Welkom @Heembouw

Net begonnen met je nieuwe baan bij Heembouw?  Dan ben je hier op de juiste plek: Welkom @Heembouw.  Aan de hand van deze module leer je de eerste belangrijke informatie over Heembouw. In deze module krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:

Je bent maximaal 60 minuten met de module bezig.

Wil je tussendoor even stoppen? Dat kan! Wanneer je weer terugkomt ga je verder op de plek waar je gebleven was. Scrol nu naar boven en druk bovenaan deze pagina op de 'start cursus' knop.

Veel plezier!

Van Start

Over Heembouw

Voordat je tekst en uitleg krijgt eerst een paar " opwarm"  vragen. Kijk eens welke kennis je al over Heembouw hebt!

 

 

 

Welke van de onderstaande merkbeloftes is van Heembouw?

 • Meer dan bouwen
 • Creëert plekken waar mensen willen zijn
 • Aan alles gedacht
 • Waarmaken van ambities

Over de werkwijze

Zijn de onderstaande stellingen over Lean bij Heembouw juist of onjuist?

 • Heembouw werkt al ruim 10 jaar volgens de Lean methode.
 • Heembouw werkt Lean om klantwaarde te creëren en verspilling te elimineren.
 • Bij Heembouw zijn de start-up, pull planning en wekelijkse werkbespreking vaste Lean onderdelen.

Over jou bij Heembouw

Bij Heembouw worden vele leuke extra activiteiten voor de medewerker georganiseerd. Welke van de onderstaande activiteiten worden georganiseerd?

 • Wielerronde
 • Motortour
 • Barbecue
 • Kerstborrel
 • Sinterklaasfeest
 • Heembouw GetTogether
 • Young Heembouw

Visie, missie en strategie

De route naar 2020....

De route naar 2020

In 2016 hebben we ons strategisch plan tot 2020 gemaakt. De belangrijkste aspecten uit ons strategisch plan tot 2020 lees je hier.

Onze missie

Onze missie voor 2020 hebben wij als volgt geformuleerd: In 2020 zijn wij dé onderscheidende bouwonderneming voor onze klanten, mensen en omgeving.

Klanten:  Focus op de klant staat centraal in onze cultuur en bedrijfsvoering. Wij willen echt weten wat onze klanten drijft en hun huisvestingsvraag zo goed mogelijk invullen. Wij willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dit uit zich in een NPS van ≥+ 35 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥8,0.

Mensen: Onze mensen maken het verschil. Door blijvend te investeren in de ontwikkeling van onze mensen en het vergroten van kennis, kunnen we als organisatie continu verbeteren. Wij willen de meest gewaardeerde werkgever in de bouw zijn, die het beste uit de talenten van mensen haalt. Dit uit zich in een doelstelling van ≥ 8,0 voor medewerkersbevlogenheid en ≥ 8,5 voor medewerkersbetrokkenheid.

Stakeholders: Wij willen bovengemiddelde rendementen / resultaten realiseren. Dit stelt ons in staat te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van onze organisatie.

Omgeving: Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Dit uit zich in een gediversificeerd personeelsbestand; actieve inzet op vermindering van CO2 uitstoot en productie van (bouw)afval; en een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven op divers gebied: onderwijs, minder bedeelden, “Heembouw doet dagen”, bestuur & management, mentoring & coaching, advies, ondersteuning start ups, middelen beschikbaar stellen, etc.

Kortom, ambitieuze doelstellingen die bijdragen aan het realiseren van onze missie in 2020 dé onderscheidende bouwonderneming te zijn.

Het fysieke boekje heb je bij je indiensttreding al gekregen, maar hieronder kan je het nog een keer teruglezen.


De route naar...

Op welke onderdelen meten wij onze medewerkersbeleving?

 • Betrokkenheid en bevlogenheid
 • Tevredenheid

Waar staat de term NPS voor?

 • Net performance score
 • Net promotor score

Over het merk Heembouw

Waarom Heembouw?

Heembouw  creëert plekken waar mensen willen zijn. Dit doen we door samen met onze collega's en leveranciers al onze kennis en ervaring in te zetten.  Zodat we voor onze klanten hun ideale woon- of werkomgeving realiseren.

In het onderstaande filmpje hoor je wat een aantal collega's verstaan onder plekken creëren waar mensen willen zijn.  

En, wat versta jij onder het creëren van plekken waar mensen graag zijn?

Een voorbeeldproject: de Oevers

Een goed voorbeeld van een project waarbij Heembouw plekken creëert waar mensen willen zijn is: de Oevers van Roelofarendsveen. 

Bij de bouw van deze nieuwe woonwijk in Roelofarendsveen zijn de toekomstige bewoners maar ook de omwonenden vanaf de planvorming betrokken. Het begon met een presentatie-avond van de stedenbouwkundige plannen in één van de kroegen van Roelofarendsveen. Hier kwamen 350 mensen op af. Die avond konden ze  op fotocollages van verschillende bouwstijlen en voorbeelden van inrichting van de openbare ruimte, met “like”-stickers aangeven wat ze wel en wat ze niet leuk vonden. Tijdens de verdere planvorming is hier rekening mee gehouden. 

Vervolgens zijn er inspiratiesessies met potentiële kopers georganiseerd.  Tijdens die sessies konden de potentiele kopers op schetsbladen aangeven hoe hun droomhuis eruit zou komen te zien. Door uitvoerig met de toekomstige bewoners te spreken, kregen Heembouw een goed gevoel over hoe de plannen ontvangen werden en konden ook nog zaken aangepast worden als dat nodig was. Dit heeft geleid tot het plan dat er nu ligt en waar mensen heel veel zelf kunnen kiezen: welk woningtype, welk geveltype, wel of geen uitbreiding met een dakkapel of topgevel, kleur metselwerk, wel of geen uitbouw en/of een andere indeling van de woning. Zo kan elke koper de plek creëren waar hij wil zijn!

Vind je het leuk om nog meer te weten te komen over dit project? Kijk dan eens op de website.

De kernwaarden

Om de merkbelofte waar te maken laten alle medewerkers van Heembouw vijf kernwaarden zien. Dit zijn:

 1. nieuwsgierig
 2. origineel
 3. ambitieus
 4. verbindend
 5. concreet

Wat drijft onze klanten en onze collega's? Waar liggen zij wakker van en waar worden ze blij van? Bij Heembouw zijn we nieuwsgierig en willen we antwoord krijgen op die vragen. In onze aanpak besteden we dus veel tijd aan het voortraject. Wij vragen door om de context echt te begrijpen.

Een medewerker van Heembouw zoekt naar originele ideeën om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen bij zijn huisvestingsvraag. Positief verrassen van een klant vinden we leuk.  We zijn onderscheidend door onze oorspronkelijke en authentieke aanpak.

Een Heembouwer wil het beste voor de klant en wil het beste uit zichzelf halen. Hij gaat voor een 10! Een Heembouwer is ambitieus.  Alleen zo kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn en kan onze organisatie zich steeds verder ontwikkelen. Dit zorgt voor groei en een gezond rendement.

Elke medewerker van Heembouw beseft dat hij het allemaal niet in zijn eentje kan. Bij Heembouw zoeken we verbinding; met onze collega's, leveranciers, omgeving en natuurlijk klanten. Samenwerken en ruimte geven om optimaal te presteren.

En bij dit alles wordt een Heembouwer heel concreet. Geen vage verhalen maar duidelijk zijn in wat een klant kan verwachten. We benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.

Even checken: De kernwaarden

Je hebt net gelezen met welke kernwaarden Heembouw zijn merkbelofte waar maakt. Controleer hieronder of je de kernwaarden goed begrijpt door de omschrijving aan de juiste kernwaarde te koppelen.

 • Nieuwsgierig
  Wij willen echt weten wat onze klanten drijft. We willen weten waar ze wakker van liggen en waar ze blij van worden.
 • Origineel
  Wij denken graag "out of the box" en bekijken de vraag van de klant vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Ambitieus
  Heembouwers willen het beste voor de klant en het beste uit hunzelf halen. Daarnaast willen we onszelf continu verbeteren.
 • Verbindend
  Elke Heembouwer beseft dat hij het niet in zijn eentje kan. Samenwerken en elkaar de ruimte geven om optimaal te presenteren is belangrijk.
 • Concreet
  Bij Heembouw houden we niet van zweverige verhalen en vage toezeggingen. We benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.

Daarom Heembouw!

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een laatste vraag:

Stel je zit op een verjaardag, je hebt net aan iemand vertelt dat je bij Heembouw werkt, je gesprekspartner vraagt je: Maar er zijn heel veel bouwbedrijven, waarom moet ik dan voor Heembouw kiezen? Wat zou jij antwoorden?

Over de organisatie

Hoe het begon: Heembouw

Bouwplaats van de firma van BerkelIn 1939 werd familiebedrijf Van Berkel (later: en zonen) opgericht in Roelofarendsveen. De kernactiviteit was het realiseren van kleine bouwwerken. In 1973 neemt Ruud van Berkel, zoon van de oprichter, het bedrijf over en hernoemt het in Heembouw (Heem staat voor huis of erf). Vanaf deze periode heeft Heembouw zich verder ontwikkeld tot de veelzijdige bouwonderneming die het nu is. Het Groene Hart, wat de bakermat vormt voor onze organisatie, is wat bouwvolume betreft beperkt. Dat heeft onze klantgerichte cultuur verder ontwikkeld.

In 1993 wordt Peter Lammertink lid van de Holding directie. Ruud van Berkel treedt in 1998 terug uit de directie van Heembouw en wordt lid van de Raad van Commissarissen.

Vanaf 1994 heeft Heembouw haar werkgebied regionaal uitgebreid, te beginnen met Heembouw Bergschenhoek, het huidige Heembouw Rotterdam. Verder werd dat jaar de Heembouw Groep uitgebreid met Heembouw Ontwikkeling. Later kwamen er vestigingen in Amersfoort, Breda en Noordwijkerhout bij.

In 1996 zette Heembouw een belangrijke stap naar het totaalaanbiederschap door de oprichting van het eigen architectenbureau Habeon Architecten. Hiermee konden onze klanten vanuit de turnkey gedachte nog beter worden bediend.

2004 was het jaar van de introductie van de Lean-filosofie, waarop Heembouw haar eigen aanpak van het bouwproces heeft gebaseerd: Lean Bouwen volgens Heembouw, waarbij het creëren van klantwaarde en eliminatie van verspilling centraal staan. Onze klant, zijn huisvestingsvraag en onze omgeving staan centraal in onze bedrijfsvoering. Vanaf 2014 zijn we georganiseerd naar klantgroepen. De vestiging Noordwijkerhout is verhuisd naar Roelofarendsveen, waar samen met de collega’s die zich bezighouden met woningen voor de private sector de werkmaatschappij: Heembouw Wonen BV wordt gevormd.

Als familiebedrijf is Heembouw meer gericht op lange termijn denken en de organisatie hierop inrichten. Dit was bijvoorbeeld goed te merken tijdens de crisis, ook toen investeerde Heembouw in innovatie en nam nieuwe medewerkers aan.

Even checken: Hoe het begon

Lees het onderstaande stukje tekst en vul de juiste woorden in op de lege plekken.

Heembouw is van oorsprong duidelijk een . Juist hierdoor kan Heembouw meer denken en de organisatie hierop inrichten. Dit was goed te merken tijdens de crisis bijvoorbeeld, ook toen investeerde Heembouw in en nam nieuwe medewerkers aan.

Klantgroepen

Over klantgroepen

Sinds 2014 bedient Heembouw de klant vanuit drie klantgroepen. Weet jij waarom dit is?

Voor 2014 was elke vestiging van Heembouw multi-disciplinair. Zowel woningen als bedrijfsruimten, kantoren en andere utiliteitsgebouwen konden op elke vestiging worden aangenomen en uitgevoerd. Dat betekende dat kennis en ervaring versnipperd over de Heembouw Groep aanwezig was. Door te focussen op de onderdelen waar je goed in bent, kan je de klant beter bedienen en is er ook meer “massa” aanwezig om kennis te ontwikkelen en te specialiseren. Daarom is de structuur van Heembouw gewijzigd naar een indeling in klantgroepen. Er zijn 3 klantgroepen waar we ons op richten:

 • Wonen
 • Bedrijfsruimten
 • Kantoren

De vestiging Rotterdam richt zich op kantoren. Roelofarendsveen bedient, samen met Breda en Amersfoort, de klantgroep bedrijfsruimten. In Roelofarendsveen is ook Heembouw Wonen BV gevestigd, die zich volledig richt op woningbouw. Ook de andere organisatieonderdelen van Heembouw, Heembouw Ontwikkeling en Habeon Architecten, zijn onderdeel van de klantgroepen en brengen hun specifieke kennis in om de klant optimaal te kunnen bedienen. 

Deze specialisatie helpt bij het ontwikkelen van specifieke kennis. Doordat een klantgroep weet hoe hij de klant optimaal kan bedienen, kan er ook efficiënt gewerkt worden. Dit draagt natuurlijk bij aan een goede opbrengst.  Dus daarom werkt Heembouw met klantgroepen!

Je leert straks meer over wat welke klantgroep precies doet. Maar nu alvast een klein voorproefje. Welke van de onderstaande beweringen hoort bij de klantgroep Wonen?

 • We maken gebruik van de gronddatabank, die biedt een actueel inzicht in beschikbare locaties.
 • We maken gebruiken van het woonwensenonderzoek, die geeft inzicht in de wensen en verhuisbehoeften.
 • Alle wensen op het gebied van verduurzaming, comfortverbetering, werkplekinrichting en nieuwe uitstraling worden van A tot Z verzorgd.

Klantgroepen

Klantgroep: Bedrijfsruimten

Door de combinatie van marktkennis, kennis van locaties en verstand van (Lean) bouwen, is Heembouw een leidende partij op de markt van bedrijfsruimten. Het vertrekpunt is een strategisch goede plek vinden om te bouwen. Hiervoor heeft Heembouw de gronddatabank ontwikkeld. Uniek aan de gronddatabank is dat deze niet alleen gemeentelijke gronden bevat maar ook particuliere gronden en herontwikkellocaties. Natuurlijk wordt er op een Lean manier gebouwd en wordt er gebruik gemaakt van BIM.

Bekijk hier een voorbeeldproject van deze klantgroep: New Logic II in Tilburg.

 

Klantgroep: Wonen

De klantgroep Wonen stemt zijn aanbod steeds af op de snel veranderende marktvragen voor huur- en koopwoningen. Hiervoor heeft Heembouw verschillende tools ontwikkeld. Het woonwensenonderzoek is hier een voorbeeld van. Dit is een on-line tool om inzicht te krijgen in de wensen en verhuisbehoeften van de woonconsument in een bepaalde regio. Zo ontwikkelt Heembouw woningen die naadloos aansluiten op de behoeften uit de markt. Natuurlijk bouwt ook de klantgroep wonen op een LEAN manier.

Je zag eerder in deze module al een goed voorbeeld van een project van deze klantgroep. Namelijk het project de Oevers.

Klantgroep: Kantoren

De klantgroep Kantoren is een specialist op het gebied van integrale kantoorrenovaties. Daarbij zorgt Heembouw dat alle kantoorwensen op het gebied van verduurzaming, comfortverbetering, werkplekinrichting en nieuwe uitstraling van A tot Z verzorgd worden. Ook de klantgroep Kantoren maakt hierbij gebruik van BIM en een Lean manier van bouwen.

Bekijk hier een voorbeeldproject van deze klantgroep: ontwerp en realisatie kantoor en cleanroom Applied Medical Europe in Amersfoort.

 

Geef aan of de onderstaande stellingen over de verschillende klantgroepen juist of onjuist zijn.

 • Alle klantgroepen bouwen op een Lean manier.
 • De klantgroep Kantoren is specialist in nieuwbouw.
 • De klantgroep Wonen richt zich alleen op koopwoningen.
 • Elke klantgroep maakt gebruik van BIM.

Locaties

Structuur

Je hebt in het eerste deel van dit hoofdstuk al kunnen lezen dat er in de loop van de jaren vier Heembouw vestigingen zijn ontstaan. Op elke locatie wordt een specifieke klantgroep bediend; de locatie Roelofarendsveen bedient twee klantgroepen.

Volledige focus op klantgroepen zorgt voor kennis over en begrip voor de wensen van de klanten. Dit creëert klantwaarde met als resultaat meer toegevoegde waarde, een goedlopend proces, weinig verspilling en een beter gebouw. We hebben ervaren dat er, naast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn tussen de klanten die door Kantoren en Bedrijfsruimten worden bediend. Nauwere samenwerking tussen deze klantgroepen zorgt voor synergie en meer efficiency. De klantgroepen Bedrijfsruimten en Kantoren vormen samen het cluster ‘Werken’, naast het cluster ‘Wonen’. In beide clusters zijn de activiteiten van (project)ontwikkeling en Habeon Architecten geïntegreerd. Alle onderdelen worden ondersteund door de verschillende stafafdelingen.

Welke plaatsnaam hoort bij welk pand?

Hieronder zie je een foto van de 4 panden van Heembouw. Die bevinden zich allemaal in een andere plaats; weet jij in welke plaats welk pand staat?

 • Amersfoort
 • Rotterdam
 • Roelofarendsveen
 • Breda

BHV: veiligheid op kantoor

Veiligheidsfilm 

Net als op de bouwplaats, is ook op kantoor de veiligheid belangrijk. Bekijk deze film en lees hieronder meer over BHV. 

Wat is BHV?

BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in ons bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van alle werknemers en andere aanwezigen bewaken.

De bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Heembouw is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Hierbij moet Heembouw zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers.

Wat doet BHV?

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om klanten en collega’s in veiligheid te brengen. Een bedrijfshulpverlener weet wat hij/zij moet doen zoals:

Het verlenen van eerste hulp bestaat onder andere uit wonden verbinden, reanimeren, beroerte en/of diverse ongevallen. Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

Als er zich een calamiteit plaatsvindt met een collega, wat doe jij dan? 

Je gaat/belt naar de receptie en vraagt om een BHV’er. Leg uit aan de receptie waar het slachtoffer zich bevindt zodat de BHV snel ter plaatsen kan komen.

Je legt uit aan de BHV’er wat er is gebeurd en ondersteund de BHV waar nodig is.

Ten slotte

Zowel de veiligheid op bouw als op kantoor is belangrijk voor ons. Je hebt nu meer informatie bij BHV gekregen. Er volgen nog twee vragen hierover. 

We werken aan een film om de afspraken rondom veiligheid op de bouw te laten zien. Dat is voor Heembouw heel belangrijk. 

Nog een vraag jou: heb jij eventuele allergieën waar de BHV rekening mee moet houden? Dit kan jij op vrijwillig basis doorgeven aan:

[email protected] (Roelofarendsveen)

[email protected] (Breda)

[email protected] (Rotterdam)


Wie zijn onze BHV’ers bij Heembouw?

Welk bord laat zien waar de nooduitgang is?

Wat doe je als het brandalarm afgaat?

 • ik blijf zitten en wacht op instructies
 • ik sta op en ga direct naar de verzamelplaats via de vluchtroute
 • ik ga direct naar huis

Over onze werkwijze

Lean en BIM bij Heembouw

"Lean en BIM zijn onderdeel van ons werkproces. Het zijn geen aparte trucjes, het is gewoon de manier waarop wij werken" Aldus een medewerker van Heembouw.

Eigenlijk zegt de bovenstaande quote alles over hoe Heembouw met Lean en Bim werkt. In dit hoofdstuk leer je op welke manier Lean en BIM onderdeel zijn van het werkproces.

Waarom Lean?

In 2004 is Heembouw begonnen met de Lean manier van bouwen. Met Lean bouwen wil Heembouw klantwaarde creëren en verspilling elimineren. Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld?  Een voorbeeld:

 •  Bij de start van een nieuw project vindt er een grondige afstemming met  alle  betrokken partijen plaats. Vanaf dan is direct duidelijk welke mogelijke knelpunten er binnen het project zitten. Deze knelpunten moeten direct besproken en opgelost worden door alle betrokkenen.  Op die manier zijn de meeste knelpunten op voorhand ondervangen. Hiermee wordt verspilling tegen gegaan. Want er is geen reden meer voor onnodig transport, wachten en voorraden op de bouwplaats. Ook kan Heembouw hierdoor een realistische en haalbare planning afgeven. En dit is natuurlijk weer van waarde voor de klant.

Dat de Lean manier van bouwen ook iets oplevert blijkt zeker uit de bewezen resultaten: 

 • 98% tijdig opgeleverd
 • 10-40% kortere bouwtijd
 • 40% minder opleverpunten
 • 45% minder klachten
 • 7,9 gemiddeld voor klanttevredenheid
 • 7,7 voor medewerkertevredenheid
 • 13% minder ongevallen

Heembouw is natuurlijk ook nog steeds bezig met het verbeteren van de Lean manier van bouwen. Misschien zie jij wel mogelijkheden tot verbetering bij Heembouw. Je ideeën zijn altijd welkom.

Waarom BIM?

BIM (Bouw Informatie Model) is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij een gebouw eerst in een 3D-model en databank wordt gebouwd. Elke betrokken partij werkt op deze manier binnen hetzelfde digitale ontwerp. Heembouw werkt met BIM om de samenwerking te verbeteren, faalkosten te verminderen en de doorlooptijd van de projecten te versnellen.  Bekijk hieronder een voorbeeld van een project in BIM.

Lean bij Heembouw

Lean manier van bouwen

Heembouw werkt met een aantal vaste Lean methoden. Waar je ook in de organisatie aan de slag gaat, het is altijd nuttig om iets over deze methoden te weten. Daarom maak je nu kennis met vijf belangrijke Lean elementen voor Heembouw.

Pull -plannen

Wat je in het filmpje ziet gebeuren heet Pull-plannen. Op basis van het definitieve ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen (opdrachtgever, leveranciers, architect en adviseurs)  het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Grote voordelen van deze manier van plannen zijn:

 • Uitgangspunten van opdrachtgever en architect worden gedeeld.
 • Raakvlakken tussen activiteiten onderling worden afgestemd.
 • Knelpunten worden eerder gesignaleerd.
 • Optimalere oplossingen worden aangedragen.
 • Draagvlak wordt gecreëerd en commitment uitgesproken over het eindresultaat.

Wekelijkse werkbespreking

De pull-planning wordt verfijnd en bewaakt met de op de bouwplaats aanwezige partijen. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse werkbespreking. Zo wordt de planning nauwlettend gevolgd en kan indien nodig tijdig worden ingespeeld op (on)voorziene zaken die ten koste gaan van de afgesproken kwaliteit, pull-planning en logistiek.

"Ik spreek een uur van te voren de weekplanning door met de voorman, we plannen daarna met de leveranciers de week. We nemen dan gelijk de dingen mee die belangrijk zijn over 2 of 3 weken want bij sommige dingen moet je verder kijken dan 1 week. Dat werkt prima!" Aldus Arthur, Uitvoerder bij Heembouw.

Er is ook een wekelijkse werkbespreking met het eigen personeel op de bouwplaats. Deze werkbesprekingen leveren input van zowel de uitvoerders als het bouwplaatspersoneel en zorgen voor meer betrokkenheid bij het project en de planning.

Dagstart

Om ook dagelijks af  te stemmen vindt er een doelgericht overleg plaats bij de start van de dag: de dagstart. De volgende punten worden dan besproken:

 • Welke dingen staan er te gebeuren vandaag?
 • Welke leveranciers komen er vandaag?
 • Informeren wat iedereen nodig heeft om zijn werk voor die dag te kunnen doen.

Go to Gemba

Wanneer er dan toch iets niet helemaal lekker loopt is het motto: Go to Gemba! Ga ter plekke kijken wat er aan de hand is, om zo problemen structureel op te lossen.  Bespreek met de betrokkenen daar de volgende punten:

 • Wat willen we bereiken?
 • Waarom lukt dat niet? (5x waarom)

Stel 5x de 'waarom vraag' om zo echt tot de kern van het probleem te komen. Alleen dan kun je een probleem ook structureel oplossen en voorkomen dat dezelfde problemen zich blijven herhalen.

Just-in-time (JIT)

JIT betekent het leveren van de juiste producten op de afgesproken plaats op de juiste tijd met de afgesproken kwaliteit en in de juiste aantallen. Wanneer je dit vertaalt naar het bouwproces gaat het om optimalisering van het logistieke proces op de bouwplaats. Wat resulteert in een opgeruimde bouwplaats waar bijvoorbeeld geen onnodig grote voorraden aanwezig zijn.

En, welke Lean onderdelen krijgen (denk je) zeker een plek binnen jouw functie?

Even checken:  BIM bij Heembouw

Lees het onderstaande stukje tekst en vul de juiste woorden in op de lege plekken.

Heembouw werkt met BIM om de te verbeteren, te verminderen en de van de projecten te versnellen. 

Even checken: Lean bij Heembouw

Zijn de onderstaande stellingen over Lean bij Heembouw juist of onjuist?

 • Het grootste voordeel van pull-plannen is dat het eigen personeel op de bouwplaats goed op de hoogte is.
 • Er is een wekelijks werkoverleg met eigen personeel op de bouwplaats.
 • JIT zorgt voor opgeruimde bouwplaatsen.
 • Tijdens de dagstart wordt de Pull-planning bijgesteld.
 • Bij Go to Gemba ga je ter plaatse kijken hoe je een probleem op kunt lossen.

Even checken: Lean bij Heembouw

Koppel de beschrijving aan het juiste Lean onderdeel.

 • Pull Planning
  Op basis van het definitieve ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen (opdrachtgever, leveranciers, architect en adviseurs) het totale uitvoeringsproces van een project ingepland.
 • Dagstart
  De volgende punten worden besproken - Welke dingen staan er te gebeuren vandaag? - Welke leveranciers komen er? - Informeren wat iedereen nodig heeft om zijn werk voor die dag te kunnen doen.
 • Wekelijkse werkbespreking
  De pull-planning wordt verfijnd en bewaakt met de op de bouwplaats aanwezige partijen.
 • Go to Gemba
  Ga ter plekke kijken wat er aan de hand is, om problemen structureel op te lossen.
 • Just-in-time
  Het leveren van de juiste producten op de afgesproken plaats op de juiste tijd met de afgesproken kwaliteit en in de juiste aantallen.

Jij bij Heembouw

Groeien en ontwikkelen bij Heembouw

Groeien en ontwikkelen bij Heembouw

Nu je medewerker bent bij Heembouw is het goed om te weten welke mogelijkheden jij hebt om te ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Al is het misschien wat vroeg om dit helemaal in detail door te nemen. Daarom nu  een uitleg op hoofdlijnen.

Het Introductieprogramma:

Je werk bij Heembouw begint met een uitgebreide inwerkperiode, als het goed is heb je jouw introductieprogramma al gezien. Dit bestaat uit drie onderdelen; 1) Heembouw leren kennen, 2) Vaardigheden en onze manier van werken, 3) Begeleiding, coaching en verwachtingen. Je krijgt alle tijd om je collega's en je werk te leren kennen. Interviews met collega's, bezoek aan bouwplaatsen maken onderdeel uit deze fase. En je leert de andere nieuwe collega's kennen.

Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat hoor je natuurlijk nog!

Na je introductieperiode

Bij Heembouw vinden we de groei en ontwikkeling van jou als medewerker heel erg belangrijk. Daar willen we je zo goed mogelijk bij ondersteunen. Daarom organiseren we mogelijkheden voor ontwikkeling. Dat is voor jou op maat, of soms zijn het opleidingen en cursussen voor meerdere collega's. Meer hierover vind je op OntwikkelPlek. Wij praten niet alleen over onszelf ontwikkelen maar doen het ook echt.

De richting waarin jij je wil ontwikkelen vormt de basis. Je maakt jouw wensen jaarlijks up-to-date na  een ontwikkelgesprek met je leidinggevende. De ervaring leert dat er heel veel binnen Heembouw past!

 

Je weet nu, groei en ontwikkeling staat bij Heembouw hoog in het vaandel. Waarin hoop jij te groeien de komende tijd?

Verwachtingen

Dan nog een vraag. Deze keer over output afspraken en verwachtingen afstemmen:

Welke verwachtingen heb jij van je werk, je collega's en je leidinggevende? 

Wat er ook is!

Wat er ook is!

Bij Heembouw verwachten we in ieder geval van onze medewerkers dat ze hard werken en een optimale bijdrage leveren aan de organisatie. We verwachten een bepaalde vorm van ondernemerschap en eigen initiatief. Daar staat natuurlijk ook iets tegenover. Naast alle ontwikkel- en groeimogelijkheden zijn er ook informele dingen die georganiseerd worden, bijvoorbeeld:

 • Een sinterklaasfeest
 • Een wielerronde
 • Een viswedstrijd
 • Een barbecue

Alle activiteiten zijn facultatief maar horen zeker bij de cultuur van Heembouw.

Welke activiteit lijkt jou leuk om met je collega's te gaan doen?

Ten slotte

Aan de slag!

Je bent aan het einde van de module. Vanaf nu ga je een intensieve introductieperiode tegemoet. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie 'opzuigt' . Wij horen natuurlijk graag aan het einde hoe jij je introductieperiode hebt ervaren.

Mocht je trouwens nu alvast nog meer informatie over Heembouw willen. Ga dan eens op intranet struinen. Daar vind je een schat aan informatie.

Dan tot slot de belangrijkste vraag van deze module: Ben je het met de onderstaande stelling eens of oneens?

 • Ik heb heel veel zin om bij Heembouw aan de slag te gaan.