Το εσωτερικό του υπολογιστή

Τροφοδοτικό-Μητρική Πλακέτα-Επεξεργαστής

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Βασικές λειτουργίες

 Το τροφοδοτικό είναι μια συσκευή υπεύθυνη για τις δύο αυτές λειτουργίες, δηλαδή:

  • Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές.
  • Παρέχει τις κατάλληλες τάσεις 5 και 12 Volt, για να τροφοδοτηθούν οι εσωτερικές συσκευές στο κουτί του υπολογιστή.

Συμπληρώστε τα κενά

  1. Μετατρέπει το  ρεύμα σε .
  2. Παρέχει τις κατάλληλες τάσεις και Volt, για να τροφοδοτηθούν οι εσωτερικές συσκευές στο κουτί του υπολογιστή.

Μητρική Πλακέτα

Μητρική Πλακέτα

Είναι συνήθως το πιο μεγάλο εξάρτημα (πλακέτα) στο εσωτερικό του υπολογιστή. Το όνομά της οφείλεται στο ότι τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή είναι τοποθετημένα πάνω της ή συνδέονται σ' αυτή. Παρατηρώντας την προσεχτικά (Εικόνα )

εντοπίζουμε διάφορες ειδικές υποδοχές για την εγκατάσταση του επεξεργαστή, της μνήμης και διάφορων άλλων ηλεκτρονικών καρτών, όπως η κάρτα οθόνης. 

Είναι το μεγαλύτερο εξάρτημα του Η/Υ

  • Σωστό
  • Λάθος

Συνδέονται πάνω της όλα τα εξαρτήματα

  • Σωστό
  • Λάθος

Επεξεργαστής

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα, καθώς είναι υπεύθυνο για τις κυριότερες επεξεργασίες που γίνονται στον υπολογιστή. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται από την Κύρια Μνήμη στον επεξεργαστή, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία τους σύμφωνα με τις εντολές μας. Μετά την επεξεργασία τους τα δεδομένα επιστρέφουν και τοποθετούνται προσωρινά στη Κύρια Μνήμη του υπολογιστή.

Συμπληρώστε τα κενά

Είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα, καθώς είναι υπεύθυνο για τις κυριότερες που γίνονται στον υπολογιστή. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται από την στον επεξεργαστή, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία τους σύμφωνα με τις εντολές μας. Μετά την επεξεργασία τους τα δεδομένα επιστρέφουν και τοποθετούνται προσωρινά στη Κύρια Μνήμη του υπολογιστή.