ต้นไม้

สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องต้นไม้กันนะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียน

ลักษณะของต้นไม้

ความหมายของต้นไม้

ต้นไม้ (อังกฤษTree) เป็น แบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไป จะไม่มีวงวน (loop) โยงในสมาชิกตัวต่างๆ โดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุ (Object) หรือโครงสร้าง (Structure) เรียกว่าปม (node) ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้ (Pointer) ไปยังปมอื่นๆได้


ลักษณะของต้นไม้

ลักษณะของต้นไม้

ต้นไม้การเรียงตัวของต้นไม้ในมโนทัศน์ของโครงสร้างข้อมูลความสำคัญของลำดับเรียงจากน้อยไปมากการซ้ำกันของสมาชิกไม่อนุญาตให้ซ้ำกันวิธีการเข้าถึง(access)การแวะผ่านต้นไม้ (tree traversal)เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงO (log n),O (n) (แล้วแต่ลักษณะข้อมูลและโครงสร้างต้นไม้)โครงสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบนี้ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค

ต้นไม้ (อังกฤษ: Tree) เป็น แบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไป จะไม่มีวงวน (loop) โยงในสมาชิกตัวต่างๆ โดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุ (Object) หรือโครงสร้าง (Structure) เรียกว่าปม (node) ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้ (Pointer) ไปยังปมอื่นๆได้

ต้นไม้ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ (comparable) อย่างรวดเร็วเช่น ตัวเลข หรือ การเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล เช่น การคำนวณที่มีวงเล็บ เป็นอาทิ

เนื้อหา

ส่วน

ใบความรู้

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต้นไม้

ให้น.ร.ออกมาบอกชื่อต้นไม้คนละ1ต้น ศึกษาเพิ่มเติมโดย...คลิกเบาๆที่นี้

10-Tree

ลักษณะใบไม้

แบบฝึกหัดข้อที่1 ใบไม้มีสีอะไร

  • สีเขียว สีน้ำตาล
  • ขาว

ต้นไม้มีชีวิตหรือไม่

  • ไม่มี
  • มี