Lichteren in IJmuiden

De van toepassing zijnde milieuegels in IJmuiden worden hier behandeld en geexamineerd

de milieuregels

Er mag geen stofverspreiding optreden - de regels

Milieuregels IJmuiden

De vergunning 11688 van 23 oktober 2014 van OD IJmond geeft op pagina 26 bij artikel 2.1.5 het doelvoorschrift om stofverspreiding te voorkomen.

Milieuregels samengevat

2.1.5 Artikel tekst

Hoofdeis: Boord-boordoverslag met een grijper dient op een zodanig zorgvuldige wijze te geschieden dat stofverspreiding wordt voorkomen

Sub eis: bij het ophalen van een gevulde grijper uit het ruim moet deze reeds onder de rand van het ruim volledig zijn gesloten

Sub eis: dient het transport van de grijper niet boven het oppervlaktewater plaats te vinden

Sub eis: Bij het storten in het ruim wordt de grijper zo traag mogelijk geopend

Sub eis: mag de gevulde grijper pas worden geopend als de afstand tussen de onderkant van de grijper en bodem van het schip of de gestorte goederen minder dan 1 m bedraagt

of wanneer dit technisch onmogelijk is zal deze afstand zo klein mogelijk moeten blijven.

Milieu regels nogmaals

Milieuregels IJmuiden nogmaals

Onder de rand van de zeeboot al geheel gesloten zijn

niet over het water draaien met de grijper

de kraan met de grijper beheerst laten draaien

raak geen objecten

voorkom mors door de grijper niet te vol te doen

open de grijper langzaam

gevulde grijper maximaal 1 m boven gestorte goederen of de bodem van het schip openen

Vraag 1

 • Bij het ophalen van de grijper uit de zeeboot moet de gevulde grijper onder de rand van de zeeboot al gesloten zijn
 • Bij het ophalen van de grijper uit de zeeboot moet de gevulde grijper als deze ter hoogte van de kommerrand het ruim verlaat gesloten zijn
 • Bij het ophalen van de grijper uit de zeeboot moet de gevulde grijper ter hoogte van de zijkant van het schip vlak voordat deze over open water gaat gesloten zijn

Vraag 2

 • Vraag Tot hoeveel cm mag de grijper geopend worden boven een lichter? Antwoord Tot 75 cm boven de den
 • Vraag Tot hoeveel cm mag de grijper geopend worden boven een lichter? Antwoord Tot 100 cm boven de den, indien het technisch onmogelijk is de afstand zo klein mogelijk houden
 • Vraag Tot hoeveel cm mag de grijper geopend worden boven een lichter? Antwoord Tot 150 cm boven de den, indien het technisch onmogelijk is de afstand zo klein mogelijk houden
 • Vraag Tot hoeveel cm mag de grijper geopend worden boven een lichter? Antwoord Maakt niks uit, zolang het maar niet stuift
 • Vraag Tot hoeveel cm mag de grijper geopend worden boven een lichter? Antwoord Tot 100 cm boven de lading of bodem van de lichter, indien het technisch onmogelijk is de afstand zo klein mogelijk houden

Vraag 3

 • Vraag Hoe moet er gedraaid worden? Antwoord Wat het beste uitkomt zodat je niet hoeft te verhalen
 • Vraag Hoe moet er gedraaid worden? Antwoord Over de lange zijde van het Nijlpaard
 • Vraag Hoe moet er gedraaid worden? Antwoord Over de korte zijde van het Nijlpaard
 • Vraag Hoe moet er gedraaid worden? Antwoord Zolang er niet gemorst wordt maakt het niks uit

4 Stellingen waar of niet waar

 • Overtreding van de milieuregels heeft gevolgen voor OBA want de Port of Amsterdam kan OBA uitsluiten van lichteren in IJmuiden
 • Overtreding van de milieuregels heeft nauwelijks gevolgen voor OBA, want de vergunnning is van de Port of Amsterdam
 • Overtreding van de milieuregels is niet mijn probleem maar het probleem van OBA
 • De schipper aan boord van de lichter bepaalt waar en wanneer de grijper opengaat dus die is verantwoordelijk voor eventuele milieuovertredingen