Animatsiooni loomine

Kursus on loodud lasteaiaõpetajatele.

Eesmärk: Selleks, et õpetajad saaksid pakkuda lastele mitmekülgseid ja huvitavaid õppetegevusi, võiks lasteaiaõpetaja osata luua animatsioone õppematerjaliks ning luua seda lastega koos õppetegevuse kestel.

Animatsioon

Kes ma olen ja miks tulin kursusele

Valikvastustega küsimustik

  • Mul on suur huvi animatsioonide loomise vastu
  • Soovin õppida Windows Movie Makeri programmi
  • Mul ei ole huvi selle vastu, tulin sest sunniti :)

Animatsiooni loomiseks vajalikud juhendid

Windwos Movie Maker juhend (Marina Kurvits)

Juhend WMM kasutamiseks

Siin on sammhaaval õpetus videode kokkupanemiseks. 

Windows Movie Maker juhend - videoklippide kerge töötlemine (Ingrid Maadvere)

Ingrid Maadvere Windows Movie Maker videoklippide kerge töötlemine

Windows Movie Maker juhend - lühivideo loomine (Ingrid Maadvere)

Ingrid Maadvere juhend

Lühivideo loomine

Animatsiooni loomine ja seos koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga

Elyna Nevski loodud õpiobjekt

Lae üles oma animatsioon

Lisa siia link oma animatsioonist

Tagasiside kursusele

Lisa siia tagasiside kursusele, kus analüüsid oma oskusi kursuse läbimise järgselt

Drag and Drop test

  • BeeBoti roheline ring

Hotspot