Het 5 stappen verkoop proces

Het 5 stappen verkoopproces

Leerdoel is om op een natuurlijke manier een verkoop gesprek aan te gaan. Het prospecteren van klanten; bestaande- of nieuwe klanten voor een opdracht. Door de juiste vragen te stellen te weten te komen wat ze echt nodig hebben en waarom, behoeften en waarden van de klant te achterhalen. En aangeven hoe jou dienst, of product hun leven zal verbeteren, door een aanbod te doen en te vragen om de opdracht.

Samenvatting

Het 5 stappen verkoopproces

Het 5 stappen verkoopproces

Leerdoel is om op een natuurlijke manier een verkoop gesprek aan te gaan. Het prospecteren van klanten; bestaande- of nieuwe klanten voor een opdracht. Door de juiste vragen te stellen te weten te komen wat ze echt nodig hebben en waarom, behoeften en waarden van de klant te achterhalen. En aangeven hoe jou dienst, of product hun leven zal verbeteren, door een aanbod te doen en te vragen om de opdracht.

 

 

Samenvatting van het 5 stappen verkoop proces, de cursus is 2 maanden gratis online.

1.Het eerste contact.
2.Vragen & Luisteren.
3.Wat wil de klant of exit.
4.Hoe worden zij er beter van door jou product te gebruiken.
5.Afsluiten technieken.

Kwaliteiten van een verkoper zijn niet aangeboren maar aangeleerd.

Goede verkopers combineren hun product kennis met mensenkennis.

Door jezelf te motiveren om contact momenten te hebben met klanten, kan je je voorbereiden, en een vragenlijst samen  stellen, om achte de behoeften van de klant te komen. Presenter jezelf als een partner die meedenkt over oplossingen, je benut je  tijd optimaal, en je aanbod is altijd juist wat de klant nodig heeft.

 


In de meeste verkoopsituaties is de sfeer er om heen doorslaggevend.

Op een natuurlijke manier een verkoop gesprek aan te gaan is daarom cruciaal.

Het prospecteren van klanten; bestaande- of nieuwe klanten voor een opdracht.
Aangeven hoe jou dienst, of product hun leven zal verbeteren, door een passend aanbod te doen en te vragen om de opdracht, is verkopen.

Door de juiste vragen te stellen te weten te komen wat ze echt nodig hebben en waarom. De behoeften en waarden van de klant de achterhalen is wat je doel is.


1.Het eerste contact met de klant, hetzij telefonisch of persoonlijk, is om een gevoelsmatige betrokkenheid te creëren.
De basis van elk verkoop gesprek.

Door het afstemmen op: de woorden en gemeenschappelijke ervaringen, de tempo en toon en de houding en gezichtsuitdrukkingen.  

2.Vragen & Luisteren naar de antwoorden geeft de gelegenheid om met de klant goed contact op te bouwen. Bijvoorbeeld tot 5x doorvragen Waarom, geeft je de waarde aan die ze eraan hechten. Open vragen en vragen om meer duidelijkheid over hun probleem en wat ze er al aan hebben gedaan geeft je de een idee welke richting ze op willen.

3.Wat wil de klant? Is er een voelbaar probleem, is er urgentie? Zo niet vertrekken en klant bedanken.

4.Hoe worden zij er beter van door jou product te gebruiken? Je kent het product of dienst en hebt een overzicht gemaakt van de voordelen / beste punten ervan. Aan de hand van het gesprek ben je achter de noden en wensen, behoefte van de klant gekomen. Vraag om een afspraak. Ook weet je nu welke rol, het gevoel, de waarde die het voor de klant heeft, je zou daarom ook reeds een aanbod kunnen doen. Nu link je de toegevoegde waarde die jou organisatie kan bieden aan die van de klant.
Overtuigen: aan de hand van voorbeelden waar je klanten met hetzelfde probleem hebt geholpen om betere resultaten te boeken.

5.Afsluiten. Vraag om de opdracht (mogen wij dat bij u in orde komen maken). Vraag om de opdracht (wijs de klant op de kosten als ze niet nu tekenen). Vraag om de opdracht (door aan te geven dat dat nu de nieuwe trend is). Vraag om de opdracht (en geef een valide reden daarvoor).

Je zult ook tegenwerpingen, bezwaren krijgen. Neem ze niet persoonlijk, het gaat over de dienst of het product. Een manier om hiermee om te gaan is bijvoorbeeld, instemmen met de klant, vergelijken met andere succesvolle voorbeelden, en een plaatje schetsen hoe het er voor de klant uit zal zien, als hij nu de beslissing neemt om straks de vruchten te kunnen plukken. Zo niet ga terug naar puntje 3. Bezwaren zijn aankoopsignalen!

Bij een sale, geef aan hoe de follow up zal zijn, en de aftersale service. Dat geeft je de kans nieuwe opportuniteiten te ontdekken.