Food Defense Training

Begin nu met de cursus Food Defense!

Food Defense Reader 2017

Introductie

Food defense is te omschrijven als ‘het integraal beveiligen van de voedselketen tegen opzettelijke besmettingen en kwaadwillig handelen’.  Food defense hangt nauw samen met voedselveiligheid (food safety). Beide hebben tot doel een veilig product aan te bieden aan de consument. Het grootste verschil tussen HACCP en Food defense is eigenlijk dat er bij HACCP geen sprake is van opzet en bij Food defense wel.

VERDACHTE OBJECTEN EN PAKKETTEN

Let op:

 • Pakketten of objecten die er raar eruit zien, of niet in de ruimte horen.

 • Vreemde tekens op dozen of vreemde kenmerken (gewicht, aantal, vreemde vorm)

Handel als volgt:

 • Wees voorzichtig. Niet schudden of openen.

 • Meld meteen een verdacht object of pakket aan de leidinggevende, veiligheidsdienst of politie.

VERDACHTE PERSONEN/ACTIVITEITEN IN DE FLOWPACK EN LOGISTIEK

Let op:

 • Personen in onbevoegde ruimtes.
 • Objecten die in- of uitgangen belemmeren.
 • Onverklaarbare rommel en puin.

Handel als volgt:

 • Meld meteen een verdachte activiteit aan een leidinggevende.
 • Vraag de onbevoegde persoon of hij/zij de ruimte wil verlaten. Bij bezoekers dien je
 • hem/haar naar de receptie te begeleiden en dit te melden bij de leidinggevende.


Onverklaarbare rommel/puin tussen deproducten

Verdacht pakket tussen de producten

Onbekende of onbevoegde personenaanspreken

Verdacht voorwerp naast de machines

BEZOEKERS CONTROLE

Bezoekers eisen:

 • Informeer de bezoeker van te voren over het bezoekersbeleid.

 • Zorg ervoor dat de bezoeker zich inschrijft bij de receptie en vervolgens een ID keytag ontvangt.

 • Laat de bezoeker nooit alleen in het bedrijf.

 • Zorg ervoor dat de bezoeker zich uitschrijft bij de receptie en de ID keytag inlevert tijdens het verlaten van het bedrijf.

COMPUTER BEVEILIGING

 • Deel geen toegang tot je computer met vreemden.

 • Log uit wanneer je de computer verlaat.

 • Deel je wachtwoord met niemand.

 • Schrijf nergens je wachtwoord op.

Food Defense Assessment 2017

Wat is Food Defense?

 • Is het beveiligen van de voedselketen tegen opzettelijke besmettingen en kwaadwillig handelen
 • Is een kwaliteitssysteem om voor voedselveilige producten te zorgen
 • is een besturingssysteem
 • Is een validatiesysteem

Benoem het grootste verschil tussen HACCP en Food Defense?

 • Veilig product aanbieden
 • Kwaadwillig handelen
 • Het beschermen van de branche

Er zijn een aantal stappen die je dient uit te voeren bij het zien van een persoon in een onbevoegde ruimte. Welke stappen zijn het? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 • Het melden van een verdachte activiteit aan een leidinggevende
 • De Politie bellen.
 • Onbevoegde persoon vragen ruimte te verlaten
 • De onbevoegde persoon naar de receptie begeleiden
 • Het alarm per direct laten afgaan

Noem drie punten op waar je vreemd pakket/ envelop aan herkend?

 • Het karton van het pakket is rood
 • Overmatige postzegels
 • Het pakket is bezorgd met een aangetekend brief
 • Geen retouradres
 • Vreemde en natte enveloppen

Bij het herkennen van een vreemd pakket of object dien je als volgt te handelen;

 • Gooi het pakket per direct uit het raam
 • Open het pakket of schud het object
 • Meld het per direct aan je leidinggevende, veiligheidsdienst of de politie.

Vul aan!

Indien een bezoeker zich meldt bij de receptie, dient deze bezoeker geïnformeerd te worden over

Er zijn verschillende manieren om de computer te beveiligen. Welke van de onderstaande manieren zijn het?

 • Log uit wanneer je de computer verlaat
 • Deel geen toegang tot je computer met vreemden
 • Deel je wachtwoord met je leidinggevende
 • Schrijf je wachtwoord op een postit aan je scherm
 • Gebruik het zelfde wachtwoord als dat je elders gebruikt