Examen tuinbouwcursus

Naar aanleiding van het volgen van de tuinbouwcursus, is een examen ontwikkeld om de kennis die jullie opgedaan hebben te testen. 
Het examen is opgedeeld in verschillende thema's, waar zowel multiple choice als open vragen over gesteld worden. 

Succes! 

Gewasbescherming en desinfectie

Een teler uit Polen komt aan de balie van Royal Brinkman en wil 2 liter Vertimec met Nederlands etiket kopen. Mag de aankoop doorgaan?

 • Nee
 • Ja
 • Ja, mits hij zijn Nederlandse spuitlicentie laat zien
 • Ja, mits hij zijn Poolse spuitlicentie laat zien

Benoem de drie grootste groepen van gewasbeschermingsmiddelen

Antwoord: Insecticiden, Fungiciden, Herbiciden

Waar staat de term IPM voor?

Antwoord: Integrated Pest Management

Waarom moeten in de tuinbouw ziekten en plagen bestreden worden? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 • De planten moeten er vers uitzien bij de verkoop
 • Een monocultuur is vatbaarder voor aanvallen van ziekten en plagen
 • Ziekten en plagen ontwikkelen zich sneller in een kas
 • Ziekten en plagen ontwikkelen zich langzamer in een kas

Wat is géén onderdeel van een succesvolle IPM strategie van een teler?

 • Groeiregulatoren
 • Chemische middelen
 • Signalering
 • Monitoring
 • Hygiëne
 • Kasklimaat
 • Natuurlijke vijanden

Gewasverzorging

Door de verdamping zorgt de plant ervoor dat sapstromen in de plant goed blijven verlopen. Verdamping vindt het beste plaats als:

 • De relatieve vochtigheid buiten de plant hoger is dan in de plant
 • De relatieve vochtigheid buiten de plant lager is dan in de plant
 • De huidmondjes gesloten zijn
 • De worteldruk hoog is

Het proces van fotosynthese vindt plaats in:

 • De wortel van de plant
 • De huidmondjes
 • De bladgroenkorrel
 • De vrucht/ bloem van de plant

Wat wordt bedoeld met de termen pH en EC?

Antwoord: De pH is een logaritmische schaal om de zuurtegraad of de basiciteit van een vloeistof te beschrijven.

Met EC bedoelt men de elektrische geleidbaarheid waarmee de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond (of water) kan worden gemeten.

Het grootste deel van de telers maakt gebruik van een A-bak en een B-bak om de meststoffen in op te lossen. Wat is de reden hiervoor?

Antwoord: Calcium gaat een verbinding aan met (magnesium(sulfaat) waardoor het neerslaat en tot verstoppingen van leidingen en filters kan zorgen.

Als men deze meststoffen apart oplost in een A en B-bak en dan samenbrengt in een dagvoorraad dan vind deze reactie niet plaats.

Er bestaan in hoofdlijnen twee typen schermmiddelen. Wat is het verschil tussen een product dat licht reflecteert en een product dat licht diffuus maakt?

Antwoord: Licht reflecteren wordt gedaan om lichtgevoelige planten te beschermen tegen teveel licht. Dit wordt gedaan met krijtmiddelen. Licht diffuus maken is het verspreiden van licht zodat het kan worden opgevangen door de gehele plant in plaats van bepaalde delen van de plant die normaal gesproken alleen licht zouden vangen (de bovenste bladeren bijvoorbeeld)

OF

Antwoord: De één is een krijtmiddel en de ander is een coating. In de coating zit geen krijt. 

Packaging & design

Wat is een V-seal en wanneer wordt deze ingezet?

 • Een seal in de vorm van een V, bij zware planten
 • Een extra seal naast de sealnaad, ter versteviging van de sealnaad
 • Een grote seal in de vorm van een V over de gehele onderzijde van de hoes, als de hoes een puntzak moet vormen voor bijvoorbeeld groenten

Van welke basis grondstof worden bio-PLA hoezen gemaakt?

 • Rijst
 • Gras
 • Maïs

Waar gebruik je ophanggaten voor?

 • Om de bundel hoezen in de machine te hangen
 • Om op te hangen in de kwekerij
 • Om blok te fixeren/ smelten

Wat maakt het ontwerp op de hoes duurder om te bedrukken?

 • De fijnheid van het ontwerp
 • Gebruik van PMS kleuren
 • Aantal gebruikte kleuren in een ontwerp

Waarvoor dient de witte onderlegging bij een bedrukking?

 • Om de bedrukking dekkend te maken
 • Om het de kleur wit in het ontwerp te laten versterken
 • Zodat de andere kleuren beter hechten op de hoes

Wat is het verschil tussen OPP en CPP folie?

 • OPP recht niet mee en scheurt sneller in, CPP is duurzaam
 • OPP is duurzaam, CPP recht niet mee en scheurt sneller in
 • OPP recht niet mee en scheurt sneller in, CPP recht wel mee

Wat is het waterwick systeem?

 • Systeem dat het overtollige water afvoert in de pot
 • Een kousje/ sokje dat fungeert als water reservoir
 • Systeem waarbij een touwtje de plant voorziet van water naar behoefte

Noem de twee soorten potten.

 • Spuitgiet en Seal
 • Spuitgiet en Vaccuum
 • Vaccuum en Seal

Welke soorten bodems kan een pot hebben?

 • Vlakke bodem, bodem met profiel en bodem met hoge voet
 • Vlakke bodem, bodem met profiel, bodem met pootjes
 • Bodem met pootjes, bodem met profiel en bodem met hoge voet

Welke twee graden heb je bij de potten?

 • 5˚ en 7˚
 • 7˚ en 9˚
 • 5˚ en 8˚

Wat is het verschil tussen golfkarton en massief karton?

 • Golfkarton= gegolfd papier, massief karton= geperst papier
 • Golfkarton kan niet bedrukt worden, massief karton wel
 • Golfkarton niet als verpakking, massief karton wel

Innovatie

Welke beschrijving van innovatie wordt gehanteerd binnen Royal Brinkman?

 • De ontwikkeling van nieuwe onderscheidende producten/diensten/concepten die op de markt worden gebracht en waarde creëren voor klanten.
 • De ontwikkeling van nieuwe onderscheidende producten en diensten die waarde creëren voor klanten, ondersteund door een duurzaam en winstgevend bedrijfsmodel.
 • De ontwikkeling van nieuwe onderscheidende producten/diensten/concepten die op de markt worden gebracht.
 • De ontwikkeling van nieuwe onderscheidende producten/diensten/concepten die ondersteund worden door een duurzaam en winstgevend bedrijfsmodel.

Waarom heeft meer diversiteit in een team een positief effect op creativiteit en effectiviteit?

 • Omdat de wet van de grote getallen geldt; hoe meer mensen in een team hoe groter de kans dat iemand een creatief en effectief idee heeft.
 • Omdat de verschillende achtergronden van individuen die betrokken zijn verschillende perspectieven en ervaringen weerspiegelen.
 • Omdat vrouwen anders denken dan mannen.
 • Omdat individuen van verschillende leeftijden een andere manier van problemen oplossen hanteren.

Wat is de juiste volgorde van stappen in het lean innovation proces?

1. Test je plan op systematische wijze door het uitvoeren van experimenten
2. Documenteer je plan A
3. Verken de omgeving van het business model
4. Identificeer het grootste risico in je plan en ga daar als eerste mee aan de slag
5. Zoom in op de waardepropositie en klantprofiel
6. Geef je business model vorm in het lean canvas

 • 6-3-5-2-4-1
 • 6-2-3-5-1-4
 • 6-3-5-4-2-1
 • 6-2-4-3-5-1

Wat verstaat Royal Brinkman onder strategische allianties?

 • Kennisinstellingen en overheden
 • Leveranciers en klanten
 • Onderwijs en brancheverenigingen
 • Alle partners onder A, B en C

Bij welke van de negen bouwstenen uit het lean canvas geef je een antwoord op onderstaande twee vragen?

 • Toegevoegde waarde en vraagstuk (probleem)
 • KPI en oplossing
 • Toegevoegde waarde en ongelijk voordeel
 • Oplossing en ongelijk voordeel

Welke uitspraak past niet bij de lean startup gedachte?

 • Experimenten zijn een belangrijk onderdeel, maar om er een doorbraak mee te bereiken, moet je wel weten hoe je ze moet opzetten
 • Verspilling is elke menselijke activiteit die middelen verbruikt maar geen waarde creëert
 • Snelheid is belangrijk, een experiment binnen lean innovation duurt daarom nooit lang
 • Het leven is kort om iets te bouwen waar niemand op zit te wachten

Voor welk probleem van jouw klanten zou je nu direct een oplossing willen hebben?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is persoonlijk, er is geen goed of fout. Niks invullen telt als fout

Als je vanaf nu aan één project zou mogen werken, wat zou dat zijn?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is persoonlijk, er is geen goed of fout. Niks invullen telt als fout

In 2025 ontvangen wij de beste bedrijf van de wereld award. Wat hebben wij gerealiseerd om deze prijs te winnen?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is persoonlijk, er is geen goed of fout. Niks invullen telt als fout

Als jij CEO zou zijn voor één dag, welke twee dingen zou je direct verbeteren om groei te realiseren?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is persoonlijk, er is geen goed of fout. Niks invullen telt als fout

Crop rotation

Wat is het verschil tussen AC-folie en Vari-OP folie?

Antwoord: AC is anti-condensfolie met gelijke ponsing, Vari-OP is ook anti-condens folie maar met variabele ponsing waardoor een gelijkmatiger klimaat ontstaat.

Hoeveel inmeetverlies moet je meenemen bij een CO2-slang?

5%

Waarom is men op substraat gaan telen?

Antwoord: Het gebruik van methyl bromide werd verboden. Dit werd gebruikt voor ontsmetting van de grond.

Entclips zijn onderverdeeld in groepen. Waar zijn de verschillende groepen voor? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 • PT is voor tomaat, paprika en komkommer
 • PT is voor tomaat, paprika en aubergine
 • PS is voor watermeloen
 • PR is voor watermeloen en komkommer

De vrije val bij een tomatenhaak wordt gemeten vanaf:

 • De gewasdraad
 • De onderkant van de haak
 • Tussen de onderkant van de haak en de teeltgoot

Mechanisatie

Wanneer wordt er gekozen voor een membraanpomp?

 • Om water te pompen
 • Als de meststoffentank gereinigd moet worden
 • Om koele lucht te pompen
 • Als men ook wil krijten

Wanneer wordt er gekozen voor een plunjerpomp?

 • Voor de beste gelijkmatige verdeling van gewasbescherming
 • Voor de toevoer van koele lucht in de meststoffenruimte
 • Voor de toevoer van zuurstof
 • Om warme lucht weg te nemen uit de kas

Op welke plek staat de dopmaat en afgifte van een nozzle type aanduiding?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Speelt leeftijd een rol bij het spuitbeeld van een nozzle?

Wordt er gaas gebruikt bij rozen?

 • Ja
 • Nee

Welk type en dikte draad wordt er gebruikt voor gewasdraad?

Hoe lang is een SKL-keuring geldig?

Wat doet een Dosatron?

 • Mengt water en middel
 • Doseert de waterflow
 • Regelt de waterdruk
 • Is een opslagunit

Is een Empas spuitinstallatie met tank mogelijk voor op een trekker?

 • Nee
 • Ja, icm accu aansluiting
 • Ja, icm PTO aansluiting
 • Nog niet, wel in ontwikkeling