Quiz nr 1 - Rynek Energi i Gazu w Polsce oraz wiedza o Fortum

Zapraszam Cię do pierwszego Quizu w ramach Grywalizacji Szkoleniowej Fortum. Przed Tobą 12 pytań związanych z Fortum oraz Rynkiem Energii i Gazu w Polsce. Poprawne odpowiedzi znajdziesz w Kompendium Wiedzy, które otrzymałeś w mailu z zaproszeniem na szkolenie. 

Za 100% poprawnych odpowiedzi możesz zdobyć 10 pkt. w Grze! Masz dwa podejścia i 30 minut na wypełnienie testu :) 

Quiz nr 1

Wiedza o Fortum

Fortum prowadzi swoją działalność w Polsce od   Obecnie jest właścicielem  elektrociepłowni zlokalizowanych w a moce wytwórcze firmy wynoszą 186 MW energii elektrycznej oraz 958 MW ciepła

Uruchomiona w 2010 roku nowoczesna elektrociepłownia w Częstochowie należy do najbardziej  w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiosną 2016 roku Fortum rozpoczęło budowę nowej elektrociepłowni w , o wartości 870 milionów złotych. Nowoczesny zakład zostanie uruchomiony pod koniec 2018 roku i będzie zaopatrywał w ciepło sieciowe blisko gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Fortum posiada również ponad  km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców  Łącznie w całej Polsce ciepło Fortum trafia do około 800 000 osób.

W  roku Fortum przejęło spółkę Grupa Duon S.A. i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie do budowy silnej pozycji w Polsce.

Jak działa Rynek Energii? Dopasuj.

 • Wytwórcy/Hurtownicy
 • Dystrybutorzy
 • Sprzedawcy Taryf Energii
 • Doradca klienta Fortum Sprzedaż

Dopasuj definicje do skrótów

 • Zasada warunkująca możliwość zmiany sprzedawcy, inaczej zasada dostępu stron trzecich.
  Zasada TPA
 • Polska Spółka Gazownictwa
  PSG
 • Operator Systemów Dystrybucyjnych
  OSD
 • Odnawialne Źródła Energii
  OZE
 • Towarowa Giełda Energii
  TGE

Dopasuj Spółkę Dystrybucyjną do jej obszaru działania:

 • OSD Energa
 • OSD ENEA
 • OSD PGE
 • OSD Innogy
 • OSD Tauron

Wybierz prawidłową odpowiedź

Na fakturze rozróżniamy dwie części.

Część  są to opłaty pobierane przez Sprzedawcę Energii (opłata za energię czynną i opłata handlowa) – te ceny są negocjowalne i można je zmienić dla klienta.

Część są to opłaty pobierane przez lokalną Spółkę Dystrybucji (opłaty dystrybucyjne i opłata abonamentowa) – te ceny są stałe, niezmienne, regulowane przez URE i nie można ich zmienić dla klienta.

Zasada TPA gwarantuje, że:

 • Każdy ma możliwość zmiany dystrybutora energii elektrycznej
 • Każdy ma możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
 • Ceny każdego sprzedawcy energii są takie same
 • Zarówno ceny za sprzedaż jak i dystrybucję prądu regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki

Ceny za dystrybucję:

 • można negocjować
 • nie można ich zmienić, są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki
 • ceny za dystrybucję to inaczej cena za sprzedaż energii
 • żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

W jakiej jednostce najczęściej rozliczane jest zużycie energii elektrycznej?

 • V - wolt
 • MWh - megawatogodzina
 • KWh - kilowatogodzina
 • TWh - terawatogodzina

Skąd Fortum Sprzedaż pozyskuję energię elektryczną?

 • ma własne elektrownie w Polsce
 • kupuje energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii, którą potem sprzedaje klientom biznesowym
 • w Polsce Fortum czerpie prąd wyłącznie z farm wiatrowych i paneli słonecznych.
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Taryfa energetyczna:

 • jest to cena energii elektrycznej ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki w Polsce
 • jest to rodzaj źródła energii dostarczanego klientowi
 • zależy m.in. od wielkości zużycia energii elektrycznej
 • odpowiedzi 1 i 3 są poprawne

Struktura sektora gazowego w Polsce:

 • jest bardzo konkurencyjna, na rynku istnieje wiele potężnych firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą gazu
 • jest wciąż w dużej mierze zmonopolizowana przez grupę kapitałową PGNiG
 • nie została nigdy uwolniona, w sektorze gazu nie obowiązuje zasada TPA
 • odpowiedzi 2 i 3 są poprawne

Skąd Fortum Sprzedaż pozyskuje gaz?

 • Fortum nie sprzedaje gazu
 • W 100% kupujemy gaz z Rosji
 • Kupujemy gaz na EEX - Europejskiej Giełdzie Energii
 • Fortum wydobywa gaz na śląsku