiebudget.

6. Een gevalsstudie: IKEA

Wie is de doelgroep van IKEA?

Waarom zou een bedrijf een doelgroep kiezen?

Welke communicatiestijl gebruikt IKEA in deze foto?

Geeft twee voordelen en twee nadelen van het gebruik van deze stijl

Een eerste voordeel: 

En een tweede voordeel: 

 

Een eerste nadeel: 

En een tweede nadeel: 

Welke soort boodschap gebruikt IKEA in dit filmpje, geef ook wat uitleg over deze soort boodschap ?

Overzicht van de gevalsstudie

De doelgroep van IKEA bestaat uit jonge koppels die voor het eerst een huis of appartement willen inrichten.

Door reclame toe te spitsen op één bepaalde doelgroep (deel van de bevolking) kan ze effectiever zijn.

IKEA gebruikt een niet-persoonlijke communicatiestijl in de tweede foto (reclamebord in een metrohal).

Voordelen: je bereikt een grote groep mensen, je hebt een directe impact en de grootte van het reclamebord geeft aan hoe populair  je al bent.

Nadelen: er is geen directe feedback naar de verkoper, sommige mensen negeren de reclame gewoonweg.

Het filmpje toont een emotionele boodschap: men wil positieve gevoelens als gezelligheid, vreugde, ontspannenheid… opwekken en zo de kijker aanzetten tot kopen.

Dit was het !

Dit is het einde van de ICT-les.


Vergeet je antwoorden niet door te sturen naar je leerkracht.  Dit doe je op de volgende manier:

Klik hieronder op de "Home"-knop, en wanneer je terug bent in het hoofdmenu, klik je rechtsboven op "Cursus afronden".

Klik vervolgens op "Dien resultaat in".

Pas hierna ontvangt je leerkracht je werk en kan je een beoordeling krijgen.