Интернет базирано учење на далечина

Целта на овој курс е да се осознае функцијата и структурата на Интернетот во процесот на учење на далечина како и различните начини на примена на Интернетот во овој процес

Untitled section

Зошто вака не ми е јасно дали има надеж у цело воа шо го прајме

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.