Toets medicatieverstrekking Op de Bies 270616

In deze module wordt jouw kennis met betrekking tot het verstrekken van medicatie binnen Op de Bies getoetst.

Je slaagt als je alle vragen goed beantwoord hebt. Heb je een of meerdere vragen niet goed beantwoord, dan krijg je op het eind van de toets een herkansing om de vragen alsnog goed te beantwoorden.

Ik heb voldoende kennis om binnen Op de Bies medicatie te verstrekken.

Wat zijn de meest voorkomende schade en bijwerkingen van medicatie?

Hoe kan je als begeleider ervoor zorgen dat je continu alert bent op bijwerkingen?

Waarom is het belangrijk om medicatie tijdig bij te stellen?

Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van schade en bijwerkingen door medicatie?

Medicatie in eigen beheer staat altijd vermeld in het IOP. Voor het aftekenen van de medicatie betekent dit?

Bij een niet pluis gevoel dient er:

Op het einde van de dag:

Stagiaires mogen zelfstandig medicatie geven

Mag ik een tablet vermalen of een capsule open maken als de cliënt deze moeilijk kan slikken?

Stofnaam/ merknaam: wat is niet juist?

Wanneer er pre medicatie gegeven wordt

Is de stelling "Medicijnen bewaar je het beste in de koelkast" waar?

Als er een gele sticker op de geleverde medicatie zit met de tekst "kan het reactievermogen beïnvloeden" dan

Alternatieve medicatie

Wanneer je op vroege dienst komt en je ziet dat de medicatie-aftekenlijst van de vorige avond niet is afgetekend, blister is eraf/weg. Maar er heeft wel medicatie-controle plaatsgevonden, deze is geborgd, Wat doe je dan?

De apotheek levert automatisch 2 flessen risperidon 100ml. Je cliënt verbruikt per dag 4,5 ml.  Dit betekent een voorraad van 6 weken. Wat doe je hiermee?

Een cliënt is soms erg onrustig en dan escaleert de situatie met alle gevolgen van dien. Daarom heeft de psychiater zo nodig medicatie voorgeschreven. In welke situatie ga ik dit toedienen?

Ik maak mij bekwaam voor de handelingen waarvoor ik bevoegd ben door: