Postoci

Postoci su važan dio naših života. Koriste se svakodnevno. Na svakome računu označen je PDV od 25%, u vrijeme sezonskih sniženja u izlozima trgovina izvješeni su veliki znakovi -30%, -40%, pa i -70%. Ponekad kada kupujete određene dijelove za auto ili za kućne instalacije, trgovina će vam dati rabat od 15%. U mlijeku je 2,4% mliječne masti.

Znate li to izračunati? Ovaj tečaj će Vam pomoći.

Što su postoci i kako ih uzračunati?

Definicija

Postotak je razlomak s nazivnikom sto.  

Primjeri računanja postotka

Kako bi izračunali postotak, trebamo znati što imamo (početni iznos ili iznos već umanjen odnosno uvećan za postotak). Kada smo posložili sve informacije, vrlo je lako nastaviti računati.

1. primjer:

Koliki dio cijene mobitela koji smo platili 2000 kn otpada na PDV (25%).

Točnije, zanima nas početna cijena mobitela, prije PDV-a.

Ta početna cijena mobitela je 100%, a kada na nju dodamo  25%PDV-a, dobivamo 100%+25%=125% cijene.

Dodajmo još kako je postotak razlomak sa nazivnikom 100, a razlomke možemo još pisati i u decimalnom obliku, pa ćemo 125% napisati kao 1.25. 

Budući da je 125% cijene 2000 kn, 2000 ćemo podijeliti sa 1.25 kako bismo dobili početnu cijenu, odnosno cijenu bez PDV-a.


Cijena bez PDV-a: 1 600 kn

PDV: 400 kn

Cijena sa PDV-om: 2000 kn

2. primjer:

Kolika je cijena hlača koje su prije sniženja od 40% koštale 200 kn?

Zanima nas cijena hlača nakon sniženja. 

Početnu cijenu označavamo 100%, a kada od cijene maknemo sniženje 40%, vidimo kako je cijena hlača nakon sniženja 100%-40%=60% ukupne cijene hlača. 

Dakle, tražimo koliko je 60% od 200 kn. Taj iznos dobiti ćemo ako 0,6 pomnožimo sa 200 kn. Cijena nakon sniženja biti će 120 kn.  

Početna cijena: 200 kn  

Popust 40%: 80 kn

Početna cijena: 120 kn  

Razmijevanje

Postotak je s nazivnikom .

Ako dodajemo PDV na početnu cijenu, onda cijenu množim sa 1,25.

Ako trebam odrediti cijenu nakon sniženja 60%, onda početnu cijenu sa 0,4.

Zadatci

  • 25% od 100 je 25
  • Kada dodajemo PDV na određenu cijenu, tada početnu cijenu dijelimo sa 1,25
  • Kada torbicu cijene 500 kn spuste na 100 kn radilo se o sniženju 50%