Hvordan melde forbedringsforslag til QualiWare

Dette kurset gir deg en enkel innføring i hvordan melde forbedringsforslag du har til QualiWare programvaren og løsninger.

Logge inn og registrere forslag

Hvordan logge inn

Alle forbedringsforslag til programvare kan legges direkte inn QualiWares supportportal.

 

1. Klikk på følgende link: http://prod-support.qualiware.local/support/

2. Logg inn med ditt brukernavn og passord som du har på pc'en

Du kommer da inn til en side som ser slik ut:

Denne siden er personlig for deg.

Hvordan registrere et forslag

For å registrere gå til forsiden / my page.

Fra min side finnes det en "tile" som heter Register New Change Request". Klikk den for å åpne registreringsskjema og fyll det ut. 

Når du har registrert er forslag dukker det opp i en tabell som du finner i menypunktet "Change requests".

Registreringsskjemaet

Hva skjer så?

Forslag vil QualiWare behandle.

QualiWare har to perioder i året hvor de setter på ekstra ressurser til å behandle forslag. Det er i juni / oktober. Altså like etter en av årets to releaser er utført. Da starter planleggingen for respektive september og mai release.

Forslag vil også bli behandlet underveis og det har skjedd før at forslag har vær så gode at releaseplanen er blitt endret. 

QualiWare takker for alle innspill vi kommer med så ikke nøl med å sende inn. Det er bedre å sende for mange enn for få.

QualiWare support system

En siste ting som er verdt å nevne er at dette systemet også er QualiWare Support System.

Det vil si at i menypunktet "incidents" kan du finne de supportsaker som er registrert hos QualiWare. 

Det vil si at det er dette systemet som benyttes av tekniske ressurser for å melde inn potensielle bugs og feil. Vårt supportsystem vil inneholde dialogen med selve kunden og vår interne dialog, mens dette systemet har dialogen mellom QualiWare og Qualisoft.

Alle supportsaker har et QWI-##### og dersom du får oppgitt en QWI sak så er det altså support systemet til QualiWare du må inn i for å se mer detaljer.

Hvor skal feil og mulige bugs meldes når du oppdager dem hos en kunde?

  • I Qualisofts supportsystem først og frem
  • I QualiWares Support System
  • De holder jeg hemmelig for meg selv