mQ Quick wins

Diverse mQ quick wins

Iedere sectie bevat de uitwerking van een Quick win voor mQ.

Beloop types

Inleiding

Korte beschrijving

Na intensief onderzoek door de dossiercommissie is naar voren gekomen dat de beste manier om overzichtelijkheid in het Beloop van mijnQuarant te creëren, is om veel bewuster om te gaan met het “type” beloop dat gekozen wordt en om het geschreven beloop verder te specificeren door het te hernoemen.

Het maximale effect wordt daarmee bereikt als wordt gegroepeerd “op type”. Hierbij worden alle belopen per type gebundeld en daarbinnen vervolgens op chronologische volgorde, en met een begrijpelijke omschrijving, getoond.

In het vervolg van deze korte instructie worden een aantal korte plaatjes van de oude situatie getoond en vervolgens de vernieuwde situatie, mede aan de hand van een kort filmpje.


Situatie Beloop Oud

Printscreens Oude situatie

Een veelgehoorde klacht gaat over de vervuiling in het beloop met zogenaamde “administratieve” belopen. Door deze in een apart type onder te brengen worden deze bij groeperen op type integraal onder één kop gebundeld, waarmee de vervuiling verdwijnt tussen de behandelinhoudelijke belopen. Ook het bundelen van de andere overkoepelende beloopgroepen zullen hiervan profiteren. 

Oude situatie

Op zoek naar de laatste toevoegingen van de hoofdbehandelaar? Op zoek welke juridische informatie in het beloop staat? Even de somatische wetenswaardigheden op een rij? De nieuwe indeling maakt het mogelijk. De genoemde “typen” in de lijst zijn het belangrijkst. De voorbeelden daaronder kunnen binnen dit type uit een lijst geselecteerd worden en als basis dienen voor de omschrijving die je zelf aan het beloop geeft.

Inhoud zonder titel

Printscreens Nieuwe situatie

Bekijk eerst het korte filmpje (rechts).Het is wel van belang om te weten dat het niet mogelijk is van type 'later' te wisselen. Een aangemaakt beloop van het type “Somatiek” zal nooit kunnen transformeren in een type “Juridisch”, ongeacht de naam die je daaraan geeft. Het type is altijd gelijk aan de originele naam van het beloop. Als je je vergist in het type, is het mogelijk het beste om het beloop te verwijderen en een nieuwe te maken van het juiste type. Om deze reden mogen de typen ook niet té specifiek zijn, de aard van het beloop wijzigt immers nogal eens tijdens het schrijven daarvan. Dit is een van de moeilijkste punten bij het bepalen van zinvolle belooptypen.

Beloop template

Inhoud zonder titel

Waarom een beloop template?

Het schrijven van een beloop wordt eenvoudiger gemaakt door deze template. Het template geeft automatisch de standaard onderwerpen aan die bij een bepaald soort beloop horen. Deze zijn niet verplicht, maar maken het schrijven van een beloop eenvoudiger en eenduidiger.