Інформатика 5 клас

Тести 5-11 класи

5 клас Контрольний тест №1

Виберіть найбільш повну і правильну відповідь . Повідомлення – це…?

 • зрозуміла та корисна інформація для людини;
 • зрозуміла інформація для комп’ютера;
 • послідовність сигналів різної природи: звук, текст, графіка;
 • повідомлення, яке не несе в собі корисної інформації.

Що з переліченого є носіями повідомлення?

 • Флешка, диск, пам’ять людини;
 • Флешка, диск, радіо;
 • Радіо, телефон, флешка;
 • Пам’ять, диск, телевізор;

Пошук інформації людина здійснює у....?

 • у бібліотеці, Інтернеті;
 • енциклопедіях, у власній пам’яті;
 • у Інтернеті, у журналі;
 • всі відповіді вірні.

Який пристрій застосовують для відтворення звукових даних?

Малюнки, картинки, схеми, графіка, карти, фотографії - це приклади ...?

 • звукових повідомлень;
 • відео повідомлень;
 • графічних повідомлень;
 • текстових повідомлень.

Для збереження звукових даних застосовують?

Графічні та відеодані можна отримати за допомогою такого пристрою?

 • Комп’ютер;
 • Фото-відеокамера;
 • Телевізор;
 • Телефон.

Яке повідомлення подано графічним способом?

 • телевізійна передача
 • жести судді футбольного матчу
 • Фотографія
 • новини по радіо

Дані бувають….?

 • Графічні, числові, усні, письмові, відео;
 • графічні, числові, жестами, письмові, відео;
 • текстові, звукові, числові, усні, комбіновані;
 • текстові, графічні, числові, звукові, відео.

Що є прикладом текстового повідомлення?

 • жест рефері бійцівського поєдинку
 • музичний твір
 • вірш зі збірки
 • ілюстрація в книзі

Виберіть універсальний пристрій для роботи з даними.

Інформаційні процеси - це...?

 • процеси пошуку, опрацювання, кодування та стискання інформації
 • процеси пошуку, опрацювання, зберігання, передачі та зберігання інформації
 • процеси пошуку, монтажу та кодування інформації
 • процеси пошуку, зберігання, кодування та архівування даних

Лист, розмова, Інтернет, телефон - це...?

 • передавання інформації
 • пошук інформації
 • отримання інформації
 • кодування інформації

Виберіть найбільш повну і правильну відповідь. Інформація - це ...?

 • відомості про навколишній світ
 • тексти, малюнки, таблиці
 • книга та підручники
 • танці та музичні твори

Знайти адресу (вулицю та будинок), місце знаходження людини, визначити маршрут дороги, можна за допомогою такого пристрою?

Органи чуття людини:?

 • Нюх, смак, зір, слух, біль
 • Слух, зір, сміх, зір, біль
 • Зір, емоції, смак, дотик, біль
 • зір, слух, нюх, смак, дотик

Прикладом комбінованого повідомлення, у якому використовують різні способи подання повідомлень є?

 • Комп’ютерна гра
 • малюнок в альбомі
 • жести диригента
 • Радіопередача

Дані – це…?

 • Факти з історії, які ми вивчаємо
 • сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії для збереження, передавання та опрацювання
 • відомості про події та явища
 • відомості, які зафіксовані на комп’ютері

Все, що ми чуємо – мова, музика, спів птахів, сигнали машини - це ...?

 • текстові повідомлення
 • графічні повідомлення
 • звукові повідомлення
 • відео-повідомлення

Як називають предмет, який може тривалий час зберігати інформацію?

 • Інформаційний процес
 • Інформаційний простір
 • Носій повідомлення
 • Пошук повідомлення
 • Зберігач повідомлення

Який орган чуття найчастіше використовується для сприйняття інформації?

 • Нюх
 • Зір
 • Смак
 • Дотик

Назвіть канал передавання інформації при підключенні комп’ютера до мережі Інтернет?

 • Повітря
 • Вода
 • Кабель
 • Електричні сигнали

Електронна вага, спідометр, вимірювання температури – це…?

 • отримання інформації
 • кодування інформації
 • пошук інформації
 • передавання інформації

Чи можуть слова "Гарна погода" нести різну інформацію для різних людей?

 • Ні
 • Так
 • Не знаю
 • Лише для дітей