Browser Basics

Историја за Интернетот

Интернетот и Веб

Што претставува поимот Интернет, а што мрежа?

Компјутерите можат да се поврзат едни со други во конфигурација наречена мрежа. Кога мрежите се поврзани едни со други, системот се нарекува интерконектирана мрежа или интернет. Интернетот е специфична интер-поврзана мрежа која ги поврзува компјутерите низ целиот свет со користење на заеднички сет на стандарди за интерконекција.

Потеклото на Интернетот

Потеклото на Интернетот и Вебот

Интернетот започна како проект за компјутерски науки спонзориран од страна на американската војска, тој денес им овозможува на луѓето и бизнисите насекаде во светот да комуницираат едни со други на различни начини.Делот од Интернетот познат како World Wide Web (или Веб) е збирка на податоци кои се наоѓаат на компјутери, наречени Web сервери, кои се поврзани меѓусебно преку Интернет. 

Како да пристапите до датотека на Интернет

Како да пристапите до датотека на Интернет

Повеќето датотеки на компјутерите, вклучувајќи ги и компјутерите кои се поврзани на Интернет, се приватни; Тоа е, само корисниците на компјутерот можат да пристапат до тие датотеки. Сопствениците на компјутерските датотеки што ја сочинуваат мрежата ги направија датотеките јавно достапна со ставање на нив на веб-серверите. Така, секој што има компјутер поврзан на Интернет може да добие пристап до датотеките.Кога користите Интернет врска за да станете дел од Интернет, вашиот компјутер станува веб-клиент. 

Што претставува мрежа?

 • Систем од повеќе компјутери
 • Компјутери кои можат да се поврзат едни со други во конфигурација
 • Делот каде што компјутерот се поврзува со модемот
 • Повеќе уреди од домаќинството поврзани меѓу себе

Што претставува поимот Интернет?

 • Систем од меѓусебно поврзани компјутери.
 • Систем од меѓусебно поврзани мрежни уреди во домаќинство.
 • Систем од меѓусебно поврзани мрежи
 • Мрежа од компјутери

Каде прв пат се применил Интернетот?

 • Како проект во американската војска
 • Во админстирацијата на американската влада
 • Како проектот во Универзитетот Хардвард
 • Во студентските домови во САД за комуникација меѓу студентите

Што претставува WWW(World Wide Web)?

 • Збирка на податоци во компјутерот
 • Збирка на податоци кои се наоѓаат на Web сервер
 • Збирка на податоци кои се наоѓаат на Web сервери, кои меѓусебно се поврзани на Интернет
 • Збирка на податоци во компјутерите поврзани на Интернет

Веб прелистувач, Hypertext Markup Language and Hyperlinks

Hypertext Markup Language and Hyperlinks

Хипертекст маркирачки јазик и хиперлинкови

Јавните датотеки на веб-серверите се обични текстуални датотеки, слично на датотеките креирани и користени од софтвер за обработка на зборови. За да го овозможите софтверот на веб прелистувачот да ги чита овие датотеки, текстот мора да биде форматиран според општо прифатен стандард. Стандардот што се користи на веб-страницата е Хипертекст маркирачки јазик (HTML). HTML користи кодови или ознаки, кои му кажуваат на софтверот на веб-прелистувачот како да го прикаже текстот содржан во текстуалната датотека.

Текстуална датотека која содржи HTML тагови се нарекува HTML документ. HTML обезбедува различни тагови за форматирање на текст што може да се користат за означување на наслови, ставови, листи со нумерирани листи, нумерирани листи и други подобрувања на текст во еден HTML документ. Вистинската моќ на HTML, сепак, лежи во нејзината сидро(anchor) таг. HTML сидро(anchor) тагот им овозможува на веб-дизајнерите да ги поврзат HTML-документите едни со други. Тагови за прицврстување во HTML-документи создаваат хипертекст врски, кои се упатства кои упатуваат на други HTML-документи или на друг дел од истиот документ.Поврзаните HTML документи можат да бидат на ист компјутер или на различни компјутери. Овие компјутери можат да бидат насекаде во светот ако се поврзани со Интернет. Кога веб прелистувачот прикажува HTML документ, тој често се нарекува веб-страница.

Веб прелистувач

Што е Веб прелистувач?

Веб прелистувач е софтвер кој им овозможува на вашиот компјутер да се поврзе, да се лоцира, да се преземе и да се прикаже веб-содржина.

До информациите се пристапува преку таканаречен Uniform Resource Indentifier (URI) и може да биде мрежно место, слика, видео снимка или некој друг вид на содржина. Хиперврските содржани во страниците им овозможуваат на корисниците лесна навигација до други поврзани ресурси на мрежата.

Избирање на веб прелистувач

Избирање на веб прелистувач

Постојат различни веб прелистувачи на располагање. Некои од најчестите се Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и Opera. Можете да ги преземете и инсталирате овие прелистувачи бесплатно, овозможувајќи ви да го изберете оној кој го сакате. Сите веб-прелистувачи имаат слични карактеристики, но некои се поцврсти, а други се повеќе рационализирани.

Како се нарекува стандардот што го користат веб страниците?

 • XML(Extensible Markup Language)
 • JSON(JavaScript Object Notation)
 • XSD(XML Schema Definition)
 • HTML(HyperText Markup Language)

Што е веб прелистувач?

 • Софтвер кој им овозможува на вашиот компјутер да се поврзе, да се лоцира, да се преземе и да се прикаже веб-содржина.
 • Софтвер кој им овозможува на вашиот компјутер да се преземе и да се прикаже веб-содржина.
 • Софтвер кој им овозможува на вашиот компјутер да се лоцира веб-содржина.
 • Софтвер за да се преземе веб-содржина.

Кој е најкористен веб прелистувач?

 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer

Кој е default веб прелистувач кај Windows?

 • Apple Safari
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Кој е default веб прелистувач кај Mac OS?

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Apple Safari

Поврзување, лоцирање, превземање и прикажување на Web содржина е овозможено преку

 • Web server
 • Web client
 • Web browser

Работа со Microsoft Internet Explorer

Што претставува Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer е веб-пребарувачот на Microsoft. Тoj е инсталиран со сите неодамнешни верзии на софтверот за оперативен систем на Windows. За прв пат започнува Internet Explorer, само во лентата за навигација се прикажува во прозорецот на програмата. На лентата за навигација се наоѓа Адресарката за отворање на веб-страници. Копчињата "Назад и напред", јазичиња за отворени веб-страници, Почетна, Алатки и Преглед на омилени страници и историја, за пристап до најчестите функции на командната лента. Можете исто така да ги прилагодите алатките со бришење икони како и додавање на нови икони.

Прилагодување на Internet Explorer прозорецот

Прилагодување на прозорецот

Internet Explorer можете да ја прикажете или скриете лентата со мени и лентите со алатки по потреба. Мени лентата и лентите со алатки се стандардно скриени.

 •  За да ги прикажете или скриете поединечните алатки, кликнете со десен клик на празна површина од лентата за навигација, а потоа кликнете на името на алатката во менито за кратенки. Ако името на алатката веќе е означено, лентата со алатки ќе се скрие кога ќе кликнете на името. Ако името на алатката не е означено, лентата со алатки ќе се прикаже кога ќе кликнете на името. Во секој момент, можете да се префрлите во режим на цел екран, кој привремено го крие програмскиот прозорец - насловната лента, лентата за навигација, лентата со мени и сите ленти со алатки, како и лентата со задачи на Windows - оставајќи ја само веб-страницата видлива на вашиот екран.
 •  За да се префрлите во режим целосен екран, кликнете на копчето алатки на командната лента, а потоа кликнете цел екран (или кликнете на копчето алатки на лентата за навигација, посочете на датотека, а потоа кликнете цел екран, или притиснете го копчето F11).
 • За да излезете од режимот на цел екран, посочете на горниот дел од екранот за да ги прикажете лентите со алатки, кликнете на копчето алатки во командната лента, а потоа кликнете цел екран (или кликнете на копчето алатки на лентата за навигација, посочете на датотека, а потоа кликнете Full screen, или притиснете го копчето F11).
 •  Ако менито, командната лента и лентата со омилени страници не се прикажани, со десен-клик на црна површина од лентата за навигација и означување на соодветната опција, овие ленти ќе се појават под лентата за навигација.

Пристапување до веб страница

Единствен ресурсен локатор (URL)

За да се идентификува точната локација на конкретната веб-страница на Интернет, веб-прелистувачите се потпираат на адреса наречена единствен ресурсен локатор (URL). URL-то е адреса на одредена веб-страница. Секоја веб-страница има уникатен URL. URL-то составено од четири-дел шема за адресирање која му кажува на веб-прелистувачот:

 • Протоколот што ќе го користите при транспортирање на датотеката
 • Име на доменот на компјутерот на кој се наоѓа датотеката
 • Патеката за папката или директориумот на компјутерот во кој се наоѓа датотеката
 • Името на датотеката

Значи, во URL-то http://www.nytimes.com/pages/sports/index.htm, 

 1. http: // е протоколот за пренос, што е сет на правила кои компјутерите ги користат за преместување на датотеки од еден компјутер на друг. Двата најчести протоколи за пренос на датотеки на Интернет се протоколот за пренос на хипертекст (HTTP) и протоколот за пренос на датотеки (FTP). 
 2. Вториот дел од URL-то, името на доменот, е www.nytimes.com и ова се однесува на локацијата на компјутерот на кој се наоѓа веб-страницата; 
  • Www укажува на тоа дека компјутерот е поврзан на Интернет, 
  • nytimes е името на веб-страницата, и 
  • .COM ја идентификува веб-страницата како комерцијална организација. 
  • Делот / pages / sports од URL-то ја нуди патеката за папката во која се наоѓа веб-страницата, а последниот дел од URL-то, index.htm, е името на датотеката

Внесување на URL во адресната лента

Можете да ја користите адресната лента, која се наоѓа на лентата за навигација, за да внесете одредена URL и да одите директно на таа веб-страница. Исто така, како што започнувате да пишувате, се отвора листа, прикажувајќи страници што неодамна сте ги посетиле, кои започнуваат со дадените букви. Исто така Explorer автоматски ќе ја дозапише кога ќе пишувате некоја адреса. Ако не го видите URL-то сакате во листата со адреси, можете да внесете делумен URL или збор за пребарување.

Работа низ веб страницата

Што значи почетна страна (Home Page)?

Терминот "Почетна страница" се користи на најмалку три различни начини на Интернет. 

 1. Првата дефиниција на почетната страница ја означува главната страница со која сите други страници на одредена веб-страница се организирани околу и врската назад кон. 
 2. Втората дефиниција на "Почетна страница" е првата страница што се отвора кога ќе го стартувате вашиот веб прелистувач. 
 3. Третата дефиниција на "Почетна страница" е веб-страницата која одреден веб-прелистувач го вчитува кога прв пат ќе ја користите.

Кликање на линкови

Повеќето веб-страници вклучуваат линкови до други веб-страници, линкот може да отвори веб-страница што е поврзана со оригиналната веб страница, линк до компанија и др. Линк може да отвори веб-страница со сродни информации или рекламиран производ или услуга. Најлесен начин да се преместите од една веб-страница на друга е да кликнете на линкот на отворената веб-страница.

Движење низ посетените веб страници

Копчињата Назад и Напред во лентата за навигација ви овозможуваат да се движите помеѓу страниците што сте ги посетиле. Кога за прв пат стартувате Internet Explorer, овие копчиња не се обележани. Откако ќе ја посетите повеќе од една веб-страница во сесија за пребарување, копчето Назад се менува во сино, што покажува дека е активно и достапно. Со кликнување на копчето Назад враќа прелистувачот на претходната веб-страница што ја посетувате. Можете да продолжите со кликање на копчето Назад додека не стигнете до првата страница што ја гледате кога го стартувате Internet Explorer. Откако ќе кликнете на копчето Назад, копчето Напред се менува во сино, и можете да кликнете на копчето Напред за да се вратите на подоцнежните страници што сте ги посетиле. Копчето Refresh ја вчитува новата копија од веб-страницата што моментално се појавува во прозорецот на прелистувачот. Internet Explorer чува копија од секоја веб-страница што ја прикажува на хард дискот на компјутерот во папката привремени интернет-датотеки во фолдерот на Windows. Зачувувањето на оваа информација ја зголемува брзината со која Internet Explorer може да прикажува страници.Кога ќе кликнете на копчето Дома или командна линија, прелистувачот ја прикажува страницата (или старт) за инсталација на Internet Explorer. Можете да изберете една или повеќе страници за прикажување како стандардна почетна страница. Ако изберете повеќе страници, секоја страница се отвора во посебен лист кога ќе кликнете на копчето Дома.

Користење на табови

Можете да отворите дополнителни јазичиња на страниците од табулаторот веднаш до лентата за адреса и да вчитувате различни веб-страници на секоја картичка, наместо да отворите дополнителни веб-страници во одделни прозорци на пребарувачот. Оваа техника за прелистување на јазичиња е особено корисна кога треба да отворите многу страници или често да се движите напред и назад покрај повеќе веб-страници.Отворање на веб-страници во картичките

 • Кликнете на копчето New Tab на табулаторот.
 • Во полето за адреса, внесете го URL-то за веб-страницата што сакате да ја отворите во новата картичка. или Десен-клик на врската на прикажаната веб-страница, а потоа кликнете отвори во ново јазиче на кратенка мени или притиснете го копчето Ctrl додека кликнувате на врската на прикажаната веб-страница.

Користење на Favorites Center

Favorites Center ви овозможува да складирате и организирате листа на веб-страници што сте ги посетиле, за да можете лесно да се вратите на нив. Favorites Center има три јазичиња: омилени, новости и историја. Во табулаторот Омилени ви овозможува да креирате омилена, која е зачувана кратенка која содржи URL на веб-страница. Вие креирате, организирате и пристапувате до вашите зачувани омилени страници на иконата Омилени. Во табулаторот Новости се користи за чување и организирање на RSS канали, кои обезбедуваат содржина објавена од веб-страница која често се ажурира. Табулаторот Историја се прикажува вашата активност за ажурирање преку организирање и чување на URL-то на веб-сајтовите кои сте ги посетиле по датум, сајт, најпосетено, нарачка посетена денес или историја на пребарување.

Вежба 1: Зачувување на омилена страна

Зачувување на омилена страна

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 1. Отворете ја веб-страницата што сакате да ја зачувате како омилена.
 2. Кликнете на копчето Види ги омилените, новости и историјата на лентата за навигација за да се отвори favorites center, а потоа кликнете на копчето Додај во омилени за да го отворите полето за дијалог Add a Favorite (или кликнете со десното копче на празно место на веб-страницата и потоа кликнете Додај во омилени во менито за кратенки).
 3. Ако е потребно, напишете наслов за веб-страницата во полето Име.
 4. Ако е потребно, кликнете на копчето Креирај во и кликнете на папката во која ќе зачувате омилени.
 5. За да креирате нова папка за чување на омилениот, кликнете на копчето Нова папка Отворете дијалог прозорецот Create a Folder. Внесете го името на новата папка во папката Поле за име, а потоа кликнете на копчето Креирај за да го затворите полето за создавање папка.
 6. Кликнете на копчето Додај во полето Додади омилен, или отворете ја веб-страницата што сакате да ја зачувате како омилена.
 7. Кликнете на копчето Види омилени, новости и историја на лентата за навигација за да го отворите Центарот за Омилени, кликнете на копчето Додај во омилени и потоа кликнете на Додај во Омилени лента (или кликнете на копчето Додај во омилени во лентата со омилени) .


Ве честитаме, штотуку ја зачувавте вашата омилена веб страница.

Навигирање низ веб страници користејќи листа на Историја

Навигирање низ веб страници користејќи листа на Историја (History List)

Креирање на омилени е одличен начин да ги следите сајтовите што знаете дека сакате да ги посетите редовно. Друг начин да се вратите на страницата што сте ја посетиле неодамна е со листата на истории. Листата со историја, која ја отворате со кликнување на табулаторот Историја во Favorites Center, е корисна кога знаете дека неодамна сте посетиле некоја страница, но не сте маркирале како омилен и не можете да се потсетите на URL-то на страницата. Од табулаторот Историја, можете да видите листа на сајтови кои беа посетени на тој компјутер во текот на последните три недели. Можете да ја прикажете историјата на посетените страници, организирани по датум, по сајт, по најпосакуваните сајтови, или од страна на орденот посетени на еден ден. Бришење на историјата на прелистување во некои ситуации, како на пример кога завршувате работна сесија во училишна компјутерска лабораторија или на некој јавен компјутер, можеби ќе сакате да ја отстраните листата на веб-страници што сте ги посетиле од списокот со историја на компјутерот на кој работеле . Бришењето на вашата историја на прелистување помага да ги заштитите вашите лични податоци и да ја чувате вашата приватност кога работите на заеднички компјутер. Можете да ја избришете историјата на прелистување во Internet Explorer со кликнување на копчето Алатки на лентата за навигација или командната лента, а потоа со кликање на Интернет опциите за да го отворите полето за дијалог Internet Options. Во делот за историја на прелистување на табуларот "Општо", кликнете на копчето Избриши за да отворите дијалог прозорецот Избриши историја на прелистување. Обележете го полето History за да го изберете (освен ако не е веќе избрано). Откако ќе се осигура дека само полето History се означува, кликнете на копчето Избриши за да ја избришете целата историја на прелистување складирана на компјутерот.

Вежба 2: Getting Help in Internet Explorer

Getting Help in Internet Explorer

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 • Кликнете на копчето за помош на командната лента, а потоа кликнете на Internet Explorer Help (или притиснете го копчето F1) за да го отворите прозорецот за помош и поддршка на Windows.
 • Кликнете на копчето за Преглед на помош во лентата со алатки во прозорецот за помош и поддршка на Windows.
 • Кликнете на линкот за да пристапите до информациите на одредена тема за помош или внесете термин за пребарување или побарување во полето за барање за пребарување, а потоа кликнете на копчето за помош за пребарување.Кликнете на копчето Затвори во прозорецот за помош и поддршка на Windows.

Принтање на веб страна

Принтање на веб страна

Понекогаш ќе сакате да отпечатите веб-страница. Ова може да се случи кога сакате да зачувате печатена страница за повикување, да зачувате евиденција или прием на онлајн купувачите или да имате купон за користење во локална продавница или ресторан. Како и со другите програми, можете да ја испратите прикажаната страница директно на печатачот со кликнување на копчето Print на командната лента или можете да изберете опции во дијалогот за печатење со кликнување на копчето Print копче на командната лента и потоа кликнување на Печати. Полето за дијалог Print вклучува опции за избор на печатач, поставување опсег на страници и одредување на бројот на копии за печатење.Исто така, можете да го користите полето за дијалог Page Setup за да ги промените аспектите на отпечатокот на веб страница, вклучувајќи ја големината и ориентацијата на страницата, маргините и заглавјата и подножјата што се печатат на врвот и на дното на страницата, соодветно.

Од колку дела се состои URL-то?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Со кое копче од тастатурата се отвора прозорецот за помош во Internet Explorer?

 • F1
 • F9
 • F12
 • F11

Како се вика центарот за зачувување на омилени страни во Internet Explorer?

 • Bookmark Center
 • Favorite Center
 • Most visited page Center

Кое поле за дијалог се користи за да се променат аспектите на отпечатокот на веб страница?

 • Print Setup
 • Web page Setup
 • Page setup

Која е default вредност(времетраење) на зачувување на историја во Internet Explorer?

 • 1 недела
 • 2 недели
 • 3 недели
 • 4 недели

Работа со Mozilla Firefox

Што претставува Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox е веб-прелистувач кој моментално го одржува Фондацијата Mozilla. Ако сакате да го користите Firefox како ваш веб прелистувач, обично треба да го преземете и инсталирате софтверот. Овој вовед претпоставува дека имате инсталирано Firefox на вашиот компјутер.Кога за прв пат започнува Firefox, само копчето Firefox и алатникот за навигација се прикажани во прозорецот на програмата. Копчето Firefox овозможува пристап до сите функции и функции достапни во Firefox. Алатката за навигација ја содржи лентата за локација за отворање на веб-страници, Go page one и Go forward копчиња за една страница за навигација меѓу претходно посетените страници, лентата за пребарување за наоѓање на специфични веб-страници и копчињата Дома и обележувачи за да отидете на вашиот почетна страница или омилени сајтови. Оваа рационализирана верзија обезбедува повеќе простор на екранот за гледање на веб-страници. Можете исто така да ги прилагодите алатниците со бришење икони и додавање на нови икони. Firefox ви овозможува да ги промените поставувањата на лентата со алатки, бидејќи некои луѓе сакаат да имаат многу команди достапни на екранот, додека други претпочитаат да имаат повеќе простор за прикажување на веб-страницата.

Прилагодување Firefox прозорецот

Прилагодување Firefox прозорецот

Во Firefox, можете да ја прикажете или скриете лентата со мени и лентите со алатки колку што е потребно. Кога лентата со мени и лентите со алатки се скриени, повеќе од веб-страницата се прикажува во прозорецот на прелистувачот. Мениата и повеќето ленти со алатки се стандардно скриени.

Криење и враќање на алатниците во Firefox

 • За да преминете на цел екран, кликнете на копчето Firefox, а потоа кликнете на Целосен екран (или притиснете го копчето F11).
 • За привремено враќање на лентите со алатки во режимот Full Screen, посочете на врвот на екранот додека не се појават лентите со алатки.
 • За да излезете од режимот Full Screen, посочете на горниот дел од екранот за да ги прикажете лентите со алатки, кликнете со десното копче на празно површина над лентата со алатки за навигација, а потоа кликнете Излез во режим на целосен екран во менито за кратенки (или притиснете го копчето F11).
 • За да прикажете или скриете поединечни алатки, кликнете на копчето Firefox, посочете на Опции, а потоа кликнете на името на алатката во менито (или кликнете со десното копче на празно површина од алатката за навигација, а потоа кликнете на името на алатката во менито за кратенки) . Ако името на алатката веќе е проверено, лентата со алатки ќе се скрие кога ќе кликнете на името. Ако името на алатката не е означено, лентата со алатки ќе се прикаже кога ќе кликнете на името.

Пристапување до веб страница

Единствен ресурсен локатор (URL)

За да се идентификува точната локација на конкретната веб-страница на Интернет, веб-прелистувачите се потпираат на адреса наречена единствен ресурсен локатор (URL). URL-то е адреса на одредена веб-страница. Секоја веб-страница има уникатен URL. URL-то е четири-дел шема за адресирање која му кажува на веб-прелистувачот:

 • Протоколот што ќе го користите при транспортирање на датотеката
 • Име на доменот на компјутерот на кој се наоѓа датотеката
 • Патеката за папката или директориумот на компјутерот во кој се наоѓа датотеката
 • Името на датотеката

Значи, во URL-то http://www.nytimes.com/pages/sports/index.htm, 

 1. http: // е протоколот за пренос, што е сет на правила кои компјутерите ги користат за преместување на датотеки од еден компјутер на друг. Двата најчести протоколи за пренос на датотеки на Интернет се протоколот за пренос на хипертекст (HTTP) и протоколот за пренос на датотеки (FTP). 
 2. Вториот дел од URL-то, името на доменот, е www.nytimes.com и ова се однесува на локацијата на компјутерот на кој се наоѓа веб-страницата; 
  • Www укажува на тоа дека компјутерот е поврзан на Интернет, 
  • nytimes е името на веб-страницата, и 
  • .COM ја идентификува веб-страницата како комерцијална организација. 
  • Делот / pages / sports од URL-то ја нуди патеката за папката во која се наоѓа веб-страницата, а последниот дел од URL-то, index.htm, е името на датотеката

Внесување на URL во адресната лента

Можете да ја користите адресната лента, која се наоѓа на лентата за навигација, за да внесете одредена URL и да одат директно на таа веб-страница. Исто така, како што започнувате да пишувате, се отвора листа, прикажувајќи страници што неодамна сте ги посетиле, кои започнуваат со буквите. Исто така Explorer автоматски ќе заврши кога ќе пишувате некоја адреса. Ако не го видите URL-то сакате во листата со адреси, можете да внесете делумен URL или збор за пребарување. Internet Explorer ќе го отвори пребарувачот избран за вашиот интернет пребарувач.

Кликање на линкови

Повеќето веб-страници вклучуваат линкови до други веб-страници, линкот може да отвори веб-страница што е поврзана со оригиналната веб страница, линк до компанија и др. Линк може да отвори веб-страница со сродни информации или рекламиран производ или услуга. Најлесен начин да се преместите од една веб-страница на друга е да кликнете на линкот на отворената веб-страница.

Работа низ посетената веб страница

Движење низ посетените веб страни

Go Back една страница и Go Forward копчињата од една страница во лентата за навигација ви овозможуваат да се движите меѓу страниците што сте ги посетиле. Откако ќе ја посетите повеќе од една веб-страница, стрелката во копчето Go back една страница се менува во црно, што покажува дека копчето e активен и достапен. Со кликнување на копчето Врати една страница се враќа прелистувачот на претходната веб-страница што ја посетувате. Можете да продолжите со кликање на страната "Врати се назад", но се додека не стигнете на прва страница што ја гледате кога го започнавте Firefox. Откако ќе кликнете на копчето Go Back, стрелката во копчето ja менува во бојата во црна, и можете да кликнете на копчето Go Forward за да се вратите на подоцнежните страници што сте ги посетиле. Можете исто така да кликнете со десното копче или копче за да прикажете листа на веб-страници што сте ги посетиле за време на сесијата и кликнете на одредено име за да се вратите на таа страница. Додека се движите меѓу страниците што сте ги посетиле, можеби ќе сакате да ја превчитате или обновите веб-страницата со која се враќате. Копчето за пренос на моментална страница на лентата со алатки за навигација вчитува нова копија на веб-страницата што моментално се појавува во прозорецот на прелистувачот. Firefox чува копија од секоја веб-страница што ја прикажува на хард дискот на компјутерот во папката за привремени интернет-датотеки во фолдерот Windows. Зачувувањето на оваа информација ја зголемува брзината со која Firefox може да прикажува страници како што се движите напред и назад низ веб-страниците што сте ги посетиле, бидејќи прелистувачот може да ги вчита страниците од локалниот диск, наместо да ги превчитува од далечинскиот веб сервер. Кога ќе кликнете на копчето Reload тековната страница, Firefox го контактира веб-серверот за да видат дали веб-страницата е променета откако е зачувана во папката Привремени интернет-датотеки. Ако се промени, Firefox ја добива новата страница од веб серверот; Во спротивно, ја вчитува копијата зачувана на вашиот компјутер.

Враќање до Firefox почетната страна

Кога ќе кликнете на копчето Home во алатникот за навигација, пребарувачот ја прикажува страницата (или старт) за вашата инсталација на Firefox. Можете да изберете една или повеќе страници. За да се прикаже како стандардна почетна страница. Ако изберете повеќе страници, секоја страница се отвора во посебен лист кога ќе кликнете на копчето Home. Можете да ја наместите страницата или страниците што сакате да ги користите како стандардна почетна страница во полето за дијалог Опции, кое ќе го отворите со кликнување на копчето Firefox и потоа кликнете на Options.

Вежба 1: Менување на default почетната страна

Менување на default почетната страна

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 • Кликнете на копчето Firefox, кликнете Options (Опции) за да го отворите полето за дијалог Options (Опции), а потоа, ако е потребно, кликнете на иконата Општи во дијалогот за опции.
 • За да ја користите тековната страница, користете обележана страница, или да ја користите стандардната страница на Mozilla Firefox, кликнете го соодветното копче во делот за подигнување. Ако имате повеќе од еден табот отворен, копчето Use Current Pages ги зачувува сите отворени страници како вашата почетна страница.
 • За да одредите почетна страница, напишете го URL-то на таа веб-страница во полето Почетна страница. За да отворите повеќе домашни страници на одделни јазичиња, напишете го URL-то за секоја почетна страница одвоена со запирки во полето Домашна страница.
 • Кликнете на копчето OK.

Користење на табови

Користење на табови

Досега, сите веб-страници што ги посетивте се прикажани на истото јазиче. Можете да отворите дополнителни јазичиња за страници на лентата со јазичиња покрај копчето Firefox и да вчитате различни веб-страници на секоја јазиче, наместо да отворите дополнителни веб-страници во одделни прозорци на пребарувачот.

Оваа техника за прелистување со јазичиња е особено корисна кога ви треба да отворите многу страници или често да се движите напред и назад помеѓу повеќе веб страници. Постојат неколку методи за отворање на веб страница во нов таб. Можете да кликнете на копчето Отвори ново копче на лентата за картички, а потоа отворете веб-страница како и обично. Можете да кликнете со десното копче на линкот на веб-страница, а потоа кликнете Open Link во New Tab во менито за кратенки. Или, можете да притиснете на копчето Ctrl додека кликнувате на врската. За да го затворите јазичето, кликнете на копчето Затвори го јазичето на таа страница. Ако имате само едно јазиче отворено, мора да излезете од Firefox за да го затворите тој лист. Спротивно на тоа, ако се обидете да излезете од Firefox кога имате повеќе од еден табот, се отвара дијалог-кутија, со што се заклучува дека сакате да ги затворите сите отворени јазичиња.

Користење на библиотека (Library)

Bookmarks

Библиотеката вклучува алатки за управување и организирање на листа на веб-страници што сте ги посетиле за да можете лесно да се вратите на нив. Ја отворате Библиотеката со кликање на копчето Bookmarks во лентата со алатки Bookmarks или лентата со алатки за навигација, а потоа кликнете на Прикажи ги сите обележувачи, или со кликнување на копчето Firefox, покажувајќи на Bookmarks, а потоа кликнете-Прикажи ги сите обележувачи. 

Библиотеката следи три елементи: историја, ознаки и обележувачи. Обележувач(Bookmarks) е зачувана кратенка која содржи URL на веб-страница. Етикета е етикета или клучен збор, кој креирате, за да ви помогне да ги идентификувате вашите обележувачи. Историјата ја регистрира вашата активност на прелистување преку организирање и чување на URL-то на веб-сајтовите што сте ги посетиле сортирани на различни начини, вклучувајќи ги и датумот, името, посетете брои, локација и клучен збор.

Креирање и организирање на Bookmarks

Додека ја користите Веб за да најдете информации, можете да креирате bookmarks за да можете лесно да се вратите на сајтови од интерес. Можете многу брзо може да најдете себе си создавање на толку многу bookmarks дека е тешко да се најде одреден bookmark. Кога ќе почнете да собирате bookmarks, тоа е корисно да ги одржувате организирани така што ќе можете брзо да го најдете местото што ви треба.Во библиотеката, можете да додавате, бришете и да ги организирате bookmarks во папки кои најдобро одговараат на вашите потреби и стил на работа.

Зачувување на Bookmarks

Откако ќе имате колекција од обележувачи, можеби ќе сакате да ги користите на други компјутери на различни локации. Firefox ви овозможува да ја зачувате вашата обележувач само на пренослив уред за складирање или мрежен диск, за да можете да го направите тоа. Кога ќе зачувате обележувачи на Firefox на уред или диск, сите обележувачи се зачувуваат. Не можете да зачувате само еден обележувач или само одбрани обележувачи. За да ги зачувате вашите обележувачи, кликнете на Увези и резервна копија на лентата со алатки на прозорецот на библиотеката, а потоа кликнете на Извези обележувачи во HTML за да отворите дијалог прозорец за извоз на обележувачи. Отидете до локацијата каде што сакате да ја зачувате ознаката за обележување, напишете име за обележувачот во полето File name, а потоа кликнете на копчето Save. За да го отворите обележаниот лик од вашиот пренослив уред за складирање на друг компјутер, отворете го прозорецот Библиотека на Firefox, кликнете на копчето Увези и резервна копија на лентата со алатки, кликнете Увези обележувачи од HTML за да го отворите дијалогот Увези за датотеките со обележувачи, да ги лоцирате и одберете вашите обележувачи , А потоа кликнете на копчето Отвори.

Бришење на bookmark и папка од Библиотеката(Library)

Креирање на обележувачи е одличен начин да ги следите сајтовите за кои знаете дека сакате да ги посетите редовно. Сепак, понекогаш повеќе не сакате да ја посетите веб-страница, како на пример кога сте ги зачувале омилените поврзани со конкретен проект. Во други времиња, URL-то за некој сајт се промени или сајтот повеќе не постои. Во сите овие случаи, ќе сакате да ги избришете обележувачите и папките во кои се зачувани. Можете да избришете посебна ознака или можете да избришете некоја папка во Библиотеката. Кога ќе избришете папка, папката и целата нејзина содржина се преместуваат во корпата за отпадоци.

Вежба 2: Креирање на Bookmark

Креирање на Bookmark

 • Отворете ја веб-страницата што сакате да ја зачувате како обележувач(bookmark).
 • Кликнете на копчето Обележете оваа страница на лентата за локација за обележување на страницата.
 • Кликнете на копчето Измени го овој обележувач на лентата за локација за да го отворите Уредување на овoj Прозорец со обележувачи.
 • Кликнете на копчето Прикажи ги сите копчиња за обележувачи на обележувачи за да го проширите Уредување на обележувачот.
 • Кликнете на копчето за папка, а потоа кликнете Обележувач со алатки за да додадете обележувач како Копче на лентата со алатки Обележувачи или кликнете на папка во која сакате да ја зачувате Обележувач во библиотеката.
 • Ако сакате да ја зачувате обележувачот во нова папка, кликнете на копчето New Folder, напишете Име за новата папка, а потоа притиснете го копчето Enter.
 • Кликнете во полето за ознаки, а потоа напишете етикети кои се разделени со запирки.
 • Кликнете на копчето Done.

Навигирање низ веб страници користејќи листа на Историја

Навигирање низ веб страници користејќи листа на Историја

Креирањето на обележувачи е одличен начин да ги следите сајтовите за кои знаете дека сакате да ги посетите. Друг начин да се вратите на страницата што сте ја посетиле неодамна е со списокот Историја. Списокот Историја е корисен кога знаете дека неодамна сте посетиле некоја страница, но не сте создале омилен и не можете да се потсетите на URL-то на страницата. Можете да ја видите вашата неодамнешна историја на прелистување со кликање на копчето Firefox и потоа покажувајќи на Историја за да се прикаже листа на последните 15 веб-страници што сте ги посетиле во менито Историја. Можете да ја видите вашата комплетна листа на истории со кликнување на копчето Firefox и потоа кликнете на Историја за да ја отворите листата Историја во Библиотеката. Од списокот History, можете да видите листа на сајтови кои беа посетени на тој компјутер во текот на последните шест месеци. Можете да ја прикажете историјата на посетените страници, организирани по датум, по сајт, по најпосакувани сајтови или по азбучен ред. Исто така можете да го користите полето Историја на пребарување за да пребарувате листа на историја за одредена страница. За да се вратите на одредена веб-страница, само кликнете на врската во историјата.

Бришење на листата на историја

Во некои ситуации, како на пример кога завршувате работна сесија во училишна компјутерска лабораторија или на некој јавен компјутер, можеби ќе сакате да ја отстраните листата на веб-страници што сте ги посетиле од списокот Историја на компјутерот на кој сте работеле . Бришењето на вашата историја на прелистување помага да ги заштитите вашите лични податоци и да ја чувате вашата приватност кога работите на заеднички компјутер. Можете да ја избришете историјата на прелистување во Firefox со кликнување на копчето Firefox, покажувајќи на Историја и потоа кликнете на Clear Recent History за да го отворите дијалогот Clear All History. Потоа кликнете на опсегот Временска рамка за да ја исчистите стрелката и изберете или опсег на време од историјата на прелистување за да исчистите или Сè за да ја исчистите целата листа на историја. Ако изберете "Сè", дијалоговото поле ќе се прошири за да се прикаже листа на елементи кои ќе бидат избришани. Осигурајте се дека историјата на прелистување и превземање е единственото поле за избор кое е избрано во оваа листа. Ако се изберат други наога, кликнете на секоја од нив за да ги избришете селекциите. Откако ќе се осигурате дека историјата на прелистување и превземање е единствената опција, кликнете на копчето Clear Now за да ја избришете целата историја на прелистување складирана на компјутерот.

Вежба 3: Getting Help in Firefox

Getting Help in Firefox

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 • Кликнете на копчето Firefox, а потоа кликнете на Помош за да ја отворите домашната страница за поддршка на Firefox во нова картичка.
 • Напишете прашање во Што ви е потребна помош? Поле, а потоа кликнете на копчето Барај за да прикажете релевантни теми или кликнете на линкот до тема за помош наведена на страницата.
 • Затворете го јазичето на пребарувачот кога ќе завршите.

Вежба 4: Зачувување слика од веб страна

Зачувување слика од веб страна

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 • Десен клик на сликата на веб-страницата што сакате да ја зачувате, а потоа кликнете Зачувај слика како на менито за кратенки за да го отворите дијалогот Зачувај слика.
 • Отидете до локацијата во која сакате да ја зачувате сликата и, ако е потребно, да го промените стандардниот имејл.
 • Кликнете на копчето Зачувај.

Печатење на веб страна

Печатење на веб страна во Firefox

Пристапете до командите за печатење со кликнување на копчето Firefox и упатување на Печати во менито за да отворите подмени за опции за печатење. Со кликнување на Print отвара дијалогот Print, кој вклучува опции за избор на печатач, поставување опсег на страници и одредување на бројот на копии за печатење.

Чекори кои треба да ги превземете за печатење на тековната веб страна:

 • Кликнете на копчето Firefox, а потоа кликнете на Печати за да го отворите полето за дијалог Print.
 • Во дијалогот за печатење, изберете го печатачот што сакате да го користите, означете ги страните што ги иматеСакате да отпечатите и изберете број на копии што сакате да ги направите на секоја страница.
 • Кликнете на копчето OK.

Кое копче од тастатурата се користи за преминување во Full Screen Mode?

 • F
 • F1
 • F11
 • F9

Копчето Home во Mozilla Firefox те пренасочува на почетната страна

 • Да

Дали е идентична функцијата на Favorite во Internet Explorer и Bookmark во Mozilla Firefox

 • Да

Како се вика прозорецот каде што се покажуваат и чуваат сите омилени страници

 • Библиотека(Library)
 • Favorite Center
 • Popular Page Center

Private Browsing,Cookies and Copyrights

Што претставува Copyright на контекстот на веб страница

Copyright

Авторско право е законско право на авторот или друг сопственик на оригинална работа за контрола на репродукцијата, дистрибуцијата и продажбата на тоа дело. Авторското право се појавува веднаш штом работата се става во опиплива форма, како што е печатена копија, електронски лист или веб-страница. Законите за авторски права можат да постават значителни ограничувања за начинот на кој можете да ги користите информациите или сликите што ги копирате од веб-страницата на друг ентитет. Поради начинот на кој функционира веб-прелистувачот, го копира HTML-кодот, како и графика и медиумски материјал на вашиот компјутер пред да може да ги прикаже во прелистувачот. Само затоа што копиите од овие датотеки привремено се чуваат на вашиот компјутер не значи дека имате право да ги користите на кој било начин, освен да го прикажете вашиот компјутер во прозорецот на прелистувачот.

Менаџирање со колачиња (Cookies)

Cookies

Сите корисници на веб-прелистувачот треба да знаат за употребата на колачиња. Колаче е мала текстуална датотека што веб серверот ја зачувува на хард дискот на компјутерот што го извршува софтверот за веб прелистувач. Колаче се користи за складирање на информации за вашата посета на одредена веб-страница, како што се вашето корисничко име и лозинка, кои страници сте ги виделе, и информациите за вашата кошничка, ако сте купиле нешто од веб-страницата.

Со зачувување на овие информации на вашиот компјутер, веб-серверот може да ги добие информациите кога ќе се вратите на тоа место, овозможувајќи им да извршуваат функции како што се автоматско најавување, што го олеснува пријавувањето на веб-страниците што сте ги посетиле. Сепак, корисникот често не е свесен дека датотеките за колачиња се запишуваат на хард дискот на компјутерот.Повеќето прелистувачи на веб-страници, вклучувајќи го и Internet Explorer, ви дозволуваат да ги блокирате колачињата од вашиот компјутер или да ги наведете општите категории на колачиња (како што се првите или трети лица)Да го блокира. 

 • Во Internet Explorer, можете да ги наведете поставките за приватност што го контролираат пишувањето. Од колаче на тврдиот диск на вашиот компјутер. Можете да наведете кои видови на колачињаДа блокирате или да блокирате одредени типови колачиња од специфични сајтови. Овие опции се достапни на табулаторот за приватност во полето за дијалог Internet Options.
 • Firefox го складира секое колаче во посебна датотека. Можете да ги избришете колачињата од вашиот компјутер во секое време или секогаш кога ќе излезете од Firefox. За да ги избришете сите колачиња што се складирани на вашиот компјутер, кликнете на копчето Firefox, кликнете Options (Опции) за да го отворите дијалогот за опции, а потоа кликнете на иконата Privacy (Приватност). Потоа можете да кликнете на копчето Покажи колачиња за да го отворите дијалогот за Колачиња, а потоа кликнете на копчето Отстрани ги сите колачиња.

Private Web Browsing

Internet Explorer

Како што сте научиле, Internet Explorer складира значителна информација за вашата активност за прелистување на веб. Се чува листа на сите веб-страници што ги гледате во списокот со историја, и продавниците колачиња кои можат да содржат информации за вашите најави и лозинки. Дури и продавници информации за кои реклами се прикажани на веб страниците што ги гледате. 

Internet Explorer, исто така, чува копии од сите или дел од веб-страниците што ги посетувате на кој било компјутер што го користите. Ако не сакате да ги зачувате овие информации, можете да го користите Internet Explorer во InPrivate Browsing режим. Во примарниот начин на пребарување, Internet Explorer не ја зачувува историјата на прелистување, колачињата или копиите од веб-страниците што ги посетувате. Со други зборови, во Internet Explorer нема запис за тоа кои сајтови сте ги посетиле и што гледате. Кога користите друг компјутер освен вашиот сопствен компјутер (компјутер на пријател или компјутер на работа, училиште или друга јавна локација), режимот InPrivate Browsing може да помогне во заштитата на вашата приватност и безбедност.

Mozilla Firefox

За да започнете сесија за приватно пребарување, кликнете на копчето Firefox, а потоа кликнете на Започни приватно прегледување. Се отвара картичката Приватен преглед и прикажува страница за информации за Приватен преглед за да се согласи дека сте во Приватен прелистувачки режим. Покрај тоа, копчето Firefox се менува од портокалово до виолетова и останува на тој начин додека не завршите сесија Приватен преглед. За да завршите сесија за Приватно прелистување, можете да кликнете на копчето Firefox и потоа кликнете Стоп за приватното пребарување за да се вратите на веб-страницата што ја гледате пред сесијата Приватен преглед, или можете едноставно да го затворите прозорецот на прелистувачот за да излезете од Firefox.

Вежба 1: Отворање секција во InPrivate Browsing Session во Internet Explorer

Отворање секција во InPrivate Browsing Session

За успешно да ја завршите оваа вежба внимателно следете ги чекорите и притоа не прескокнувајте или менувајте нивниот распоред на извршување.


 • Кликнете на копчето New Tab за да отворите нов таб и потоа кликнете на врската InPrivate Browsing (или кликнете на копчето Tools на лентата за навигација, посочете на Безбедност, а потоа кликнете InPrivate Browsing или кликнете на копчето Безбедност на командната линија и Потоа кликнете InPrivate Browsing).
 • Внесете URL во лентата со адреси за да отидете на веб-страница и отидете на други веб-страници со кликање на линкови или отворање на страници во други јазичиња како и обично.
 • За да го исклучите InPrivate Browsing, кликнете на копчето Затвори на насловната лента на Internet Explorer за да го затворите прозорецот на прелистувачот и сите отворени јазичиња.

Зачувување на контекстот на веб страница

Зачувување на контекстот на веб страница во Internet Explorer

Кога ќе ја зачувате целата веб-страница, го користите дијалогот за зачувување на веб-страница, што е слично на полето за зачувување како и во други програми. За да го отворите дијалогот Зачувај веб-страница, кликнете на копчето Алатки на лентата за навигација, посочете на Датотека, а потоа кликнете на Зачувај како. Можете исто така да кликнете на копчето Страна на командната лента, а потоа кликнете Save како да отворите дијалог прозорец за зачувување на веб-страница. Internet Explorer стандардно ја зачувува комплетната веб-страница, вклучувајќи ги елементите на графичката страница заедно со текстот на веб-страницата и кодовите за означување на HTML. Можете да изберете друг формат од списокот Зачувај како тип во дијалоговото поле Зачувај веб-страница. Веб-страницата, HTML-формат само го зачувува текстот на веб-страницата заедно со кодовите за означување на HTML. Форматот на текстуална датотека го зачувува текстот на веб-страницата без кодови за означување на HTML.

Зачувување на контекстот на веб страница во Mozilla Firefox

Кога ќе ја зачувате целата веб-страница, го користите дијалогот за зачувување како што е слично на полето за зачувување како и во други програми. За да го отворите дијалогот Save As, кликнете на копчето Firefox, а потоа кликнете Save Page As.Firefox стандардно ја зачувува комплетната веб-страница, вклучувајќи ги елементите на графичката страница, заедно со текстот на веб-страницата и кодовите за означување на HTML. Со стандардниот формат-веб-страница, целосниот Firefox го зачувува секој графички елемент во сопствениот лик зачуван во посебна папка што ја создава со исто име како и HTML-документот. Можете да изберете друг формат од списокот Save as type во дијалогот Save As. Веб-страницата, HTML-формат само го зачувува текстот на веб-страницата заедно со HTML-кодовите за означување, но не и од елементите на графичката страница. Кога ќе го отворите тоа, веб-страницата ќе се појави како што првично беше форматирана, но која било графика ќе недостасува. Форматот на текстуални датотеки го зачувува текстот на веб-страницата без кодови за означување на HTML. Кога ќе зачувате на вашиот компјутер од Firefox, се отвара прозорецот Преземања за да ви помогне да ги следите. Прозорецот покажува информации за датотека, вклучувајќи го и името, големината и оригиналната локација. Од прозорецот за превземања, можете да отворите датотека или да го избришете записот за тоа лево меѓу другите акции.

Текст датотеката кој Web пребарувачот ја зачувува на комјутерот и која содржи информации за Web страната кој корисникот ја има посетено се нарекува:

 • Cookie
 • Muffin
 • Rookie
 • Nougat

Што е авторско право

 • Право на авторот за еднаквост на интернет
 • Право на авторот да поставува секаква содржина на интернет
 • Законско право на авторот или друг сопственик на оригинална работа за контрола на репродукцијата, дистрибуцијата и продажбата на тоа дело.
 • Законско право на авторот за сопственост

Кога се појавува авторското право

 • Веднаш штом работата се става во опиплива форма, како што е печатена копија, електронски лист или веб-страница.
 • Кога ќе биде нештото напишано
 • Кога авторот ќе добие идеја за одредена содржина

Како се вика mode - от на прелистувачот да не ја зачува претражената историја, cookies или копија на веб страницата

 • Secret Browsing Mode
 • In Private Browsing Mode
 • Secret-Private Browsing Mode
 • In-Secret Browsing Mode

Како се зачувува контекстот на веб страница

 • File -> Save as
 • File -> Save web page
 • File -> Save current page