Dat zag ik aankomen(?)

Inleiding

Gedrag van mensen is over het algemeen aardig voorspelbaar MITS je de status van mensen goed kunt 'lezen'.

Stelling

"Dat had ik niet van hem verwacht" of "Dat zag ik niet aankomen" zijn dood-doeners waar jij als begeleider niets mee hebt, of in elk geval niets aan hebt. Eigenlijk zelfs zou je zelden met 'onverwacht' gedrag  te maken hoeven hebben als jij de professional bent die jouw client goed in beeld heeft.

Gedrag is een 'uiting van', 'een reactie op'.

Gedrag wordt verdeeld in uiterlijke waarneembare gedragingen (werken, sporten, praten etc) en innerlijke gedragingen (denken, dromen, onzichtbare emoties). Andere onderverdelingen van gedrag zijn (bijvoorbeeld) bewust en onbewust of erfelijk en aangeleerd. Het totaal van gedragingen wordt persoonlijkheid genoemd.

Wanneer iemands gedrag sterk afwijkt van de normen en waarden van de sociale omgeving EN voor de persoon of diens omgeving nadelige gevolgen oplevert, heet dit een gedragsprobleem. Een ernstigere vorm is een gedragsstoornis. Afwijkend gedrag kan ook worden beïnvloed en gevoed door psychische oorzaken of door een psychiatrische ziekte.

Lees ook Bron (met vervolgens daarop aangebrachte aanpassingen): http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/G/gedrag_568/

 

Met trainen en therapie kan meestal het gedrag van mensen worden beïnvloed. De gedragswetenschappen psychologie, sociologie en economie bestuderen het gedrag van mensen. Er bestaat een verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag.

Als begeleider ben je vaak degene die het gedrag van een ander helpt te sturen of om te buigen. Dit is ook een valkuil(!): Clienten hebben het recht op een eigen persoonlijkheid, en persoonlijkheidsontwikkeling.  En daarmee dus op 'persoons-eigen gedrag'. De valkuil voor jou is dat je clienten dit onthoudt, en dat je clienten en hun gedragingen vooral ondersteunt vanuit je eigen interpretatie van  normaal-abnormaal (gedrag, bijvoorbeeld).

Het type gedrag dat een persoon laat zien heeft een directe relatie met de spanning waaronder die persoon op dat moment staat. Daar gaat deze les over.

We beginnen met een opkikkertje :-) al lachen de mensen in het filmpje zeker niet met je mee.. Wil je er meer zien dan klik je gewoon linksboven in het frame op 'afspeellijst'.

https://www.youtube.com/embed/qYEGHuwZhFU?list=PLO4eXqqqeOGaK689XurvED0Ap_7ZLdUUE

 

1. Jason

Normaal, en abnormaal?

2. Ladderen per trede

3 op & 1 neer vanaf 0

Definities

Schema

3. Zorgwekkende ontwikkeling

Aantal mensen met burn-out alarmerend

4. Oefening

Oefening