วิชาภาษาไทยน่ารู้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ในรายวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่มีการออกแบบไว้ หากพร้อมเรียนแล้วมาเลือกเนื้อหาที่สนใจกันเลยครับ

สุภาษิต คำพังเพย

ควาหมายของสุภาษิต คำพังเพย

Show more

Show more

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ข้อใด ไม่ใช่ คำไวพจน์ของช้าง

  • คชา
  • กุญชร
  • สาร
  • นภา