Test ACI

Accusativus cum Infinitivo

Uitleg ACi bij Disco 15

Definitie

Definitie: Accusativus cum Infinitivo

Combinatie van een naamwoord en een werkwoord, die samen een zogeheten AcI constructie vormen

VB zin Nederlands:

Anna ziet een jongen binnenkomen

Anna ziet dat een jongen binnenkomt

VB zin Latijn:

Anna puerum intrare videt

Anna puerum intrare videt


Directe rede / indirecte rede​

De AcI constructie wordt vaak gebruikt in het geval van indirecte rede. 

 • Directe rede: Anna zegt: ‘de jongen komt binnen!’

 • Indirecte rede: Anna zegt dat de jongen binnen komt.


Indirecte rede wordt dus gebruikt om de uitspraken van de directe rede weer te geven.

 • Directe rede: Anna dicit: ‘puer intrat!’

 • Indirecte rede: Anna dicit puerum intrare.


Welke werkwoorden?


De AcI wordt vaak ingeleid door een werkwoord of een uitdrukking die te maken heeft met het volgende:

 • Zintuiglijke waarneming (zien, horen, voelen, etc.)

 • Een vorm van verbaal contact (zeggen, praten, vragen, vertellen, etc.)


Je kunt het onthouden via een mindmap van een poppetje:  werkwoorden die je bij een poppetje kunt ‘tekenen’, krijgen vaak een AcI!

clamare      audire

dicere          videre

narrare     dolere

negare     gaudere

nuntiare

respondere     etc.


Subjectsaccusativus/objectsaccusativus

Let op de volgende zin:

Anna dicit puerum cubiculum intrare.

Anna zegt dat een jongen haar kamer binnenkomt.

In deze zin staat een AcI constructie, maar …  er staat nog een accusativus (cubiculum) in de zin! 

- Puerum is de acc. in de AcI en noemen we subjectsaccusativus (want dat wordt het nieuwe onderwerp in de ‘dat’ zin)

- Cubiculum is het lijdend voorwerp van het hele werkwoord bij de AcI en noemen we objectsaccusativus (want dat is het lijdend voorwerp in de ‘dat’ zin).

single choice

 • lupam
 • pueros

Welk woord in deze zin is de subjectsaccusativus?

 1. Romani lupam pueros invenisse dicunt.

 

 

Single choicevraag zonder titel

 • n.v.t
 • puellas

Welk woord is de objectsaccusativus in deze zin?

b) Ego puellas ludere video.

 

 

Single choicevraag zonder titel

 • feminas
 • liberos

Welk woord is de subjectsaccusativus in deze zin?

c) Tu feminas liberos videre dicis.

 

 

Single choicevraag zonder titel

 • feminas
 • liberos

Welk woord is de objectsaccusativus in deze zin?

c) Tu feminas liberos videre dicis

 

 

Single choicevraag zonder titel

 • senatores
 • patriam

Welk woord is de subjectsaccusativus?

d) Populus senatores patriam regnare putat.

 

Single choicevraag zonder titel

 • senatores
 • patriam

Welk woord is de objectsaccusativus?

d) Populus senatores patriam regnare putat.

 

Single choicevraag zonder titel

 • pueros
 • lupam

Welk woord in deze zin is de objectsaccusativus?

 Romani lupam pueros invenisse dicunt.

 

Single choicevraag zonder titel

 • puellas
 • n.v.t.

Welk woord is de subjectsaccusativus in deze zin?

b) Ego puellas ludere video.

 

 

Oefenen, oefenen, oefenen....

Vertaal de volgende zinnen.

a) Romani lupam pueros invenisse dicunt.

b) Ego puellas ludere video.

c) Tu feminas liberos videre dicis

d) Populus senatores patriam regnare putat.


Beantwoord de vragen

Gelijktijdigheid

Als de infinitivus van de AcI in het praesens staat, is er sprake van gelijktijdigheid: de handeling van het gezegde en de handeling van de inf. vinden dan gelijktijdig plaats. Let op: gelijktijdigheid kan ook ‘plaatsvinden’ in ‘het verleden’.Let op de PV!

VB zin:

Anne puerum intrare dicit:

Anna zegt dat de jongen binnen komt


Anna puerum intrare dixit:

Anne zei dat de jongen binnen kwamHeading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Voortijdigheid

Als de infinitivus van de AcI in het perfectum staat, is er sprake van voortijdigheid: de handeling van de inf. heeft dan voortijdig plaatsgevonden aan de handeling van de persoonsvorm. Let op: voortijdigheid kan ook ‘plaatsvinden’ in ‘het verleden’. Let op de PV!

VB zin:

Anne puerum intravisse dicit: 

Anna zegt dat de jongen binnen is gekomen.


Anna puerum intravisse dixit:

Anne zei dat de jongen binnen was gekomen. 


Stappenplan ACI


1) Herkennen


a) Kan het gezegde aangevuld worden met een ‘dat’-zin?

b) Staat er een inf. in de zin?

c) Staat er een acc. in de zin?


2)Vertalen

a) Voeg aan het gezegde ‘dat’ toe

b) Maak de subjectsacc. onderwerp van de ‘dat’ zin. Staan er meerdere accusativi in de zin? Tip: meestal is het de eerste!

c) De inf. wordt het gezegde van de ‘dat’ zin

d) Vertaal de overige zinsdelen die bij de AcI horen

e) Maak er (nu pas!) een correcte Nederlandse zin van!