Miejsca i sposoby zdobycia doświadczenia zawodowego na studiach

Miejsca i sposoby zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość

Czas na zdobycie doświadczenia zawodowego dla studenta Finansów i Rachunkowości

Doświadczenie

Praktyczne doświadczenie

Doświadczenie zawodowe warto zdobywać jeszcze w trakcie nauki w szkole czy na studiach. Zwiększa to bowiem szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia od razu po zakończeniu edukacji. 

Doświadczenie zawodowe jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim jest to informacja dla pracodawcy, że nie będzie musiał poświęcać zbyt wiele czasu na wdrażanie nowego pracownika w przydzielone mu obowiązki i zadania. Taka osoba znacznie szybciej stanie się również w pełni samodzielna w ich wykonywaniu. Dodatkową korzyścią wynikającą z zatrudnienia doświadczonego pracownika jest również fakt, że nierzadko od razu wnosi on do firmy nowe pomysły czy innowacyjne i użyteczne rozwiązania.

Zawody branży finansowej i księgowej

Przykładowe zawody oraz wysokość wynagrodzeń w branży finansów i rachunkowości

Zawody branży finansowej i księgowej

Zawody branży finansowej i księgowej

Zawody branży finansowej i księgowej

Zawody branży finansowej i księgowej

Doświadczenie zawodowe

Okres praktyk i staży jest idealnym czasem na poznawanie siebie i kształtowanie preferencji pracy wykonywanej w przyszłości. Im więcej młody człowiek zdobędzie umiejętności podczas edukacji, tym łatwiej będzie mu wybrać idealny zawód. Po ukończeniu szkoły potencjalnym pracodawcom będzie mógł zaproponować swoje umiejętności, a nie tylko wiedzę teoretyczną. Waga praktyk jest bezcenna, nie tylko z uwagi na wiedzę, jaką można zyskać, ale również na rozwój indywidualny. Uczestnictwo w praktykach pozwala zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które kształtują charakter i przygotowują do przyszłej roli pracownika.


Doświadczenie zawodowe

Czas, w którym student może zdobywać doświadczenie zawodowe

W trakcie trwania nauki można wyróżnić trzy dłuższe okresy bez nauki, podczas których student może zdobyć praktyczne doświadczenie związane ze swoim kierunkiem studiów. W omawianym przypadku - Finanse i Rachunkowość.

Harmonogram

I okres (lipiec - wrzesień)

Przerwa wakacyjna na pierwszym roku studiów jest idealna do podjęcia pierwszej praktyki. Praktyki – jedne z najbardziej dostępnych sposobów na zdobycie doświadczenia, często jednak bezpłatne. Pomocne będzie tutaj Biuro karier, gdzie student może zasięgnąć porady trenerów kariery, doradców zawodowych i osób mających do czynienia z rekrutacją. Biura współpracują z wachlarzem firm różnych branż oraz skrupulatnie gromadzą oferty pracy i praktyk, szkoleń i kursów dedykowanym studentom.

Miejsca odbycia praktyk:

 1. biuro rachunkowe,
 2. kancelaria podatkowa.

Te dwa miejsca są idealne na zdobycie pierwszych szlifów w profesjonalnej karierze np. doradcy podatkowego, czy też księgowego.


Harmonogram

Po okresie wakacyjnym, posiadając w tygodniowym planie zajęć chociaż jeden dzień wolny, student może w charakterze pomocy w miejscu swojej wakacyjnej praktyki dalej zdobywać pewne umiejętności.

Harmonogram

II okres (lipiec - wrzesień)

Na drugim roku studiów student z posiadaną już wiedzą i zdobytymi umiejętnościami może starać się o staż. Firmy nastawione na przyjmowanie niedoświadczonych jeszcze, młodych ludzi często uruchamiają wewnętrzne programy, mające ułatwić studentom funkcjonowanie w biznesowym środowisku pracy. Zainteresowanie taką formą zdobywania doświadczenia stale rośnie. Widać to na przykładzie jednego z ciekawszych programów, umożliwiających podjęcie ciekawej praktyki zawodowej o nazwie „Grasz o staż”. Jest to program skierowany do wszystkich studentów, począwszy od pierwszego roku, a skończywszy na absolwentach. Organizują go Gazeta Wyborcza i firma doradcza PwC.

Miejsca odbycia stażu:

 1. bank,
 2. towarzystwo ubezpieczeniowe,
 3. fundusze inwestycyjne i emerytalne,
 4. firmy pośrednictwa i doradztwa finansowego.

.W poszukiwaniu stażu warto odwiedzić targi pracy, na których na pewno można znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę pracy.


Harmonogram

W trakcie kolejnego roku akademickiego student może znaleźć czas na staż lub praktykę, jeżeli ma taką możliwość - nawet darmową. Oczywiście nikt z nas nie chce pracować za darmo, ale w tym przypadku można sobie na to pozwolić. W końcu nie chodzi tutaj o cały etat, tylko o kilka godzin spędzonych na zastosowaniu teorii w praktyce. Jeżeli jest to możliwe, można postarać się o staż przez internet - wówczas z pewnością łatwiej znaleźć czas w napiętym grafiku. Wielu studentów łączy pracę z nauką, nawet jeżeli wydaje się to niemożliwe i często jest to świetne rozwiązanie. Po skończeniu edukacji do CV możemy wpisać nie tylko ukończenie danego kierunku, lecz także zdobyte doświadczenie.

Harmonogram

III okres (lipiec - wrzesień)

Student na trzecim roku również może starać się o staż, który może zakończyć się rozpoczęciem pierwszej pracy. 

Płatne staże są coraz częściej wybieraną opcją przez polskich absolwentów. Profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków może zapewnić stałe zatrudnienie po zakończeniu stażu. Jeśli jednak z jakichś względów strony nie będą chciały nawiązać dalszej współpracy, do CV trafi oficjalne potwierdzenie nabytych kwalifikacji.

Miejsca odbycia stażu:

 1. działy księgowe lub finansowe w  przedsiębiorstwach,
 2. firmy leasingowe,
 3. biura rachunkowe,
 4. firmy pośrednictwa i doradztwa finansowego.

Kursy i szkolenia

Ważne jest aby w trakcie studiów, gdzie czasu wolnego od nauki jest mniej brać udział w różnego rodzaju kursach, czy też szkoleniach.

Kursy i szkolenia

Przykładowe kury i szkolenia

 1. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11
 2. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 3. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy 

 4. Koszty uzyskania przychodu

 5. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 - warsztaty praktyczne Excel

Zdobywanie dodatkowych umiejętności

Poza doświadczeniem zawodowym ważne jest również posiadanie innych umiejętności, które pomogą nam w późniejszym podjęciu pracy.

 • Dobrą formą zdobycia jakiegoś doświadczenia jest wolontariat – połączenie zdobywania doświadczenia poprzez niesienie pomocy bliźnim to wspaniałe doświadczenie. Wolontariat można odbyć w większości fundacji, najczęściej pod okiem specjalistów, którzy przekazują swoją wiedzę dalej.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności

 • Ciekawe doświadczenie student może również zdobyć biorąc udział w wymianach studenckich. Wymiana studencka to bardzo dobra okazja ku temu, by nauczyć się innego języka lub poznać lepiej ten, którego już się uczysz. Podczas zagranicznych wymian, takich jak Erasmus, student może spotkać mnóstwo interesujących osób, poznać różnice kulturowe, nauczyć się samodzielności w działaniu i samodyscypliny. Ma niezwykłą szansę na zwiedzenie innego kraju, a zdawane za granicą egzaminy zalicza Ci się na poczet studiów w Polsce. Nie traci roku, a jedynie kontynuuje swoją edukację na zaprzyjaźnionej uczelni. Istotne jest również to, że pobyt prawie całkowicie finansowany jest ze środków przeznaczonych na realizację programu.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności


Pewne doświadczenie można również zdobyć angażując się  w pracę kół naukowych. Student może tam spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Być może w przyszłości wspólnie będą mogli założyć jakąś firmę. Spędzając czas na pogłębianiu swojego hobby łatwo zdobędzie informacje, które będzie można wykorzystać na rozmowie kwalifikacyjnej czy w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Starsi koledzy mogą podzielić się opinią na temat ciekawych miejsc odbywania praktyk, polecić osoby warte poznania czy opowiedzieć o wolnym stanowisku w miejscu ich obecnej pracy. Działalność w organizacjach, takich jak na przykład Samorząd Studencki nauczą studenta między innymi pracy w zespole, odpowiedzialności i umiejętnego planowania zadań. To jedne z kluczowych kompetencji, jakich pragną dziś pracodawcy.