Controlling Kvíz

Pénzügyi mutatószámok - vezetői döntések

Leírás

A vezetők 3 szempontot mérlegelnek, amikor kezükbe veszik a cash flow kimutatást:

Kíváncsiak arra, mi az egyenlege a működésnek, a befektetési és a finanszírozási tevékenységnek. A működést érintő tételek az eredménykimutatásból, a befektetési és finanszírozási tevékenységet érintők a mérleg nyitó és záró értékeinek eltéréséből származnak.

1. feladat

Húzza az egyes tételeket a megfelelő dobozba! (A működésből származó cash-flow esetén ABC sorrendet kövessen)

 • Adózás előtti eredmény
 • Vevő követelések változása
 • Szállítói kötelezettségek változása
 • Befektetett eszközök beszerzése
 • Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

2. feladat

Húzza az egyes tételeket a megfelelő dobozba! (A működésből származó cash-flow esetén ABC sorrendet kövessen)

 • Elszámolt amortizáció
 • Forgóeszközök változása
 • Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása
 • Befektetett eszközök eladása
 • Hitel és kölcsön felvétele

3. feladat

Húzza az egyes tételeket a megfelelő dobozba! 

 • Fizetett/fizetendő osztalék
 • Kapott osztalék, részesedés
 • Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

Gratulálunk!

Gratulálunk a helyes kitöltéshez!

A sorsolás eredményéről e-mailben tájékoztatjuk szeptember 15-ig!